Gamereactor / Dansk / Norsk / Suomi / English / Deutsch / Italiano / Español / Português / Français / Nederlands / 中國 / Indonesia / Polski
Gamereactor Close White
Logga in medlem


Glömt lösenordet?
Jag är inte medlem men vill bli det

Eller logga in med Facebook-konto
nyaste
Atrás

Övrigt

Här inne pratar vi om musik, filmer, kläder och konstiga sjukdomar.

Religion, Gud och relaterade ämnen

Witch King
Online
Witch King
Jag hoppas Epsilonphase tar sig tid att läsa ditt svar, bbnews.

FDETDA:

Själv har jag medvetet tagit avstånd från etiketter och (falska) gemenskaper då dessa riskerar att försämra mina möjligheter till kritiskt tänkande och personutveckling. Mer om dessa tankar kan läsas i den blogg jag skrev för en tid sedan:

http://www.gamereactor.se/blog/witch+king/151651/

Dock såg jag tidigare idag en kort föreläsning av Per Dannefjord (styrelseledamot i Humanisterna) om gemenskapens baksida där han i sin forskning kommit fram till i stort sett samma slutsatser som jag har vad gäller just faran med mänsklighetens grupperingar.

Föreläsningen kan ses nedan och den rekommenderas även för troende:

http://www.youtube.com/watch?v=V7NmE80QS8E&feature=player_
embedded
(Föreläsningen är 30 min, därefter frågor)

Jag tycker hans föreläsning är en härlig bris i den annars ganska torra och ogästvänliga öken som Humanisterna ibland framstår som i media. Dannefjord rör helt klart om i grytan.
 

The weak die so that the strong prevail and none shall be spared.
bbnews
Offline
bbnews
Förra inlägget blev så inihelvete långt. Här följer därför en light-version av innehållet. Jag gör denna gång avstamp från berättelsen om Jakobs brottningsmatch med Gud, så som den står att läsa i 1 Mos 32:22-32:

Jakob kämpar vid Jabbok
22 Men Jakob steg upp samma natt och tog sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabboks vadställe. 23 Han tog dem och förde dem över bäcken tillsammans med allt annat han ägde. 24 Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända till dess morgonrodnaden kom. 25 När han såg att han inte kunde övervinna Jakob, slog han honom på höftleden, så att höften gick ur led medan han brottades med honom. 26 Och han sade: "Släpp mig, ty morgonrodnaden har gått upp." Men Jakob svarade: "Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig." 27 Då sade han till honom: "Vad är ditt namn?" Han svarade: "Jakob". 28 Han sade: "Du skall inte längre heta Jakob utan Israel,* ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat."
29 Och Jakob frågade: "Låt mig få veta ditt namn." Han svarade: "Varför frågar du efter mitt namn?" Och han välsignade honom där. 30 Jakob kallade platsen Peniel,* ty han tänkte: "Jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och ändå har mitt liv skonats."
31 När han hade kommit förbi Penuel såg han solen gå upp. Och han haltade på höften. 32 Därför äter Israels barn än i dag inte höftsenan som ligger på höftleden, eftersom han slog Jakob på höftleden, på höftsenan.

SÅ HÄR FÖRKLARAR/TOLKAR DÄREMOT Got Questions-redaktörerna exakt samma händelse/bibelställe (och tydligen också Epsilonphase, eftersom han länkar till deras förklaring):
In Genesis 32:30, Jacob saw God appearing as an angel; he did not truly see God. (Se: http://www.gotquestions.org/seen-God.html .)

Då måste man förstås rimligen fråga sig bland annat följande: 1) Var någonstans i dessa bibelverser kan man läsa att Jakob mötte och brottades med en Guds ÄNGEL? 2) Var i de aktuella bibelverserna kan man läsa att Jakob egentligen INTE såg Gud utan i stället såg och mötte och brottades med en Guds ÄNGEL?

Det framgår ju TYDLIGT av de här ovan citerade bibelverserna, att Jakob för sin del var HELT övertygad om att han brottades med Gud. I vers 28 kan man sålunda läsa: "Du skall inte längre heta Jakob utan Israel,* ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat."

Den som uttalar sig på det viset är alltså Jakobs brottningsmatchmotståndare. Hur rimligt är det att ett Guds sändebud, en Guds ängel, skulle uttrycka sig på det viset? Är det inte rimligare, att en Guds ängel snarare skulle säga så här: "Du har just kämpat med en av Guds änglar." I stället, alltså, för att säga så här: "Du har kämpat med Gud."

I vers 30 kan man läsa: 30 Jakob kallade platsen Peniel,* ty han tänkte: "Jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och ändå har mitt liv skonats."

Det framgår med andra ord hur tydligt som helst, att Jakob för sin del var FULLSTÄNDIGT övertygad om att han just hade brottats med Gud och därtill mött sin brottningsmotståndares blick, dvs sett hans ansikte. Eftersom Jakob känner till att döden normalt väntar den som får göra det, konstaterar han: "Ändå har mitt liv skonats."

Än en gång står en semantisk tolkning mot en annan tolkning (varvid denna sistnämnda tolkning utgår från den dolda premissen, att eftersom Bibeln är Guds egna inspirerade ord, kan bibelverserna inte innehålla några motsägelser). För att nå fram till denna andra tolkning (= den icke-semantiska tolkningen) måste uttolkaren (= redaktörerna på Got Questions) skruva, vrida och vända på de aktuella bibelverserna. Bland annat genom att introducera en Guds ängel FASTÄN det ingenstans i texten står att Jakob brottades med en Guds ängel. I stället står det faktiskt i texten, att Jakob brottades med Gud i egen hög person. Det är bara att läsa innantill.

Epsilonphase synes ondgöra sig över att jag medvetet söker upp och lägger fram bibelverser till beskådande, vilkas innehåll kastar tvivel över riktigheten i synsättet att allt som står i Bibeln måste vara Guds egna inspirerade ord.

Det är lätt att förstå Epsilonphases irritation över denna debattmetod. Ty hans premiss - att ALLT som står i Bibeln är Guds egna och inspirerade ord - fallerar (= skjuts i sank), om blott ett enda exempel kan anföras, som indikerar att innehållet i en bibelvers inte kan stämma och/eller innebär att det bibliska/gudomliga budskapet drabbas av självmotsägelser och orimligheter.

Därför MÅSTE man hitta en tolkning som, oavsett hur krystad och skruvad den är, indikerar att textens/bibelversens innehåll trots allt kan vara riktigt.

Men hur hederligt är det att, som Got Questions gör här (se ovan), introducera en Guds ängel, när det INGENSTANS i de aktuella bibelverserna omnämns någon Guds ängel (för Jakob att brottas med) över huvud taget?

Att introducera en Guds ängel i detta sammanhang är, menar jag, att skruva texten (på ett ohederligt vis) i syfte att göra innehållet mindre motsägelsefullt och mer trovärdigt såsom varande Guds egna inspirerade ord och därmed felfria och helt igenom sanna.

Här är för övrigt ett annat exempel på ett STORT bibliskt trovärdighetsproblem. Jag citerar från Matt 27:50-54:

50 Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. 51 Och se, då brast förlåten* i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, 52 gravarna öppnades, och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. 53 De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. 54 När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: "Denne var verkligen Guds Son."

