Gamereactor Close White
Logga in medlem


Glömt lösenordet?
Jag är inte medlem men vill bli det

Eller logga in med Facebook-konto

Tio myter om barnporrlagen

Skrivet av Leorio den 23 maj 2011 kl 21:09

Efter mangadomen, där en översättare av och expert på tecknade serier dömdes för innehav av 39 teckningar, och nu senast beslutet att Dead or Alive: Dimensions inte släpps i Sverige har den märkliga svenska barnpornografilagen kommit i fokus.

Men många saknar kunskap om vad lagen egentligen säger - och man diskuterar utifrån vad man tror att lagen säger, istället för vad som egentligen gäller.

Även för den som verkligen sätter sig in i ämnet är det inte alltid lätt att bena ut vad som egentligen är förbjudet. Men efter att under två månader ha synat lagen, regeringens propositioner och artiklar i ämnet anser jag mig ha viss insyn i denna fråga.

För att underlätta debatten tänker jag punktera tio myter om detta hål i den svenska yttrandefriheten.

1. Lagen förbjuder "barnpornografi"

Det som lagen tekniskt sätt förbjuder är "barn i pornografisk bild". Nu kan man tycka att det är strunt samma, men det sätter fokus på ett par viktiga aspekter.

När domstolen avgör om en bild är olaglig eller inte, ställer den inte frågan "är detta barnpornografi?" Den ställer två separata frågor: "Innehåller bilden ett barn?" "Är den pornografisk?"

Vilket bland annat innebär att barnet inte måste avklätt, sexuellt utmanande eller med i en sexuell akt för att det ska vara barnpornografi. Finns ett barn på något sätt med på en bild där två vuxna har sex kan det dömas som barnpornografi.

Och inga rena texter faller under lagen.

2. Vad som ska räknas som pornografi är mycket strängare när det gäller barn än vad det hade varit för vuxna

Som jag nämnde ovan är frågorna "är det ett barn?" "är det pornografi?" separata.

En bild måste "enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar vara pornografisk för att den skall vara straffbar". (Regeringens proposition 1997)

Om du inte tycker att en bild är pornografi om den föreställer en tjugoåring blir den inte plötsligt pornografi om det istället är en sexonåring.

Är det inte allmänt erkänt att ett spel ska räknas som porr, blir det inte plötsligt porr bara för att det hamnar i rättsalen. Får inte det faktum att Tuva Novotny visar tuttarna i ett par sekunder dig att klassa Bröllopsfotografen som porr, så blir det inte plötsligt porr om det istället hade varit en sextonårig skådespelerska.

3. Lagen avser fotografier och filmer

Ja, det här har väl de flesta fattat nu. Även teckningar, tecknade serier och animationer faller under lagen.

4. Ett barn är en person under arton år

Men den här verkar å andra sidan de flesta ha missat.

Vad gällande innehav/spridning av pornografi är ett barn enligt lagen:

"en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18 år."

"Det finns alltså ingen fast åldersgräns som bestämmer vad som är ett barn." (Regeringens proposition 1997) för "den som inte avslutat sin pubertetsutveckling är att betrakta som barn alldeles oavsett hans eller hennes ålder." (Regeringens proposition 2009)

Med "pubertetsutveckling" menar man den yttre kroppsliga förändringen, framför allt mängden könshår, samt storlek på bröst (kvinnor) och penis (man).

Det vill säga:

1. En bild av en nittonåring med små bröst kan vara barnpornografi.

2. En bild av en sexonåring med stora bröst är laglig, så länge åldern inte framgår av bilden.

Och, ja en teckning av en tant där det står att hon är sjutton år bör således vara olaglig.

Vad gäller rena fantasiteckningar är det dock mer oklart, då lagen inte säger något specifikt om dessa, mer än att de också faller under lagen.

