Svenska
Blog
Tågen är komplett värdelösa

Tågen är komplett värdelösa

Jag flyger (i princip) aldrig. Vartannat år utomlands kanske, men inte en enda gång inrikes. Det börjar dock bli mer och mer svårmotiverat och jag vet inte hur länge till jag kommer att kunna hålla ut som självutnämnd miljönisse.

Först och främst är priset på tågresor i Sverige helt hutlösa. På grund av frugans ordinarie hemvist drygt 25 mil norr om Stockholm, och diverse bekanta i området, har det blivit en del pendling dit genom åren. Lyckas man pricka in bokningen i rätt tid (det vill säga först eller sist av alla) kan det förstås landa på något sånär rimliga summor, men i vissa fall har vi behövt pröjsa runt 2000 kronor. För en enkelbiljett. Lund till Gävle. Detta medan flyg + pendel aldrig närmar sig de siffrorna. Inte i närheten.

För det andra är skicken på tågen är under all kritik. Inte en enda gång under vårens fyra långresor har det inte varit problem. En gång var vagnens balansstabilisering ur funktion så resan kändes som en seglats över ett stormigt hav. En annan gång var alla toaletter utom en ur funktion, och ytterligare en annan varm och solig söndag var vagnens air-condition sönder. Detta medförde att man fick gå bort till övriga vagnar/bistron med jämna mellanrum för att överhuvudtaget få andas obehindrat.

Förseningarna är dock obefintliga, i alla fall i Sverige. Inte en enda gång under de senaste åren har långfärdstågen vi åkt drabbats av direkta förseningar. Det vill jag ge SJ, att tiderna har de faktiskt konsekvent lyckats hålla. När jag skriver detta har jag emellertid just anlänt till Tyskland via tåg och, natürlich, var det inte en eller två timmar försenat. Drygt fyra timmar efter ordinarie ankomsttid anlände jag, något min kära lägenhetsvärd menade är mer regel än undantag, så uppenbarligen är också de erkänt punktliga tyskarna mindre nogräknade vad gäller deras älskade tåg.

Antagligen kommer jag även fortsättningsvis att undvika flygen, i rollen av principfast miljönisse, men jag hade gärna sett att tågen sågs över ordentligt. Både en och två gånger. De befintliga, såklart, men gärna att regeringen även gjorde slag i sak och klubbade igenom en ny höghastighetsbana genom Sverige, och samtidigt passade på att förbättra förbindelserna med övriga Europa. Då hade jag varit en nöjd miljönisse.

Vad är din inställning till flyg kontra tåg, kära läsare?

HQ