Här brukar alla Jesustroendegärna citera verserna 50-51. Däremot har då jag ALDRIG någonsin hört någon pingstvän eller annan Jesustroende citera det som står i verserna 52-53. Varför inte det? Hur kan det komma sig? Varför sätta punkt just innan vers 52?

Kan det möjligen bero på att innehållet i verserna 52-53 strider mot den gudomliga skapelseplanen? Enligt Guds skapelseplan ska ingen människa uppstå till nytt liv förrän i samband med Jesus' återkomst hit till jorden (från sin vistelse hos sin Fader i himmelriket). Alltså i samband med det som kallas för The second coming of Jesus.

Så hur ska man då bortförklara innehållet i verserna 52-53? Här har verkligen de Jesustroende problem med sitt skruvande och trixande. Långt större problem än de har med att bortförklara vem Jakob brottades med i Jabbok.

Den bästa (?) bortförklaringen jag hört/läst hittills går ut på att dessa bibelverser är en interpolation, dvs man lanserar synsättet att dessa bibelverser förmodligen har lagts till i efterhand, dvs det insinueras att de är ren och skär förfalskning.

Visst, så kan det vara.

Men OM nu dessa bibelverser har lyckats slinka med i den auktoriserade och stadfästa bibelversionen, så öppnar det naturligtvis för synsättet, att detta i så fall faktiskt kan gälla också andra bibelställen/bibelverser, även sådana som inte är kontroversiella. Då blir allting en enda jävla soppa rent ut dsagt, dvs man kan till slut inte vara säker på någonting när det gäller Bibeln och dess innehåll.

Det är inte minst därför som jag placerat ett frågetecken inom parentes efter adjektivet "bästa" i förrförrförra stycket här ovan. Den som vill förklara motsägelsen med hjälp av interpolationshypotesen öppnar verkligen en sorts Pandoras ask med resultatet/påföljden, att allting i Bibeln blir som ett innehållsmässigt gungfly. Dvs det som inte passar in i sammanhanget kan avfärdas som interpolationer.

Frågan är dock, om det faktiskt inte kan vara väl så bra att då introducera skruvade förklaringar och tolkningar på det sätt som Thorleif Strindberg, Got Questions-redaktörerna eller Answers in Genesis-redaktionen gör och har satt i system. Skadan vad gäller trovärdighet kan i alla fall knappast bli större än den redan är.

Jag måste betona, att skruvade förklaringar är och förblir skruvade, dvs har låg trovärdighet och sannolikhet. Det enda som kan rädda det intellektuella tankehaveriet bland de Jesustroende, som håller fast vid de skruvade förklaringarna, är att de kastar in en brasklapp - läs: premiss - av typen: "Men om vi utgår ifrån, dvs låtsas eller tänker oss, att allt som står i Bibeln faktiskt är Guds egna inspirerade ord, då KAN ju våra skruvade tolkningar av bibelverserna förvisso vara korrekta, ty annars skulle resultatet bli, att Bibeln inte är något annat än en sorts sagobok, skriven av människor för människor. Och det strider helt mot vår kristna tro och varken kan eller får vara sant."

Fan, nu blev det här inlägget också långt. Bäst att sätta punkt här.
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Offline
bbnews
@Herr Witch King: Jag har nu i kväll tittat på det videoklipp du rekommenderar och tipsar om i ditt senaste inlägg här ovan i religionstråden. Alltså det videoklipp i vilket Per Dannefjord berättar om sin syn på olika former av gemenskap, kanske då framför allt religiös gemenskap.

Ska kanske först påpeka, FYI, att jag har svårt att koncentrera mig när jag ska använda öronen och alltså LYSSNA på ett budskap (jfr hur massor av forumiter har svårt att behålla koncentrationen om de med sina ögons hjälp tvingas ta sig igenom mina mastodonttexter här på forumet). Undrar om detta är en generationsfråga. För mig är skriven text den källa jag är van vid att hämta information från. Att titta på tv eller kolla videoklipp på YouTube e d är liksom inte min grej.

Men skit samma. Nu till ämnet för mitt nya inlägg här i religionstråden.

Du skriver, herr Witch King, att Per Dannefjords "föreläsning är en härlig bris i den annars ganska torra och ogästvänliga öken som Humanisterna ibland framstår som i media. Dannefjord rör helt klart om i grytan".

Vad menar du det är han säger som så att säga rör om i grytan? Jag finner för egen del inget kontroversiellt alls i det som han väljer att ta upp i sitt föredrag.

Han framhåller exempelvis, att vi alla söker och har behov av att uppleva olika former av gemenskaper.

Visst är det så.

Han säger att religiösa gemenskaper utgör - och utgår ifrån - en sorts IRRATIONELLA umgängesformer med fokus på vad som ska anses vara heligt och som i kraft av sin helighet därför varken kan eller får ifrågasättas. Det är däri som irrationaliteten ligger, tycks han mena.

Visst är det så. Jag håller definitivt med.

Dannefjord berättar vidare, att sökandet efter gemenskap leder till gruppbildning. I vissa gruppbildningar uppstår sedan en gudstro av något slag. Dvs Dannefjord menar att gudstron i sig ursprungligen är en biprodukt av gruppbildningen. Dvs gruppen kom före gudomen. I dag tror många av oss att gudomen kom först och att religiösa gruppbildningen var en biprodukt därav.

Jag håller med också om detta, även om jag inte direkt har tänkt i just de banorna tidigare. Även för mig framstår introduktionen av en gudom som ett kitt som behövs för att gruppen ska kunna fungera bättre som grupp betraktad. Eller med andra ord: Den heliga gruppen svetsas samman med ritualernas hjälp. Och ritualerna blir lättare att motivera, om man alltså dessutom introducerar ett högre väsen, en gudom, att tro på och dyrka.

Så påpekar Dannefjord att religionen skapar något som inte får ifrågasättas. (det är alltså därför som religiösa grupperingar i princip alltid vilar på irrationell grund (= baseras på tro i stället för vetande). Följden blir att grupper som formas och håller ihop med religionens hjälp - genom en tro på en gemensam gudom - per automatik blir avogt inställda mot kritik. Den som kritiserar religionen (= gruppens kitt) angriper sålunda även själva gemenskapen, dvs gruppens existensberättigande. Därför är kritik av den religiösa gruppens mål och medel tabu.

Också den sortens tankegångar har jag lätt för att förstå och instämma i. Och kan tillägga att ska man tillhöra en grupp - oavsett om den är religiös eller inte - så måste man vara lojal mot gruppens värderingar och mål. Den som är kritisk isoleras eller rent av sparkas ut ur gruppen. Jfr hur Jehovas Vittnen behandlar sina exmedlemmar som luft, dvs som om de inte längre existerade, något som kan skapa starka trauman, om skiljelinjen mellan gruppmedlemskap och icke-medlemskap går inom en familj.

Dannefjord betonar också, vilket är högst vällovligt, att humanismens (den humanistiska rörelsens) kanske viktigaste uppgift är att skapa och tillhandahålla ALTERNATIV till den religiösa gemenskapen. Alltså sekulära alternativ.

Absolut. Än en gång håller jag med honom. Kan för övrigt här tipsa om "Den svenska högtidsboken" som innehåller icke-religiösa alternativ (i form av lämpliga texter) till de religiöst färgade ritualer som följer oss ända från vaggan till graven.

Dannefjord återkommer ofta till synsättet, att vi människor inte är så rationella som vi tror.

