Cookie

Gamereactor uses cookies to ensure that we give you the best browsing experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy with our cookies policy

Svenska
nyaste
Atrás

Övrigt

Här inne pratar vi om musik, filmer, kläder och konstiga sjukdomar.

Religion, Gud och relaterade ämnen

bbnews
Online
bbnews
Kanske blir en av dessa kardinaljävlar, med solkig moralsyn och ännu solkigare leverne, vår nya påve?

Kolla http://www.svd.se/nyheter/utrikes/prastoffer-hanger-ut-kardinaler
_7973488.svd
.

Nä, om jag finge råda, skulle jag se till så att herr Lurkman valdes till den katolska världens nästa påve. Med uppgift att rensa upp i det katolska moralträsket.

Om så bleve fallet, skulle jag rent av kunna tänka mig att lämna mitt ateistiska synsätt för att i stället konvertera till katolicismen och börja dyrka herr Lurkman efter förtjänst.

Bland det första jag då som true believer skulle göra vore att förneka alla likheter mellan Bibelns syndaflodberättelse och Gilgamesheposet. Eller, alternativt, hävda att berättelsen om Bibelns Noas ark utgör förlaga till berättelsen om Utnapishtims ark i Gilgamesheposet, fastän detta tidsmässigt förhåller sig tvärtom och alltså därmed är omöjligt ur logisk aspekt sett.

Fast omöjligt och omöjligt - vi känner väl alla till hur true believers är vana vid att skruva och mixtra med sanning och logik, så att de rätta slutsatserna kan dras (= sådana slutsatser som synes styrka den bullskit som en true believer tror på).

Kort sagt: För true believers och mäktiga gudar kan det omöjliga alltid göras möjligt. Så har det alltid varit och så kommer det att förbli. Intill världens ände och tidens slut.

(Notera min slutkläm i stycket här ovan. Jag fick med två typiska religiösa slutsatser: a) Världen går mot sitt slut; samt b) Tiden kommer att ta slut. I himmelriket står tiden stilla; dock inte i helvetet. Men om nu tiden står stilla i himmelriket, borde då inte livet där påminna om en tv-bild som fryser? Dvs står tiden stilla, så att man slipper att åldras, då blir ju livet i himmelen mer att likna vid ett fotografi, en ögonblicksbild av ett skeende, än ett videoklipp som återger ett verkligt och pågående skeende.)
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Online
bbnews
Jag har funderat lite till på det där om tiden. Den måste alltså stå stilla, ty annars åldras man. Att åldras är väl detsamma som att man påverkas av sina livserfarenheter - typ att man kan snubbla och få skrapsår i handflator och på knäna. Allt detta talar för att livet i himmelriket måste vara statiskt, dvs metaforiskt kunna liknas vid ett fotografi, som ju återger en specifik punkt i tiden/tidsflödet. Annars kan man ju snubbla även i himmelriket och kanske ådraga sig skrubbsår, utslagna tänder, brutna handleder, höfter etc. Och det vore ju att introducera lidandet i himmelriket. Hur fan går det ihop? Lidandet ska ju höra hemma i helvetet?

Det verkar vara ett synnerligen trist himmelrike, om nu allting måste vara statiskt där för att eliminera risken för lidande. Himmelriket som ett statiskt fotografi (som beskriver/redovisar en punkt i tiden) i stället för en evig långfilm med en handling som växlar från timme till timme. Sug lite på den karamellen. Vem fan vill, i evigheters evigheter vara som en frusen bild på tv-skärmen? Eller ett fotografi? Ens i himmelriket?

I förra inlägget här ovan skrev jag dessutom, att tiden inte står stilla i helvetet. Jag tänkte som så, att åldrandet i sig är ett straff; man får ont i knäna, blir mer glömsk osv ju äldre man blir.

Och då är det ju inte så lyckat att/om tiden löper på ens i helvetet. Den borde alltså rimligen stå stilla där också, kan man tycka, ty annars blir det vissa logiska problem. Typ att man inte kan plågas/straffas i evighet, om man åldras och dör.

