Cookie

Gamereactor uses cookies to ensure that we give you the best browsing experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy with our cookies policy

Svenska
Vad är programmering?

Vad är programmering?

Jag är själv alldeles för trött och matematiskt underbegåvad för att bli programmerare - enligt mig själv. Men det hindrar mig inte från att vilja veta exakt hur det går till.

Jag vet sen Lego Mindstorms dagarna hur otroligt frustrerande det var att man i mjukvaran inte kunde kombinera de olika funktionerna som man ville, det var väldigt begränsat. Det fanns visserligen möjligheten att bara koda istället, men det förstod jag ingenting av.

Min tolkning av programmering:

1. Jag vet att man har dessa fasta regler för hur en beräkning ska utföras. Som i grund och botten bara är en ren matematisk modell, typ Pythagoras sats liksom. Detta är en funktion.

2. Man placeras de olika funktionerna i olika text-dokument som man sedan hänvisar till från huvud-dokumentet. I ett avancerat dokument borde man då ha en djup hierarki av dokument som knyts samman med dessa hänvisningar. Typ som en serie kugghjul där man bygger på hela tiden.

3. Ingenting gör exakt det som det förväntas göra. Funktionerna är inte absolut korrekta? På grundnivå är inte varenda switch av 1or och 0or perfekt utförd för syftet. Och gemene programmerare vet inte exakt vad som egentligen försiggår.

Stämmer detta typ? Eller är jag ute och cyklar. Vad är essensen av programmering enligt dig?