Förvisso är det så. Detta märks för övrigt också inom den humanistiska rörelsen. Den är föga enhetlig. Och styrs inte alltid av heltigenom rationella ställningstaganden. Det är väl i mångt och mycket detta som Dannefjords föredrag ytterst handlar om. Dvs hur ska förnuft och känslor kunna samarbeta/samverka för att åstadkomma en bättre värld för oss människor att leva i. Det är alltså inte bara den religiösa rörelsen som är "sekteristisk"/splittrad. I lika hög grad är den humanistiska rörelsen det, även om det inte alltid ser så ut.

Under frågestunden efter föredraget refereras det till en debattartikel i Svd (se: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/humanism-ska-inte-vara-an
ti-religion_7838410.svd
), som handlar om en utbrytargrupp från dagens svenska Humanisterna. Denna utbrytargrupp tycker att dagens medlemmar i humanisterna är på tok för anti-religiösa.

Om detta kan jag både hålla med och tycka att det är fel att påstå något sådant.

Alltnog. Vad jag undrar över, herr Witch King, är hur DU resonerar, när du slår fast, att Dannefjords "föreläsning är en härlig bris i den annars ganska torra och ogästvänliga öken som Humanisterna ibland framstår som i media"? Vill du vara vänlig och utveckla dina tankegångar därvidlag ytterligare, bleve jag glad och tacksam. Ty jag finner inte mycket som är originellt eller kontroversiellt i det som Dannefjord tar upp i sitt föredrag.

En sak till: Du har på annan plats berättat, att du själv har skrivit en längre artikel på ungefär dessa teman som Dannefjord tar upp eller kommer in på i sitt föredrag. Den artikeln skulle jag gärna vilja få skickad till mig, ity att jag vet sedan tidigare, att du sällan eller aldrig lämnar ifrån dig några föga genomtänkta arbeten/uppsatser/essäer e d. (Om du vill att jag ska recensera innehållet i din artikel, kan du påpeka detta i ditt följemejl samt gärna också föreslå vilka särskilda aspekter du vill att jag ska ha synpunkter på.)

Apropå ingenting; här är en artikel som jag tycker delvis berör liknande saker som de som Dannefjord tar upp i sin föreläsning: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/gud-har-bara-lite-personalprobl
em_7941742.svd
.

Denna SvD-skribent, Jenny Nordberg, har i tidigare krönikor berättat om hur hon mottogs av representanter för Svenska Kyrkan under den stora översvämningen i New York i höstas. Eftersom hon inte tillhörde dem som regelbundet brukade besöka Svenska kyrkan i New York, fick hon höra, att hon inte var välkommen nu heller. Svenska kyrkan i New York fjäskar och månar alltså blott om de sina, inga utbölingar ska komma dit och snylta, inte. Allra minst om det råder undantagstillstånd i staden New York. Då kan de där utbölingarna som inte regelbundet besöker kyrkan gott låta bli att besvära den och dess personal när det råder skarpt läge. Halleluja och amen till det.
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
Witch King
Online
Witch King
Citerar bbnews:
Vad jag undrar över, herr Witch King, är hur DU resonerar, när du slår fast, att Dannefjords "föreläsning är en härlig bris i den annars ganska torra och ogästvänliga öken som Humanisterna ibland framstår som i media"?

Ärligt talat minns jag inte vad jag syftade på.

Jag bli väldigt fundersam själv men jag inte kan förmå mig minnas vad det var.

Det kan bli såhär när man inte skriver ner sina tankar direkt man kommer på dem...

Vad gäller paperet jag skrev i fritidslärarutbildningen handlade den om monokulturalism kontra mångkulturalism och inte om grupperingar såsom Dannefjord pratar om dem även om ämnena är relatera på sitt sätt.
 

The weak die so that the strong prevail and none shall be spared.
bbnews
Offline
bbnews
Våldtagen maldivisk flicka, 15 år gammal, ska straffas med 100 piskrapp för att hon blivit sexuellt utnyttjad och gravid med sin styvfars hjälp. Se: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-21595814 .

Hur fan tänkte de muslimska sharialärde där? Kanske med arslet?

Menar de kanske att det var flickans fel, att hon blev våldtagen gång på gång av sin styvpappa?

Tillagt 2013-02-27 22:36:
Är hela världen på väg åt helvete?

Här kan man läsa om en svensk SOCIALDEMOKRATISK politiker, som svamlar om att hennes privata subjektiva sanning innebär att det finns en fortsättning i en andevärld efter den fysiska kroppens död: http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1664&blogg=59115 .

Visst får hon tycka och tro detta, om hon vill. Men bör hon då fortsätta som politiker? Menar hon att hon ska kämpa för att driva igenom SIN SANNING? En politiker ska väl jobba för ALLAS BÄSTA? Eller?

Varför skulle just hennes sanning vara mer värd än exempelvis MIN sanning? Tänker hon fortsätta som politiker, innebär väl det att hon anser SIN EGEN sanning vara värd att sprida all over the place i dagens samhälle, med målet att den så småningom ska påtvingas även mig? Eller?

Är inte det samma sak som att säga, att hennes privata, subjektiva sanning är mer värd än exempelvis min sanning? Eftersom hon som politiker uppenbarligen vill implementera sin sanning i resten av samhället. Eller?

Fy fan för sådana politiker. En politiker må gärna kämpa för sina ideal och det hen tror på. Men hen bör INTE börja svamla om subjektiva sanningar och anse dem vara överlägsna objektiva, vetenskapliga sanningar.

Annars lär vi snart återvända till the Dark Ages (= det stadium som islam fortfarande befinner sig i; se länken här ovan).
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Offline
bbnews
Jag hörde just på Aktuellt i SVT2, att i Ungern vill man införa en lag som säger att om om någon begår en kriminell handling och döms till fängelsestraff, så ska dennes närmaste släktingar, typ föräldrar och syskon, förlora sina statliga och kommunala bidrag i den mån de mottager sådana. Som till exempel socialbidrag, sjukpenning, pension och dylikt. Helt eller delvis.

Man intervjuade bland annat en rom, som tyckte att detta förslag inte bara var sällsynt dumt utan också riktat just mot den romska befolkningen i Ungern (alltså underförstått: kriminaliteten bland romer är högre än i de flesta andra folkgrupper i Ungern).

Men jag tycker att alla som kallar sig troende kristna, troende judar eller troende muslimer borde hälsa detta nya ungerska lagförslag med stor glädje och ge sitt bifall därtill.

Detta som nu föreslås och diskuteras i Ungern är ju på sätt och vis blott en variant av arvsynden. Gud bestämde som bekant i Edens lustgård, att bara för att Eva och Adam åt av frukten från ett visst träd i denna lustgård, så skulle ALLA deras ättlingar i ALLA kommande generationer straffas för det. Så långt går absolut inte det ungerska lagförslaget.

Jämfört med det straff, som Gud en gång delade ut, är det som nu diskuteras i Ungern a piece of cake, en bagatell/skitsak. Jag förstår inte denna upprördhet över det ungerska lagförslaget, när/om man tar i beaktande Guds arvsyndsstraff till dig och mig och alla andra ättlingar till Adam och Eva. Varför demonstreras det inte i stället mot Guds arvsyndsstraff? Varför höjs inga proteströster mot Guds arvsyndsstraff? För mig är detta som att sila mygg men svälja kameler.
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
Lurkman
Offline
Lurkman
Kan rapportera om en grej:

Min bror skrev nyligen med en släkting i Iran. Ämnet som avhandlades var Gud.