Alternativt kan man tänka sig, att man med tiden ser allt sämre (= man kan inte längre iakttaga hur de andra i helvetet också plågas, något som ju är en del av lidandet, eftersom man rimligen plågas ytterligare av att se hur nära och kära också plågas). Och det leder i så fall till reducerat lidande sett över tid.

Likadant om man får sämre hörsel till följd av ett pågående åldrande. Då kan man ju inte höra lika bra som tidigare hur ens plågade nära och kära skriker och jämrar sig, vilket naturligtvis också måste innebära ett visst reducerat lidande sett över tiden, eftersom det mer och mer blir "blott" är de egna plågorna och vedermödorna som hamnar i fokus.

Gud måste väl vara mer sinnrik än så här, ty annars kommer ju de som försmäktar i helvetet att sett över tiden uppleva minskad mängd lidande. Och det skulle ju kunna framkalla ett visst hopp hos de plågade, att kanske, kanske går lidandet mot sitt slut på något vis (antingen genom att man helt sonika dör eller genom att man successivt förlorar förmågan att registrera lidande, främst genom sinnenas förfall; jfr talesättet att det man inte känner till, har man inte ont av.)

Det minsta Gud vill bör väl vara att hos dem som hamnat i helvetet ingjuta förhoppningar - även falska sådana - om ett slut på eländet, låt vara att Gud inte måste låta den sortens förhoppningar bli verklighet. (Men förhoppningar lever så att säga ett eget liv - jfr talesättet att hoppet är det sista som överger en - och kan bidraga till en bättre och positivare syn på tillvaron än vad som egentligen är motiverat. Vilket rimligen måste upplevas/uppfattas som minskat lidande.)

Ett annat problem jag ser med helvetet är hur en människa kan brinna i evighet. I princip kan människokroppen liknas vid ett vedträ. Ett vedträ som brinner blir som bekant snart till aska, en process som innebär att vedträdet upphör att vara just vedträ. I analogi härmed gäller rimligen, att en människa som brinner också måste bli till aska, varvid hon förstås upphör att vara människa.

Kan askan i sin tur plågas? Vad kan det i så fall vara som gör att askan i sig plågas? Den har ju inga sinnesorgan som kan registrera om någon, exempelvis, väljer att trampa på, spotta på, pissa på densamma.

Sett mot denna resonemangsbakgrund kan väl livet i helvetet knappast vara evigt. Då är det alltså lögn allt det där talet om evig pina i helvetet. Det lutar snarare åt att man, kanske, brinner upp i den eviga (?) elden och that's it. När man är uppbrunnen så är man. Man kan ju inte elda med samma (uppbrunna) vedträ två gånger så att säga.

Kan ens den eviga elden vara evig? Om elden inte erhåller nytt bränsle - nya vedträn eller nya människor att bränna upp (= extrahera energi ifrån) - måste den rimligen slockna. Genom att bränslet tar slut. Eller i klartext: Det är ett ändligt antal människor som på Domens Dag döms till helvetet. I och med att antalet är ändligt, innebär det att nytt bränsle inte kan tillföras elden i helvetet hur länge som helst (= för evigt). Ergo måste elden slockna. Förr eller senare. Det är frågan om NÄR den kommer att slockna, inte ifall/OM den kan komma att slockna.

Det skulle vara intressant att höra någon troende resonera vidare kring/utifrån dessa tankegångar som jag just lanserat.

Om nu herr Lurkman inte blir utnämnd till ny påve, kanske rent av han, med sitt stora intresse för filosofi, tänker till och så att säga petar in ännu ett (filosofiskt) vedträ i helvetsbrasan? Man kan ju alltid hoppas.
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
Oddesey
Offline
Oddesey
Nu är jag inte troende, och har ingen koll på hur de olika religonerna ser på himmel och helvete.

Men tanke på att dessa två (enligt mig tvivelaktigt existerande) existenser verkar befinna sig på en annan nivå av.....existens så innebär det möjligen att dessa två platser inte går efter samma logik, fysik osv, som vi gör här på vårt plan, där är kanske all omöjlighet möjligt och vica versa exempelvis. Att gå upp och ner och att eldar brinner så länge de känner för osv.