Vad gäller till exempel teckningar av människolika robotar är jag något osäker. Då pubertetsutvecklingen ska vara fullbordad, och en robot inte har någon pubertetsutveckling, bör det innebära att alla robotar är olagliga, oavsett bröststorlek. I vilket fall bör alla nybyggda robotar falla under lagen.

Tio myter om barnporrlagen

Kes från Star Trek tillhör en ras som som högst blir nio år. Alla pornografiska teckningar av henne kan således vara olagliga i Sverige.

5. Alla nakenbilder på barn är olagliga

Nej, Astrid Lindgrens filmer är inte i fara, därför att...

"När barnpornografibrottet infördes år 1980 konstaterades i förarbetena att det givetvis inte kunde komma i fråga att straffbelägga all avbildning av nakna barn eller alla bilder där ett barns könsorgan kan urskiljas även om sådana bilder skulle kunna stimulera en del människors sexualdrift." (Regeringens proposition 1997)

Det krävs som sagt att filmen "enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar vara pornografisk för att den skall vara straffbar".

"Bilder i vanliga familjealbum av nakna lekande barn är självfallet inte pornografiska. Inte heller är t.ex. en sekvens som skildrar barn i sexuella sammanhang i en vanlig spelfilm nödvändigtvis pornografisk. Avgörande torde vara vilket syfte en viss framställning har. Om ändamålet med framställningen väsentligen är att påverka åskådaren sexuellt kan det vara fråga om en pornografisk produkt. Men om framställningen har andra syften, t.ex. konstnärliga, torde den inte vara att beteckna som pornografisk" (Regeringens proposition 1997)

6. "Mangalagen" är ny

Lagen om barnpornografi har funnits sedan 1980. Innehav blev förbjudet 1999. Förbudet mot tecknade bilder har funnits med hela tiden.

Det nya är att någon blivit dömd för den delen av lagen.

(Översättaren är den andra som dömts för tecknade bilder. Den förste var ingen kändis, utan en vanlig mangaläsare, och det gick omvärlden helt förbi.)

7. Allt skapande, spridande och innehav av barnpornografi är förbjudet

Nej, inte direkt.

"Varje skildring av barn i pornografisk bild eller spridning av sådan bild är inte straffbar. Undantag görs för det fall att gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. Frågan om gärningen är försvarlig skall [...} avgöras mot bakgrund av syftet med framställningen och det sammanhang i vilket den förekommer.

Hänsyn till konstnärliga intressen, allvarligt syftande nyhetsförmedling och vetenskapligt arbete anförs i motiven som exempel på fall där ett
spridande kan vara försvarligt För att en sådan bedömning skall komma i fråga skall bilden dock ingå som ett naturligt och befogat led i det sammanhang där den förekommer."
(Regeringens proposition 1997)

"[...] en gärning [ska] inte [...] utgöra brott, om gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. Detta undantag avser primärt att träffa sådana innehav som kan vara nödvändiga för nyhetsförmedling, forskning och opinionsbildning. Därvid ska det vara syftet med befattningen med de barnpornografiska bilderna som avgör om innehavet är försvarligt, inte att den som tar befattning med bilderna tillhör någon särskild yrkesgrupp" (Regeringens proposition 1999)

Dessutom är det lagligt att teckna barnpornografi om man behåller den för sig själv. Det är också lagligt att läsa sina egna serier. Det är bara om visar din serie för någon annan, eller läser någon annans serie som du begått ett brott.

8. Barnpornografi är ett sexualbrott

Nej, barnpornografi ligger under brott mot "Allmän ordning". Det vill säga, det finns inget brottsoffer, utan det är något som ogillas av samhället i stort.

"Barnpornografi är [...] skildringar som är att anse som ett missbruk av yttrandefriheten på samma sätt som t.ex. olaga våldsskildring eller hets mot folkgrupp." (Regeringens proposition 1997)

Det vill säga, du döms för att du har sagt något olämpligt.