Min släkting har nog inte kommit i kontakt med främmande åskådningar och icke-åskådningar förut. Hens argument var därför på en ganska grundläggande nivå: typ "men alla mirakel då?" och ett par andra cirkelargument. Hen uttryckte även glädje över att få växa i Iran, eftersom det var ett så gudfruktigt land, eller något i den stilen.

Egentligen är det helt onödigt att försöka omvända en människa i den situationen som har det perspektivet. Det är ju bara att förvärra. Som jag förstått det så avslutade min bror diskussionen av just den anledningen. Fanns inget gott som kunde komma ur det. Hen har för övrigt en mycket religiös mor.

Det här var ju ett ganska klart fall då man inte bör försöka omvända någon. Men överhuvudtaget: varför ska man omvända enstaka religiösa? Såvida de inte blir lyckligare av det nya perspektivet så ser jag inte nyttan i det.
 

bbnews
Offline
bbnews
@Herr Lurkman: True believers är svåra - ja snudd på omöjliga - att omvända. De har liksom fastnat i ett visst synsätt.

Läs mer om true believers här: http://en.wikipedia.org/wiki/True-believer_syndrome .

@Herr Witch King: Just när jag skrivit min sista kommentar till din uppsats så hängde sig datorjäveln och jag måste starta om den. Så ALL kommentarstext gick förlorad eftersom jag valde att spara den med/i kommandot CTRL + X (= klipp ut/ur texten).

För alla religiösa här som läser detta inses hur lätt som helst, att detta var Guds sätt att visa mig, att Han existerar och ville ge mig en näsbränna.

I morgon ska jag sammanfatta mina kommentarer och sända över denna sammanfattning till dig.

@Vem som helst: På ett annat forum jag har koll på diskuteras om det är någon poäng att försöka omvända någon med hjälp av sakargument. De flesta tycks mena, att det är bortkastad tid. Det är lite som att sluta röka. Om rökaren inte vill sluta röka, kommer inga (påtvingade) rökavvänjningsmetoder i världen att få hen rökfri.

Men en del debattörer tröstar sig med, att man ju kan skriva antireligiöst eller anti-woo-woo med en tredje part i tankarna (= personer som inte har hunnit fastna i en viss vantro och som därför kan vara påverkbara).

Det är för denna så kallade tredje part jag skriver här. Att jag skulle kunna påverka en redan gudstroende med mina hädelser känns närmast befängt. Inte blir saken bättre av att jag hädar så friskt och nyttjar svordomar så frikostigt. Men som sagt: Det är inte de gudstroende (the true believers) jag egentligen har som målgrupp för mina inlägg här i religionstråden, även om jag naturligtvis oftast gör avstamp i den sorts bullskit som dessa tror på. Utan min målgrupp är de som fortfarande är open-minded.

Jag vill med mitt hädande och alla mina svordomar visa dem, att det är OFARLIGT att häda och förnedra Gud å det allra grövsta. Jag lever ju fortfarande. Till skillnad från de 42 ungdomar som dödades av två björnhonor PÅ GUDS INRÅDAN bara för att de kallat en skallig man för Flintis.

Vem som helst kan ju själv bilda sig en uppfattning om huruvida mina hädelser mot/av Gud är värre än att kalla en skallig man för Flintis. Om mitt hädande är värre än detta, måste man rimligen fråga sig varför Gud inte sänder två björnhonor eller, eftersom jag bor i en stad, hetsar två pitbulls (som inte fått äta något på fyra dygn) att gå till anfall mot mig och hugga ihjäl mig.

Det enda Gud MÖJLIGEN kan göra var att min dator hängde sig, varvid alla mina kommentarer till herr Witch King avseende dennes fina uppsats gick åt helvete och försvann ut i cyberrymden. Kanske sitter Gud och Hans änglar nu och gottar sig åt att de kan läsa mina kommentarer, men inte jag eller herr Witch King. Skadeglädjen är den enda sanna glädjen, heter det ju.
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Offline
bbnews
På tal om true-believer syndrome, läs här: http://en.wikipedia.org/wiki/True-believer_syndrome .

En true believer är alltså en person som fortsätter att tro på något (vanligen något paranormalt eller övernaturligt) MOT BÄTTRE VETANDE. Alla bevis och logiska resonemang, som läggs fram på att det motsatta gäller, nonchaleras.

Vissa forskare misstänker att uttalade true believers lider av någon sorts kognitiv störning. Jag är av samma åsikt.

True believers är påfallande ofta anhängare av konspirationsteorier. Sålunda finns det alltid någon procent eller så i en tillfrågad population som än i dag vägrar tro att Usama bin-Ladin är död. Eller på att Venezuelas president Hugo Chavez har diagnosen cancer och är döende. Eller på att månlandningen 1969 ägde rum på riktigt.

Man kan för övrigt se hur svaren fördelar sig i de olika enkäter som framför allt kvällstidningarna gillar att frossa i. Hur banal och okomplicerad den ställda frågan än är - typ "Gillar du att våren snart är här?" - kommer ALLTID några respondenter att svara "Vet ej", ifall det svarsalternativet finns med.

Givetvis svarar en del så på pin kiv. Men jag vill mena, att vissa svarar på det viset bara för att de är oförmögna att ta ställning och bilda sig en egen/personlig uppfattning om vad som gäller (för dem). Jfr beslutsångest och procrastination/oblomoveri.

Nu är givetvis inte true believers identiska med folk som svarar "Vet ej" på den enklaste fråga. Min poäng är snarare, att båda dessa "personlighetstyper" lider av någon form av kognitiv störning (cognitive disorder).

Nu blir säkert de gudstroende förbannade på mig för att jag skriver så här. De kommer att känna sig förnedrade och påhoppade. Men jag backar ändå inte.

Vi kan alla se hur en debatt mellan bibelskeptiker och gudstroende ser ut för det mesta. Det blir som i debatten mellan Epsilonphase och mig här ovan på sidan 1009. Vid minsta lilla mothugg från skeptikerhållet, tystnar den gudstroende. Och debatten kvävs i sin linda.

Jag vill också påpeka, att om debatter av ifrågasättande slag (= i vilka true believers blir ifrågasatta) förs på en kristen sajt, är det mycket vanligt att skeptikern får se sina inlägg censurerade, raderade eller dylikt. Själv minns jag häromåret, när jag skulle debattera med fröken Angela på hennes kristna sajt. Hon vägrade helt sonika att publicera mina inlägg. Klassade dem som obegripligt "bludder" som borde besparas hennes övriga läsekrets.

Ja, tacka fan för det! Om en true believer verkligen tar sig tid att läsa sådant som jag ofta skriver om, måste resultatet rimligen bli så kallad kognitiv dissonans, något som är känt för att kunna framkalla obehagskänslor och i värsta fall också aktivera en kräkreflex.

Den som är genuint intresserad av den här sortens reaktionsfenomen rekommenderar jag att ta del av innehållet i denna länk: http://www.religiondispatches.org/archive/atheologies/5983/a_year
_after_the_non-apocalypse:_where_are_they_now/
.

Den artikeln handlar om pastor Harold Campings anhängare, vilka var övertygade om att apokalypsen skulle inledas först i maj 2011 och sedan i oktober samma år.