Många brister i detta, självklart.

Jag bara gav tanken en minut och började vilt spekulera.
 

Tar du hand om jorden så tar den hand om dig.
bbnews
Online
bbnews
Inga dumma tankar alls, Oddesey!

Men såvitt man vet gäller SAMMA fysiska lagar i HELA universum. Både himmel och helvete brukar beskrivas som fysiska platser I (= inte utanför) detta universum.

Kanske är det en speciell himlakropp som är himmelriket. Jag läste nyligen om en ny planet som upptäckts, som bestod helt och hållet av skimrande diamanter. En klar himmelrikekandidat i mina ögon.

De som fått förmånen (?) att besöka himmelriket medan de ännu lever här på jorden berättar som regel om hur de "flyger" (= färdas genom rymden, vanligen vägledda av en eller ett par änglar) för att komma till destinationen.

Helvetet, däremot, brukar inte sällan placeras här på jorden. Som en plats under jordytan.

År 1993 kunde vi läsa i massmedia om att gruvarbetare i Sibirien under pågående borrningar genom berggrunden hade kommit i kontakt med helvetet. Och det som står att läsa i massmedia brukar ju, som bekant, vara sant till 100 procent. Så varför inte denna nyhet också?

För detaljer, kolla in: http://www.snopes.com/religion/wellhell.asp .

Återkom gärna med nya tankar och funder9ingar, Oddesey. Ingen kan veta vad som är rätt eller fel, när vi spekulerar om himmel och helvete. Utom möjligen Satan, Gud och Hans änglar.
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Online
bbnews
Här är ett videoklipp för kanske framför allt muslimer - men även bibelfundamentalister - att grubbla över och försöka hitta skruvade förklaringar till: http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/djurnatur/article163739
66.ab


Videoklippet handlar om att man hittat kamelens "förfader" så långt norrut som Arktis.

I dag lever kamelerna som bekant betydligt längre söderut. Typ i Mellanöstern och Australien.

Så hur ska man då förklara att dagens kameler, som är så bra på att anpassa sig till varmt och torrt/ökenliknande klimat, hade förfäder som levde i Arktis?

Platt-tektoniken är den vetenskapliga teori som bäst förklarar denna konstighet. Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Plattektonik .

Platt-tektoniken har egentligen blott ett "fel". Den stämmer inte det minsta överens med skapelseberättelserna i Bibeln eller Koranen.

Eller annorlunda formulerat: Skapelseberättelserna i Bibeln och Koranen är INTE evidensbaserade. Det är däremot platt-tektoniken. I allra högsta grad. Fast det har en religiös true believer jävligt svårt att acceptera och förlika sig med.

Avslutningsvis ett förtydligande: Givetvis är denna mening i mitt förra inlägg här ovan, "Och det som står att läsa i massmedia brukar ju, som bekant, vara sant till 100 procent.", avsedd att vara ironisk, dvs jag menar precis tvärtom. Uppenbarligen förstod inte alla min ironi, trots att den artikel min referenslänk går till tydligt signalerar med ordet FALSE i rött, att nyheten om att helvetet påträffats under Sibiriens jordyta är osann, dvs ren bullskit.
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Online
bbnews
Bland ateister är det vanligt att påpeka, att Gud numera sällan eller aldrig ingriper i skeendet här på jorden. I alla fall inte som förr i världen, något som innehållet i de fem Moseböckerna och en del andra GT-böcker så frikostigt vittnar om.

Vem minns inte, med stort välbehag, hur Gud sände två björnhonor att riva ihjäl 42 ungdomar, som kallat en äldre man för Flintis.

Men nu har jag i dagens nyhetsflöde äntligen hittat ett lika sannolikt som bra exempel på att Gud visst ingriper även i våra dagar.

Kolla in denna nyhet: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16376748.ab .

För mig är detta glasklart: Ligger man och knullar utomhus på savannen, helt nakna, så att Guds änglar måste titta bort för att inte bli generade, är det ingalunda konstigt, att Gud sände ett lejon att riva ihjäl den knullska kvinnan. (Det fanns väl inga björnhonor för Gud att ge det dödliga uppdraget till, så det fick bli ett lejon i stället.)

