Cookie

Gamereactor uses cookies to ensure that we give you the best browsing experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy with our cookies policy

Svenska
E3 = prenumerationstjänsternas år

E3 = prenumerationstjänsternas år

En utveckling få som följer industrin varit blind för är katalogiseringen av spel på egna tjänster. Istället för Steam har vi nu många konkurrerande butiker ssom utgivarna ansvarar över istället för en jätte där alla huserar. Alla med sina egna spel och titlar exklusiva till den butiken. Ubisoft som är den senaste vid bloggens skrivande att utannonsera en prenumerationstjänst vid sidan av Microsoft under E3. Så syns ett tydligt mönster där utgivare rör sig mer mot prenumerationstjänster med en inte alltför billig månadskostnad per tjänst. Det här kan bli problematiskt på ett annat sätt än säg en filmtjänst som är spretig med innehåll från olika delar av filmvärlden. Istället kommer nog många tvingas välja ett eller två alternativ av kanske över 6-8 alternativ.

Är det rätt väg och hur påverkar det oss andra som vill köpa spel styckvis, kommer vi se prenumerationsexklusiva spel i framtiden? Hur kommer detta påverka priserna på spel. Det är många frågor och jag tror skiftet mot prenumerationstjänster kommer att få en del konsekvenser på hur vi konsumerar spel. Det är inte så att det inte kan finnas värde i dessa tjänster. EA:s valvtjänst har visat att för någon som inte köper eller har råd att köpa många spel kan en prenumerationstjänst snabbt erbjuda många spelare till ett fast månadspris. Samtidigt kan det vara värt att hålla ögonen öppna på utvecklingen som sker i spelform. Jag är lite nervös till fokuset på molntjänster, som med mycket i spelvärlden har inte alla skiften varit helt smärtfria. Övergången till alltid online i hög mån har varit positiv men också ibland negativ då vi sett en del fiaskon.

Övergången till dryga drm skydd under 2000-talet var inte heller smärtfri för exempelvis PC spelare och Cloudtjänster verkar inte erbjuda helt smidiga upplevelser med lagg och fördröjning och annat. Det finns många fler, samtidigt är jag inte emot val och att utvecklare pushar teknik och innovation framåt det är precis lika viktigt för industrin som att deras tjänster, spel och annat fungerar. Med nya skiften som ny teknik säg Vr, Cloud och liknande kommer tidig teknik ha brister. Spelindustrin har en fördel när det kommer till prenumerationstjänster, den är väl beprövad i andra medier som film och tv-serier, de finns etablerade tjänster redan som kommer att landa i fallgropar. Å andra sidan har jag fått uppfattningen att spelvärlden inte alltid lär av sina konkurrenter se exempelvis butikerna som många lanserat de senaste åren med brister som Steam och andra nya tjänster haft inledningsvis.