Inte fan blev det någon jordisk undergång som Harold Camping hade kommit fram till. Många av hans anhängare hade sålt hus och hem och stod ute på gatorna och visade upp plakat, på vilka det stod, ungefär: "Bättra er och ångra era synder, ty snart är Domedagen här!"

Hur känns det att inse att allt man trodde på visade sig vara ren bullskit och tankedynga? Ja, det är om det som denna artikel handlar. Skribenten sökte upp Harold Campings anhängare ett år senare för att höra hur de resonerade. Givetvis fann han true believers, som vägrade erkänna att de hade haft åt helvete fel. Men han mötte också anhängare som sakta började komma till insikt om att de låtit sig luras.

Så jag är övertygad om att de flesta gudstroende som läser detta inlägg kommer att låta bli att läsa den här intressanta artikeln. Eller kommer de att läsa den med färgade glasögon, så att de missar budskapet och poängen. Ty så brukar det vara. Så har det alltid varit. Så kommer det också att förhålla sig i framtiden. Ingen true believer vill ju läsa skeptiskt "bludder". Hellre väljer då en true believer att be till Gud om tröst och stöd att stå emot den här sortens sataniska budskap från skeptikerhåll.
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
NintendorRemote
Offline
NintendorRemote
Citerar bbnews:
Att peta sig i näsan inuti en kyrka, eller smygfisa inuti en sådan lokal, KAN jag sålunda mycket väl tänka mig också är något som framkallar Guds oerhörda vrede, låt vara att en sådan synd (läs: ett sådant brott) måhända inte direkt kan jämställas med att häda den helige Ande; bara nästan.


Nämn det inte ens, får själv skuldkänslor när jag igår tog på mig min mössa när jag var påväg ut från fjällkapellet i Idre, det var bara något som bara kom automatiskt och jag tog genast av mig den och ångrade mig direkt efteråt och bad.
 

Lurkman
Offline
Lurkman
Citerar NintendorRemote:
Nämn det inte ens, får själv skuldkänslor när jag igår tog på mig min mössa när jag var påväg ut från fjällkapellet i Idre, det var bara något som bara kom automatiskt och jag tog genast av mig den och ångrade mig direkt efteråt och bad.


Det är ingen fara. Guds vilja.
 

NintendorRemote
Offline
NintendorRemote
Citerar Lurkman:
Det är ingen fara. Guds vilja.


Troligen var det så, inget att oroas sig över.
 

bbnews
Offline
bbnews
@NintendorRemote: Jag tror att du klarade dig, även om det nog var nära ögat.

Enligt min erfarenhet har Gud och Hans änglar inte alltid total uppmärksamhet vad gäller skeendet här nere på jorden.

Jag minns för snart ett decennium sedan hur jag släppte en brakskit i en kyrka, stående i predikstolen för att komma extra nära Gud i himmelriket.

Jag har fortfarande inte straffats för denna synd. I alla fall inte på ett för mig uppenbart och självklart sätt. Så din mössincident vid Idre fjällkapell har nog heller inte blivit uppmärksammad.

Fast så länge som du är kvar i Idre bör du självklart vara på din vakt mot yrvakna björnhonor, vilka väckts ur sin vintersömn. De kan alltså ha blivit väckta av Gud(s änglar) för att ge sig på dig. Jag vill inte helt utesluta det.

Har du möjlighet att skaffa dig livvaktsskydd? Du känner kanske någon mafioso som kan skydda dig vid behov? Dock bör du som sagt kunna avbeställa ditt livvaktsskydd så fort du lämnat Idre och återvänt hem.

FDETDA: Här är en bra artikel: http://www.csicop.org/si/show/bridging_the_chasm_between_two_c
ultures
.

Handlar om en kvinna som gjort resan från att vara en framstående New Age-stolle till att bli en sann skeptiker och New Age-motståndare.

Intressant läsning, indeed!
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Offline
bbnews
Här är en länk till en blogg som alla manliga dyrkare av knullfixerade gudar bör prenumerera på: http://fittforfight.wordpress.com/2013/02/21/queera-perspektiv-pa-
fittan-uppsala-universitets-queerseminarium-mandag-252/
.

Snart förvånas jag inte av någonting längre. Fast just i detta fall blir jag trots allt liiite överraskad. Hur fan kan Uppsala universitet ställa sig bakom det här? Jag börjar nästan att tappa tron på vetenskapen.

Tillagt 2013-03-02 09:20:
Och här är en länk som ALLA som tror att islam är en fredens och fridens religion bör klicka på: http://www.weeklystandard.com/blogs/al-qaeda-mag-publishes-wa
nted-dead-or-alive-list_704904.html
.

En dödslista. På vilken bl a Lars Vilks finns med.

Mottot för denna muslimska grupp, som ligger bakom dödslistan, lyder: "A Bullet A Day Keeps the Infidel Away."

Och så undertecknar man med orden: "Defend Prophet Muhammad (peace be upon him)."

Tala om muslimsk lättkränkthet. MEN...

...har inte de som finns med på dödslistan också rätt att känna sig kränkta?

Eller är lättkränkthet något som enbart muslimer får känna?
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
Lurkman
Offline
Lurkman
Citerar bbnews:
Snart förvånas jag inte av någonting längre. Fast just i detta fall blir jag trots allt liiite överraskad. Hur fan kan Uppsala universitet ställa sig bakom det här? Jag börjar nästan att tappa tron på vetenskapen.


Det verkar ju vara ganska intressant! Fitta har ju en särskild klang. Det brukar även användas som svordom och i nedvärderande syfte. Jag anser dock att det är det svenska språkets fulaste ord, oberoende av vad det betyder. Ett estetiskt misslyckande.

Jag gillar den råa jargongen. Det finns en tydlig vilja till att avdramatisera ordet fitta. Nu är visserligen de religiösa skrifterna ganska snuskiga som de redan är, men framtida religionsstiftare kanske har något att lära här, om de ska anpassas till nya tider. Å andra sidan är jag osäker på hur framtiden ser ut för queer fittaktivism.
 

bbnews
Offline
bbnews
Jag läser en annan intressant nyhet: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/blodprov-visar-graviditetscha
ns


Den artikeln handlar om ett hormon som kallas för AMH (= Anti-Müllerian Hormone).

Vad som inte nämns i denna DN-artikel är följande: att det hos embryot finns något som kallas för Müllers kanaler (ductus). På engelska Müllerian/Mullerian ducts.

Om dessa Müllerska kanaler får utvecklas, kommer de att bilda - läs: omvandlas till) äggledare, livmoder, livmoderhals och dessutom konstituera de övre två tredjedelar av själva fittan (= vagina).

Det är här som AMH kommer in i bilden. Detta hormon ser till att Müllers kanaler/ductus förtvinar (= tillbakabildas och försvinner).

Höga halter AMH i blodet förklarar alltså varför pojkar slipper födas med de här ovan uppräknade delarna av det kvinnliga könsorganet. Vilket är rätt praktiskt, ty vad ska en pojke med äggledare, livmoder osv till, eftersom han saknar äggproducerande äggstockar och i stället har spermieproducerande testiklar.

Men nu till det riktigt intressanta. Om nu Gud skapade Adam före Eva, varför såg då Gud till att Adam i sin embryonala kropp skulle ha sådana här delar/ledningar/kanaler/ductus som måste tillbakabildas och förtvina? Vad kan Guds poäng vara med att skapa något i Adams kropp som sedan måste försvinna?