Att det är just Gud som ligger bakom den här lejonattacken styrks ytterligare av det faktum att det var enbart den knullska kvinnan som dödades av lejonet. Den lika knullske mannen kunde ju, naken, fly fältet och undkomma lejonet.

Endast vår misogyna Gud Jahve kan väl ha betett sig på just det viset. Att lägga all skuld på - samt bestraffa - kvinnan, medan den, får man förmoda, minst lika knullske mannen fick gå fri och slippa bestraffning. Så typiskt, så signifikativt, av Gud att fatta den sortens beslut. Takterna från GT sitter i.
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
cromoz
Offline
cromoz
Citerar bbnews:
Vem minns inte, med stort välbehag, hur Gud sände två björnhonor att riva ihjäl 42 ungdomar, som kallat en äldre man för Flintis.


Fantastiskt!
 

Hao! Dai ye! We won again! This is good, but what is best in life?
Witch King
Online
Witch King
Citerar Lurkman:
Min bror skrev nyligen med en släkting i Iran. Ämnet som avhandlades var Gud.

Min släkting har nog inte kommit i kontakt med främmande åskådningar och icke-åskådningar förut. Hens argument var därför på en ganska grundläggande nivå: typ "men alla mirakel då?" och ett par andra cirkelargument. Hen uttryckte även glädje över att få växa i Iran, eftersom det var ett så gudfruktigt land, eller något i den stilen.

Egentligen är det helt onödigt att försöka omvända en människa i den situationen som har det perspektivet. Det är ju bara att förvärra. Som jag förstått det så avslutade min bror diskussionen av just den anledningen. Fanns inget gott som kunde komma ur det. Hen har för övrigt en mycket religiös mor.

Det här var ju ett ganska klart fall då man inte bör försöka omvända någon. Men överhuvudtaget: varför ska man omvända enstaka religiösa? Såvida de inte blir lyckligare av det nya perspektivet så ser jag inte nyttan i det.

Jag ser heller ingen vits i att övertyga andra människor att de har fel, speciellt då det i själva verket kan vara jag som har fel. Däremot är det en förutsättning för den mänskliga civilisationens framtid att människor lär sig tänka självständigt och kritiskt i betydligt större utsträckning än vi gör idag (i synnerhet globalt sett). I princip all människoskapad ondska bottnar i underkastelse och konformitet (och okunskap), varken det rör sig om välvilliga vanföreställningar eller totalitära ideologier.

Ta tiden i Tyskland under 30- och 40-talen som ett exempel. Vilka var det som stod upp för de förtryckta och/eller hjälpte dem fly? Var det katolikerna eller protestanterna? Var det de rika eller de fattiga?

Det man upptäckte när man undersökte saken var att det varken var religiös identitet, ursprung eller pengar i plånboken som var den avgörande faktorn för vad vi idag skulle kalla moraliskt beteende under krigsåren. Det man fann var att de som stod upp mot nazismen i själva verket var människor som växt upp i en ifrågasättande miljö.

Min förhoppning när jag diskuterar med religiösa är att de genom att få ta ställning till kritiska frågor blir bättre på att ifrågasätta och tänka självständigt och förlitar sig mindre på religiösa auktoriteter i religiösa spörsmål. Om jag lyckats låter jag vara osagt men själv har jag lärt mig en hel del om människan, hennes historia, omvärlden och människans inre värld under dessa år då jag diskuterat detta högst intressanta ämne.

Dock är det inte säkert att din kusin tänker det han/hon skriver till dig då Iran är en religiös teokrati och att uttrycka tvivel kan bestraffas hårt om han/hon blir ertappad.
 

The weak die so that the strong prevail and none shall be spared.
bbnews
Online
bbnews
Herr Witch King: Har du möjligen någon källa/referens till detta intressanta som du skriver här: "Det man fann var att de som stod upp mot nazismen i själva verket var människor som växt upp i en ifrågasättande miljö."