9. Barnpornografi handlar om sexuella övergrepp

Barnpornografi är ett av de få brott där det främsta (och ibland ända) argumentet som förbudsivrarna använder, direkt motsägs av lagen.

Å enda sidan:

"Barnpornografi är dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Bakom varje bild eller film finns en tragik bortom det dokumenterade övergreppet."

"Med barnpornografi menas i lagens mening bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp på barn."

- Lobbyorganistationen ECPATs hemsida, 2011

och

" Varje barnpornografisk bild föregås av att ett barn har blivit sexuellt utnyttjat."

- debattartikel i Aftonbladet av en polis och två psykoterapeuter, 2011

Och så andra sidan, från regeringen:

"Det har i debatten från vissa håll hävdats att den barnpornografi som det är viktigt att ingripa mot är den som bevisligen är en dokumentation av ett reellt sexuellt övergrepp på ett barn och [...] bara skall avse sådana barnpornografiska skildringar som är verklighetstrogna i den meningen att de kan antas skildra ett verkligt övergrepp."

men

"kopplingen till ett konkret sexuellt övergrepp saknar relevans för frågan om en bild är straffbar som barnpornografi eller inte." (Regeringens proposition 1997)

för

"Den straffrättsliga regeln om barnpornografi omfattar bilder som getts en sexuell innebörd utan att den avbildade situationen kan sägas motsvara en brottsbeskrivning.
Kopplingen till ett konkret sexuellt övergrepp saknar alltså relevans för frågan om innehavet av en bild är straffbart eller inte"
(Mangadomen - hovrätten, 2011)

Det vill säga: en tecknad serie om en nittonåring med små bröst som har frivilligt sex kan vara olaglig. Och en film som visar en sextonåring som blir våldtagen kan falla utanför lagen.

10. Barnpornografi är ett allmänt accepterat begrepp

Nej, inte alls. Det har fått ta emot mycket kritik, och inte ens polisens egna utredare gillar det.

"Ordet barnpornografi är en kritiserad term, för att ordet pornografi förminskar brottet. Om vi istället inser att det är ett dokumenterat sexuellt övergrepp på ett barn, så blir det nya begreppet Övergreppsbilder På Barn."

- P1 Dokumentär "Flickan med hundhalsbandet"

"Recently, the term "child abuse images" has been increasingly adopted by both scholars and law enforcement personnel because the term "pornography" can carry the inaccurate implication of consent (or even harlotry) and create distance from the abusive nature of the material."

- Wikipedia

"Björn Sellström arbetar som utredare och granskare av barnpornografi. Ordet barnpornografi är dock en benämning som Björn Sellström vänder sig emot och menar att bilderna, och i förekommande fall även filmerna, ska betraktas som övergreppsmaterial."

- Fredrik Selin, Brottsoffermyndigheten, Internationella Brottsofferdagen, 22 februari 2010

Betydelsen av "pornografi" är att skapa sexuell njutning. Således kopplar uttrycket "barnpornografi" på ett olyckligt sätt ihop småbarn med sexuell njutning i officiella sammanhang och vanligt tal. På så sätt normaliseras idén att små barn leder till sexuell njutning.

Medan Övergreppsbilder På Barn är ett neutralt uttryck som konstaterar att vi har ett övergrepp och ett barn.

En betydelseförsjutning som skulle kunna utesluta tecknade bilder och animerade filmer ur lagboken.

Om du vill läsa mera om Mangadomen och den svenska barnpornografilagen kan jag rekommendera min bloggserie Mangadomen: Det Stora Barnpornografibedrägeriet. Här finns också ett antal länkar till debattartiklar, bloggar och krönikor i ämnet.

(OBS! Bloggserien innehåller ingen pornografi eller länkar till pornografi. Men på grund av ämnet kan den innehålla vissa ord och bilder som kan vara opassande för vissa läsare.)

Facebook
TwitterReddit
Cookie

Gamereactor uses cookies to ensure that we give you the best browsing experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy with our cookies policy