De här Müllerian ducts har alltså enbart flickfoster nytta av. Då kunde väl Gud ha besparat sig mödan att skapa dessa Müllerian ducts i Adam och än i dag, när Han skapar alla manliga foster. Det är ju bortkastad tid att skapa något som sedan ska kasseras.

Jag kan se blott ett par rimliga förklaringar till varför Gud var så stollig, att Han skapade Müllerian ducts i Adams kropp. Dessa förklaringar är:

1) Gud skapade Eva först och av bara farten glömde Gud sedan att ta bort dessa Müllerian ducts, när Han lite senare skapade Adam.

Men hela denna förklaring strider mot den bibliska (och koranska) skapelseberättelserna. Enligt de abrahamitiska religionerna skapade Gud mannen först.

2) De abrahamitiska skapelseberättelserna är bluff och båg från början till slut. Ett slags hittepå av människor som inte begrep bättre men som ändå ville ha något att inbilla sig och tro på.

Vilken av dessa båda förklaringar tror du som läser detta inlägg på?

Tja, egentligen spelar det ju ingen roll: Förklaring nr 1 mynnar ut i att Bibeln och Koranen är ljug, alltså har ett innehåll som är lögn och förbannad dikt.

Exakt samma slutsats måste man dra, om man menar att förklaring nr 2 är korrekt.

Det skulle, som vanligt, vara intressant att höra någon krystad förklaring från er gudstroende om varför Gud skapade Adam med Müllerian ducts. Jag njuter nämligen så inihelvete när jag tar del av era krystade förklaringsförsök och noterar hur ni vrider och vänder er likt en metmask som just har blivit uppträdd på en vass metkrok.

@Herr Lurkman: Du var mig en riktig fittälskare.
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
NintendorRemote
Offline
NintendorRemote
@bbnews

Är hemma nu, tror jag blev förlåten.
 

Epsilonphase
Online
Epsilonphase
Citerar bbnews:
Det skulle, som vanligt, vara intressant att höra någon krystad förklaring från er gudstroende om varför Gud skapade Adam med Müllerian ducts.


Det är ett ganska så stort antagande från din sida att påstå att Gud skapade Adam likt vi ser en födelse idag. Det finns inga bevis eller källor på att han skapade Adam från fosterstadiet. Om du läser på lite så kommer du snart förstå att Gud skapade Adam (och Eva) som två fullvuxna personer.
 

bbnews
Offline
bbnews
Skönt att höra att du är hemma igen, NintendorRemote. Då kan jag avsluta mina böner och djuroffer på mitt hemmaaltare. Räddningsaktionen har lyckats.

Nu kan jag ägna mig åt viktigare saker. Som att hitta en förklaring till varför palestinierna i Gaza lider och har det så svårt.

Jag har tipsats om denna artikel, som förklarar entydigt vara Gazas befolkning lever under en massa umbäranden: http://tundratabloids.com/2013/02/muslims-watching-porn-brings-d
efeat-for-muslim-nations.html
.

Förklaringen är alltså att den manliga delen av befolkningen i Mellanösterns muslimska länder tittar på för mycket porr. Därför straffar Allah folket i Gaza.

Vilket förstås är helt i linje med Guds/Allahs beteende under syndafallet i Edens lustgård. Då ingrep som bekant Gud/Allah och straffade ALLA EFTERKOMMANDE GENERATIONER till Adam och Eva, fastän dessa generationer av människor inte ens hade blivit födda. Men delaktiga i syndafallet var de förstås ändå.

Det är sådant som kallas för gudomlig rättvisa.

Här kan man se det videoklipp som artikeln i fråga bygger på: http://www.memritv.org/clip/en/3743.htm .

Vad säger man? Tja. Kanske är Mellanösternkonflikten där Israel står emot de muslimska staterna i regionen på väg in i en helt ny fas? Om muslimerna i dessa länder börjar titta ännu mer på porr än vad de hittills gjort, kommer de måhända att gå under med Allahs hjälp utan att ett enda skott behöver avlossas, utan att en enda granat behöver kastas, utan att en enda raket behöver komma till användning.

Vore jag israelisk försvarsminister, skulle jag satsa pengar på en särskild porrkanal, riktad till regionens arabiska befolkning. Sedan lär Gazas manliga befolkning stadigt gå mot noll.

Lustigt nog återfinns i videoklippet ingenting av den muslimska vanliga anti-Israel-retoriken. Lidandet i Gaza är muslimernas eget fel. Iaf den manliga delens fel i de muslimska Mellanösternstaterna.

Säga vad man vill, men man lär sig mycket om hur världen fungerar av de muslimska religiöst lärda.

Tillagt 2013-03-02 16:09:
Citerar Epsilonphase:
Citerar bbnews: Det skulle, som vanligt, vara intressant att höra någon krystad förklaring från er gudstroende om varför Gud skapade Adam med Müllerian ducts.

Det är ett ganska så stort antagande från din sida att påstå att Gud skapade Adam likt vi ser en födelse idag. Det finns inga bevis eller källor på att han skapade Adam från fosterstadiet. Om du läser på lite så kommer du snart förstå att Gud skapade Adam (och Eva) som två fullvuxna personer.


Det spelar ingen roll om Gud skapade Adam och Eva som ca 25-30 år gamla varelser. Gud måste rimligen ha skapat också dna, det mänskliga genomet, även om Han skapade Adam och Eva som fullvuxna individer.

Tack vare detta genom, vilket för övrigt till stora delar är gemensamt med andra djur i Vår Herres hage, bildas de Müllerska kanalerna (ductus/ducts). Så frågeställningen kvarstår: Varför har Gud skapat ett genom som leder till att det hos alla gossebarnsembryon bildas Müllerska kanaler i det som senare under fosterutvecklingen ska bli "underlivet".

För övrigt trodde de kristna förr - och muslimerna gör det fortfarande - att Gud via sina änglar tar aktiv del i skapandet av nya människor. Ett synsätt som faktiskt förekommer fortfarande bland kristna fundamentalister i USA till och med i våra dagar.

Men annars, särskilt när Darwins idéer började att slå igenom för drygt ett sekel sedan, försvann successivt det här bisarra synsättet bland de kristna, och i stället blev det allt vanligare att man drog till med att Gud har skapat också evolutionens grundprinciper, så att Guds änglar inte längre behöver ta aktiv del i skapandet av nya människogenerationer.

Därmed slapp Guds änglar att krypa in i den gravida kvinnans fitthål för att där inne, på plats i livmodern, bidraga till att forma cellklumpen till ett gossebarn eller flickebarn och lite senare under graviditeten återkomma och ge fostret en själ.

Du skulle behöva läsa på lite, Epsilonphase, om den kristna idéhistorien rörande synen på hur barn kommer till har förändrats sett över tiden.

Vi kan väl ändå vara överens om, du och jag, att det måste vara skönt för Guds änglar, att de numera, enligt dagens kristna teologer, slipper krypa in och ut genom den gravida kvinnans fitthål för att övervaka barnets tillblivelse?

Eller du ser kanske negativt på att Guds änglar enligt dagens kristna (men alltså inte dagens muslimska) teologer har sluppit denna betungande arbetsuppgift?

För övrigt. Hur ska man förklara att alla embryon/foster de första veckorna har alla de kännetecken som gäller för blivande flickebarn? En rimlig slutsats att dra är att det kvinnliga könet är baskönet. Ett synsätt som dock strider mot det kristna, judiska och muslimska synsättet att mannen skapades först.