Ska man tolka det som att de religiösa merendels höll käften, vana som de ju är att inte ifrågasätta auktoriteter?

Hur som helst: Tack för ett ovanligt intressant inlägg!
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
Witch King
Online
Witch King
Citerar bbnews:
Herr Witch King: Har du möjligen någon källa/referens till detta intressanta som du skriver här: "Det man fann var att de som stod upp mot nazismen i själva verket var människor som växt upp i en ifrågasättande miljö."

Ska man tolka det som att de religiösa merendels höll käften, vana som de ju är att inte ifrågasätta auktoriteter?

Hur som helst: Tack för ett ovanligt intressant inlägg!

Jag minns dessvärre inte min källa, trist nog. Minns inte ens om det var något jag läst eller hört. Troligtvis var det en av alla dessa debatter på youtube eller The Ateist Experience Show eller liknande. Kan också ha varit något program på svt. Har dock för mig att det var en svensk kvinna som sa det men jag kan minnas fel. Var ett tag sedan.

Varför vi här i Sverige och i stora delar av Europa började fostra våra unga till att bli demokratiska och kritiskt tänkande samhällsmedborgare efter kriget var just för att vi såg hur farligt det är med underkastelse och konformitet(grupptryck). (Detta finns att läsa i min studentlitteratur någonstans.)

Dock vill jag inte nödvändigtvis påstå att religiösa behöver vara sämre på kritiskt tänkande än icke-troende. Ateism må vara en produkt av kritiskt tänkande och det vetenskapliga tankeparadigmet men det betyder inte att ateister generellt sätt är bra på kritiskt tänkande. En stor del av Sveriges ateister skulle jag tro är ateister just för att de aldrig blivit indoktrinerade i religiösa tankebanor, inte för att de genomgått en lång dekonverteringsprocess som kantats av ifrågasättande och individuell tankeutveckling. Jag tycker det är lite läskigt hur många svenskar jag träffat på högskolan som tror på t ex spöken. De må vara ateister men använder inte alltid kritiskt tänkande utan låter känslorna ta överhanden inom vissa områden.

Notera även att det i nazityskland inte fanns speciellt många ateister (uttalade iaf), såvitt jag förstått det i alla fall. I vilket fall såg de som gjorde undersökningen ingen koppling mellan något specifikt religiöst ställningstagande och moraliskt beteende och jag antar att "religiöst ställningstagande" inkluderar även icke-tro på en eller flera gudar.
 

The weak die so that the strong prevail and none shall be spared.
bbnews
Online
bbnews
Hur förklarar dessa ateister sin tro på spöken? Att tro på spöken är ju att tro på existensen av en andevärld. Att tro på en andevärld är i sin tur en grund för att tro på att någon/något - a.k.a. ett kosmiskt/globalt medvetande - styr och ställer, dvs att allt (?) följer en kosmisk plan, utarbetad av en kosmisk intelligens.

Allt detta får mig att associera till Karl Popper. Han har lagt fram en intressant modell, en världsbild bestående av tre våningsplan. På bottenvåningen återfinns värld nr 1 = den materiella världen. Den värld vi vandrar runt i i vardagslag.

På våningsplan 2 finns den mentala världen. Denna mellanvåning innehåller tankar och känslor om livet på bottenvåningen. Och om livet på övervåningen = våningsplan nr 3. Det är alltså där på mellanvåningen vi människor befinner oss med hjälp av vårt medvetande.

På övervåningen finns som sagt värld nr 3. Den världen bygger enligt Popper på postulatet att kunskap existerar även i objektiv mening. Värld nr 3 är sålunda, enligt Popper, en värld av idéer. Konst och litteratur, vetenskapliga hypoteser, kritiska argument med mera är att betrakta som manifestationer av denna idévärld som ryms på övervåningen.

Kanske motsvaras denna värld nr 3 av en andevärld där det huserar ett kosmiskt medvetande, en kosmisk intelligens? Ja, inte fan vet jag.

Hur som helst: De här tre världarna påverkar varandra. I denna interaktionism mellan våningsplanen spelar just våningsplan nr 2 en viktig roll. Det blir med andra ord en jävla massa spring i trapporna mellan våningsplanen/världarna. På våningsplan 2, den mentala världen, möts representanter för alla tre världarna.