Läs gärna mer härom i dessa båda länkar: http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/alle-maend-har-engang-
vaeret-kvinder
+ http://www.lifeslittlemysteries.com/380-why-do-men-have-nipples.
html
.

Du kan gärna också läsa mer här: http://en.wikipedia.org/wiki/Cremaster_muscle . Cremastermuskulaturen är till för att höja och sänka pungen beroende på hur varmt det är (allt för att spermierna ska förbli så vitala som möjligt). Men varför i all världen har flickor rester kvar av cremastermuskeln? De har ju ingen pung.

Den enda rimliga och vettiga förklaringen är att manliga respektive kvinnliga fosters olika hormonmix ligger bakom att ett och samma baskön ska bli ett flickebarn eller gossebarn.

Det finns alltså strukturer som tillbakabildas hos blivande flickebarnsfoster precis som det finns strukturer som tillbakabildas hos blivande gossebarnsfoster. Och jag vill bestämt hävda, att det vore ONÖDIGT av en skapargud att först skapa dessa strukturer hos båda fostertyperna för att sedan tillbakabilda/radera delar av dem hos det ena fostret.

Med bästa vilja i världen kan jag inte kalla detta för intelligent design. Intelligent design är väl snarare, att INTE skapa sådant som sedan ska kasseras/raderas/elimineras. Det påminner ju om en ingenjör som skapar en bil med sju hjul och sedan ser till att tre av hjulen avlägsnas på den färdiga bilprodukten.

En sådan ingenjör skulle få sparken rätt snabbt.
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
Epsilonphase
Online
Epsilonphase
Citerar bbnews:
Varför har Gud skapat ett genom som leder till att det hos alla gossebarnsembryon bildas Müllerska kanaler i det som senare under fosterutvecklingen ska bli "underlivet".


Ja du, för mig personligen är det irrelevant. Visste du förresten att det enda ben som växer tillbaka, av sig själv, om man plockar ur det ur människans kropp är revbenen?
 

bbnews
Offline
bbnews
@Epsilonphase: Jag har nu gjort vissa tillägg i mitt tidigare inlägg. Men du finner säkert dessa tillägg irrlevanta också. För en true believer som du är ju allt som inte passar in i din tro ovidkommande.

Jo, vissa delar kan återbildas av människokroppen. Jag känner också till att en menisk i knäleden ibland kan återbildas, om den avlägsnas. Men ALLA dessa återbildanden innebär som regel (med få undantag, se nedan i nästa stycke), att "kopian" inte blir lika fin och stor som "originalet".

Hela det här fenomenet kallas för regeneration. Exempel på regeneration är hornbärande djurs årliga hornnybildning (se förra stycket). Och kopparödlan kan som bekant tappa sin svans för att därmed lättare undkomma en predator. Men den nya svans som växer ut blir inte lika lång och tjock som den gamla/ursprungliga.

Håll med om att det är konstigt att Gud möjliggör regeneration (återbildning av förlorade kroppsdelar) hos de "lägre stående" djurarterna men sällan - och definitivt inte fullskaligt - hos oss människor. Dock pågår experiment som syftar till att återge även människor förlorade fingrar och andra kroppsdelar. Ritningarna och tillverkningsmekanismerna finns ju i vårt genom/dna. Det handlar om att aktivera sådana gener som en gång har stängts av, sedan de fullgjort sin uppgift typ att se till att handen erhåller fem fingrar.

Ett vanligt argument MOT Gud är att Gud inte kan hela några amputerade. Men eftersom ritningarna och nytillverkningsmekanismen i genomet är blott (temporärt) avstängda/vilande/"sovande", måste man ju fråga sig VARFÖR Gud tillåter fortsatt lidande, när Han lätt som en plätt skulle kunna aktivera den eller de gener (vilka Han ju har skapat) som behövs för att få en ny arm eller ett nytt ben att växa ut igen, när den ursprungliga lemmen har gått förlorad.

Tycker du inte att det är grymt av din Gud att inte trycka på en sådan "skaparknapp", så att en sovande gen kan väckas ånyo och de amputerade därigenom väldigt enkelt - och helt smärtfritt - återfå sina förlorade lemmar?

Tycker du det är fel, om nu dagens forskare försöker leka Gud och går in i genomet och väcker de sovande gener som behövs för att vi människor ska kunna återbilda förlorade kroppsdelar precis som en kopparödla eller salamander kan göra?

Om du tycker det är fel, då bör du vara emot vaccinationer också. Ty om vi människor inte ska lägga oss i Guds skapelseplan, då måste det rimligen vara åt helvete fel att försöka förhindra att människor drabbas av smittkoppor, polio och andra smittsamma sjukdomar. Eller hur?

Om du däremot tycker det är rätt av dagens forskare att försöka hitta metoder att aktivera de sovande gener som behövs för återbildande av förlorade kroppsdelar, tycker du då inte också samtidigt, att det är dåligt av din Gud att inte göra det jobb som de mänskliga forskarna nu är i färd med att göra?

För Gud måste ju detta vara busenkelt, i synnetrhet som det är Han som skapat hela denna kroppsdelsbildningsmekanism som finns dold i genomet. Men Han kanske värderar en kopparödla högre i sin skapelse än Han värderar oss människor, vilka Han ju annars har skapat till sin avbild (in imaginem Sui)?
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
Epsilonphase
Online
Epsilonphase
Citerar bbnews:
Om du tycker det är fel, då bör du vara emot vaccinationer också. Ty om vi människor inte ska lägga oss i Guds skapelseplan, då måste det rimligen vara åt helvete fel att försöka förhindra att människor drabbas av smittkoppor, polio och andra smittsamma sjukdomar. Eller hur?


Jag kan inte avgöra huruvida det är objektivt rätt eller fel, det gör Gud. Jag är dock inte emot att det forskas inom ämnet och jag är själklart inte emot att hjälpa de människor som behöver hjälp om de har blivit skadade eller har vissa skador sedan födseln.

Gällande vaccination är jag till största delen negativt ställd. Tänker speciellt då på vaccinationen mot svininfluensan men inte enbart den. Även här måste jag säga att jag har alldelles för dålig kunskap för att avgöra vad som är rätt eller fel eller om vi verkligen behöver vaccineras eller ej.

Citerar bbnews:
Men Han kanske värderar en kopparödla högre i sin skapelse än Han värderar oss människor, vilka Han ju annars har skapat till sin avbild (in imaginem Sui)?


Jag ser varken något samband eller motsägelser mellan/mot Guds kärlek/värderingar gentemot oss människor utifrån egenskapen hos vissa djur att förlora vissa kroppsdelar för att sedan återfå dessa och att vi inte har den egenskapen. Vad har Guds kärlek till människor att göra med regeneration? Varför är de det enda sättet att visa kärlek från Guds sida till oss människor genom att aktivera dessa sovanade gener som du säger? Guds kärlek gentemot oss visade Jesus när han dog på korset för våra synder. Guds kärlek gentemot oss visar Gud på andra sätt. Guds kärlek till oss är att han vill ha gemenskap med oss och han vill att vi ska få evigt liv, det är det slutgiltiga målet.
 

bbnews
Offline
bbnews
Du missar min poäng, Epsilonphase.

Min poäng är att vi människor också har samma regenerativa egenskap som kopparödlan. Den finns i form av gener (i vårt genom), vilka efter fullgjort uppdrag har stängts av, ty om de inte stängs av skulle de ju låta armar och ben i princip kunna fortsätta att växa i all "oändlighet".

Så frågeställningen är rätteligen denna: OM nu Gud har skapat dessa gener (som finns hos exempelvis kopparödlan) ÄVEN hos oss människor, VARFÖR vill Gud inte ombesörja så att även vi människor kan återskapa våra förlorade kroppsdelar?

Vad är poängen med att Gud först skapar någonting och sedan inte bryr sig om att använda sig av den mekanism som Han skapat, när behov av (i detta fall) kroppsdelsnybildning behövs?

Gud låter uppenbarligen denna mekanism få utnyttjas av kopparödlan. Men när det gäller oss människor, vill Han uppenbarligen inte att en likadan mekanism, som redan finns på plats och som är skapad av Honom, få komma till (åter)användning.

Varför tillåter Gud att kopparödlan kan/får utnyttja denna mekanism men inte vi människor? Eller snarare: Varför tillåter Gud att ett revben hos oss kan (delvis) nybildas - eller en menisk - men INTE ett finger, en arm eller ett ben? Även när det gäller levern kan Gud ibland tillåta nybildning (på så vis att det lilla, som finns kvar av en lever efter att en tumör eller dylikt i levern har bortopererats, kan växa till sig och slutligen bli nästan lika stor som levern en gång ursprungligen var).

Tycker du att detta är tecken/bevis på konsekvent beteende från Guds sida? Revben, menisker och levrar är OK att återskapa (om än lite halvdant) hos oss människor - men inget annat?

Varför agerar Gud så inkonsekvent och ologiskt (såvitt man kan bedöma det hela ur en mänsklig synvinkel), anser du?

Tja, måhända är det hela varken inkonsekvent eller ologiskt sett med Guds ögon. Men OM vi nu är skapade till Guds avbild, vore det inte naturligare att Gud också gav oss människor en viss förmåga att se logiken i Guds egen gudomliga logik? Annars ställs det ju hart när orimliga krav på oss människor, när Gud kräver av oss, att vi inte får bryta mot Hans bud OCH regelverk, eftersom vi människor sällan eller aldrig har full inblick i hur detta regelverk ser ut.

De lydnadsbud som listas i GT täcker inte in HELA Guds regelverk. Långt därifrån. Så vi människor måste famla delvis i blindo, medan vi lever våra jordiska liv. Det känns alltså som att vi människor lever här på jorden utan att Gud låter oss till fullo få veta vad vi får respektive inte får göra.

Vi vet sålunda inte, om vi faktiskt bryter mot Guds skapelseplan och regelverk, när vi försöker att återskapa förlorade kroppsdelar med hjälp av regeneration eller hitta vacciner mot dödliga sjukdomar.

Meningarna härom (ifall det är OK eller inte) är delade bland de religiösa/kristna teologerna. Inte ens du, som tycks ha en särskild relation till/med Gud, kan ge klara besked om vad som gäller. (Jag utgår faktiskt från att du bör har ställt den här sortens frågor till Gud i dina böner, annars verkar du föga intresserad av att efterkomma och leva upp till Guds vilja och krav.) Så om varken teologerna eller du vet, hur ska då vi vanliga dödliga kunna veta vad som gäller?

Och hur ska vi ställa oss till det synsätt som herr Lurkman tycks förespråka? Han verkar torgföra synsättet att allting för oss människor redan är förutbestämt av Gud. Guds skapelseplan anses ju bestämd sedan länge och rullas nu ut inför våra mänskliga ögon, låt vara att syndafloden kan ses som en korrigering i skapelseplanen av samma Gud som ligger bakom den gudomliga skapelseplanen. (Men sådan inkonsekvens hos Gud, dvs att Han som är alltvetande trots det inte kunde förutse mänsklighetens syndiga leverne utan ångrade sig och gav Noa i uppdrag att förändra världen, bekommer väl inte dig något? Eller har den sortens frågeställning någon gång dykt upp i din hjärna? För mig är det ofattbart att Gud kan tillåta en så hög kassationsprocent både vad gäller människor och andra djurarter, vilket syndafloden ledde till. En mänsklig ingenjör som skulle tvingas kassera 99 procent av de bilar han gjort ritningarna till, skulle då inte vara i närheten av något nobelpris, om man så säger. Han skulle få sparken. På stående fot.)

Dock har herr Lurkman onekligen stöd för sitt synsätt, se Ps 139:16: Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outbildat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.

Hur tolkar du denna bibelvers, Epsilonphase? Delar du herr Lurkmans högst rimliga tolkning av innehållet i den bibelversen eller du har en egen (ny)tolkning att bidraga med?

Läs gärna om temporala konjunktioner här: http://hem.passagen.se/bondpa/grammatik/konj.html . Scrolla ned till punkt 14.2.5.

Konjunktionen INNAN anger alltså en temporal/tidsmässig "egenskap". I den aktuella bibelversen handlar det följaktligen om att alla våra (mänskliga) dagar här på jorden är bestämda I FÖRVÄG (= INNAN dessa dagar har inträffat).

Om denna tolkning, som både herr Lurkman (misstänker jag) och jag gör av den aktuella bibelversen, gäller, då är det redan bestämt av Gud, att jag ska avsluta min jordelevnads sista decennier som hädare och att du ska vara varmt och innerligt gudstroende, i alla fall för närvarande. Men eftersom vi alla "vet" att Guds vägar äro outgrundliga, KAN det bli en situation, där jag byter sida och du också. Allt beror på hur Guds skapelseplan för just oss ser ut.

Jag kan inte tro på tocken däringa bullskit. Men uppenbarligen har du inga problem med det. För dig synes Gud och allt Han åstadkommer vara kärlek. Värt att hänföras av. Och definitivt inte klandervärt.

Med mig förhåller det sig tvärtom. Jag ser enbart skäl till klander av/mot Gud. Jag ser ingen kärlek eller kärleksfullhet alls hos Honom. Sett mot den bakgrunden förvånar det inte det minsta, att vi står så långt ifrån varandra när vi debatterar här i religionstråden.
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
torbli79
Offline
torbli79
Citerar Epsilonphase:
Gällande vaccination är jag till största delen negativt ställd. Tänker speciellt då på vaccinationen mot svininfluensan men inte enbart den. Även här måste jag säga att jag har alldelles för dålig kunskap för att avgöra vad som är rätt eller fel eller om vi verkligen behöver vaccineras eller ej.


Hur kan du ens ställa dig negativt till något som du säger att du inte förstår? Är inte lite naivt?
 

It's called the 'Mortuary'... it's a big black structure with all the architectural charm of a pregnant spider - Morte (Planescape: Torment)
Epsilonphase
Online
Epsilonphase
Citerar torbli79:
Hur kan du ens ställa dig negativt till något som du säger att du inte förstår? Är inte lite naivt?


Det tycker jag inte. Har man inte rätt att ha åsikter om saker även om man inte förstår dem till fullo?

Jag är rädd för att flyga,tycker inte om flygplan och slipper helst. Betyder det att jag måste förstå mig på hur ett flyplan fungerar i minsta lilla detalj för att tycka som jag gör?
 

avatar is Missing

För att kommentera måste du vara inloggad. Om du inte är medlem än - bli medlem nu!