Fast nu kom jag in på filosofi. Överlämnar min och Karl Poppers metafor med varm hand till herr Lurkman och herr Witch King. Ni brukar ju gilla att filosofera. Till skillnad från mig.
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
Witch King
Online
Witch King
På ett sätt är det konstigt att vi kan uppfatta en värld (vår inre värld) som egentligen inte finns. Fast jag antar att det inte är konstigare än att vi kan uppfatta en digital värld som egentligen inte finns heller...
 

The weak die so that the strong prevail and none shall be spared.
Lurkman
Offline
Lurkman
Citerar Witch King:
På ett sätt är det konstigt att vi kan uppfatta en värld (vår inre värld) som egentligen inte finns. Fast jag antar att det inte är konstigare än att vi kan uppfatta en digital värld som egentligen inte finns heller...


Vad menar du med att vår inre värld egentligen inte finns? Även om den är skapad av elektriska signaler mellan nervceller så borde man väl kunna säga att den finns, men kanske inte i samma bemärkelse som en sten. Eller det kanske den gör?

Nu är min inre värld helt grumlig.

Kommer landa i solipsism ifall jag tänker på det för mycket.
 

bbnews
Online
bbnews
Ja, finns vi över huvud taget? Kanske är livet en dröm? Eller ett tv-spel, som änglarna på våningsplan nr 3 just nu spelar för att de inte gillar Melodifestivalen nåt vidare?

En sak är säker: Vår hjärna är konstruerad för att fungera i värld nr 1 ad modum Popper. I den materiella världen, alltså.

Så hjärnan klarar inte riktigt av att hantera värld nr 3. Den har nog med att hantera de problem som finns på våningsplan nr 2, medvetandets nivå.

Apropå ingenting: Här är en bra artikel om hur missförstådd ateismen och ateister är av det religiösa kollektivet: http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2013/03/09/new-atheism-
once-again-pronounced-dead-still-refuses-to-lie-down/
.

Jag får intrycket, att många av de gudstroende VILL misstolka ateismen. De menar exempelvis, utan att ge belägg för det, att alla ateister borde vara heldeppiga, eftersom livet enligt dem tar slut när den fysiska kroppen dör. En ateist som skrattar och har kul måste vara en genomfalsk jävel.

Inte är det så.

Jag skrattar ofta och är glad. Innebär det alltså att jag är genomfalsk?

Däremot skulle tanken på ett evigt liv, för mig, i himmelriket göra mig deppig, dyster och inåtvänd. Något tristare än det har jag svårt att tänka mig. Måtte jag aldrig hamna där. Nästan så att jag vill be till Gud för att slippa det. Hur nu det går ihop med min gudsförnekelse... *funderar*
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
Lurkman
Offline
Lurkman
Citerar bbnews:
Jag får intrycket, att många av de gudstroende VILL misstolka ateismen. De menar exempelvis, utan att ge belägg för det, att alla ateister borde vara heldeppiga, eftersom livet enligt dem tar slut när den fysiska kroppen dör. En ateist som skrattar och har kul måste vara en genomfalsk jävel.


Som jag upplever det tenderar människor att i högre grad vara deprimerade över livet, och deras situation. Och när det gäller livet så känns det som religion bara kan ställa till det, iallafall den sortens religion.


I antik grekisk epik och tragedi återkommer man ständigt till att precis allt som sker gör det av gudarnas vilja. När Agamemnon dödats av sin fru i tragedin uppkallad efter honom så sjunger kören så här, efter att ha beklagat sig över mordet:

Men det är Zeus
som vill och verkar det.
Vad sker bland människorna mot hans vilja?
Även detta var gudabestämt.


Jag undrar hur man tog till sig detta återkommande tema på den tiden i den grekisktalande världen. På något sätt tycker att jag att det verkar tröstfullt, att se sig som en spelpläs på gudarnas bräde. Hårda motgångar kanske blev lättare att acceptera. Jag har för mig att Nietzsche har något resonemang om det - att livets svårigheter i antikens Grekland skulle bli väldigt svåra att acceptera om man hade någon annan livsåskådning än den som man hade. Det här med att en som dör ung är älskad av gudarna skulle kunna vara en rationalisering - ett sätt att hantera det faktum att unga män ofta förgicks på slagfälten. För att inte tala om just romantiserandet av döden på slagfältet.
 

gameplayer
Online
gameplayer
Så hur många här inne är troende?
 

The fuzz is here!
bbnews
Online
bbnews
Citerar gameplayer:
Så hur många här inne är troende?


Kan inte vara många. Vi ateister har för vana att såga deras argument jäms med fotknölarna.

Så är det några gudstroende kvar, är de förmodligen mentala självplågare/självhatare.
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
gameplayer
Online
gameplayer
Citerar bbnews:
Citerar gameplayer å hur många här inne är troende?

Kan inte vara många. Vi ateister har för vana att såga deras argument jäms med fotknölarna.

Så är det några gudstroende kvar, är de förmodligen mentala självplågare/självhatare.


Haha vilket underbart svar. Ett "Jag är inte det" hade räckt.

Så det finns alltså ingen som är religiös här inne?
 

The fuzz is here!
Lurkman
Offline
Lurkman
Citerar gameplayer:
Så det finns alltså ingen som är religiös här inne?


Jag önskar att jag kunde svara ja på den frågan. Det var nästan så att jag fick lust att ljuga om det.
 

gameplayer
Online
gameplayer
Citerar Lurkman:
Jag önskar att jag kunde svara ja på den frågan. Det var nästan så att jag fick lust att ljuga om det.


Haha såpass! Så vi har alltså en bunt med ateister och agnostiker som diskuterar religion.

Jag kom precis hem från kyrkan.
 

The fuzz is here!
Lurkman
Offline
Lurkman
Citerar gameplayer:
Haha såpass! Så vi har alltså en bunt med ateister och agnostiker som diskuterar religion.


Ja. Religion och så kan väl vem som helst diskutera. Men vi kan inte prata om vår gemenskap med Gud, tyvärr.

Citerar gameplayer:
Jag kom precis hem från kyrkan.


Jaså! Hur var det då? Jag tycker att det är mysigt i kyrkor.
 

gameplayer
Online
gameplayer
Citerar Lurkman:
Ja. Religion och så kan väl vem som helst diskutera. Men vi kan inte prata om vår gemenskap med Gud, tyvärr.


Jag förstår det. Tyckte bara att det var lite ironiskt att en bunt med icke-troende diskuterat religion i över 1000 sidor. Fast iofs. det har väl funnits religiösa individer i den här tråden också bara att ni säkerligen fått dem att vandra vidare så inga är kvar längre.

Citerar Lurkman:
Jaså! Hur var det då? Jag tycker att det är mysigt i kyrkor.


Jag håller nog delvis med dig. Det var ganska mysigt.
 

The fuzz is here!
torbli79
Offline
torbli79
Citerar gameplayer:
Jag håller nog delvis med dig. Det var ganska mysigt.


Brukar vara obekväma bänkar dock. Var är fåtöljerna?!
 

It's called the 'Mortuary'... it's a big black structure with all the architectural charm of a pregnant spider - Morte (Planescape: Torment)
gameplayer
Online
gameplayer
Citerar torbli79:
Brukar vara obekväma bänkar dock. Var är fåtöljerna?!


Då ska du bara veta hur obekvämt det blir när man ska knäböja.
Angående, fåtöljerna, jag får definitivt framför det förslaget.
 

The fuzz is here!
cromoz
Offline
cromoz
Citerar gameplayer:
Fast iofs. det har väl funnits religiösa individer i den här tråden också bara att ni säkerligen fått dem att vandra vidare så inga är kvar längre.


Tror de tröttnade och kände till sist att de inte behövde bevisa något då diskussionen kan bli oändlig.
 

Hao! Dai ye! We won again! This is good, but what is best in life?
avatar is Missing

För att kommentera måste du vara inloggad. Om du inte är medlem än - bli medlem nu!