Gamereactor follow Gamereactor / Dansk / Norsk / Suomi / English / Deutsch / Italiano / Español / Português / Français / Nederlands / 中國 / Indonesia / Polski
Gamereactor Close White
Logga in medlem


Glömt lösenordet?
Jag är inte medlem men vill bli det

Eller logga in med Facebook-konto
nyaste
Atrás

Övrigt

Här inne pratar vi om musik, filmer, kläder och konstiga sjukdomar.

Religion, Gud och relaterade ämnen

bbnews
Online
bbnews
@Herr Lurkman. Förnimmer jag en viss irritation från din sida vad gäller mina utfärdade varningsord till dig? Isf ber jag dig att inte ta det så allvarligt. I mina ögon är du helt klart en person värd att lyssna till/på. Varken intelligens eller kunskaper verkar vara bristvaror hos dig.

För övrigt tycker jag att du föreslår en en riktigt bra definition på vad filosofi är: spekulationer (vilka kan vara mer eller mindre väl underbyggda).

Jag menar, för min del, att det är fullt OK ifall man spekulerar om hur saker och ting kan tänkas förhålla sig till varandra även om man inte är väl påläst i filosofi eller för renodlade filosofiska resonemang.

Du har helt rätt i att det som jag har framfört i mina senaste kommentarer i hög grad är åsikter. Jag har avstått från att evidensbasera dessa åsikter. Men det betyder inte att jag saknar förmåga att evidensbasera mina åsikter.

Åsikter kan vara mer eller mindre fakta-/data-baserade. Om detta råder förhoppningsvis konsensus.

Att jag har en starkt negativ syn på "religiösa troll" beror på att de överlag, såvitt jag kan bedöma saken, verkar utgå ifrån feltänket att religionsfrihet är den viktigaste av alla friheter att värna om. Bra exempel härpå är fallet med barnmorskan Ellinor Grimmark, som åberopade rätten att som barnmorska vägra genomföra aborter trots att den skyldigheten föreligger enligt arbetsbeskrivningen för en svensk barnmorska. Se: https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/april/barnmorskan-som-vagrar-abort-forlorade-i-arbetsdomstolen/ . Ellinor Grimmark drevs helt klart av en religiösa agenda och hon backades dessutom upp ekonomiskt av (delar av) Pro Life-rörelsen i USA

Det här synsättet, att religionsfrihet är den viktigaste av alla friheter, kan verkligen diskuteras och ifrågasättas. Inte minst för att de religiösa trollen definierar det begreppet så snävt som de plägar göra.

Exempelvis kan religionsfrihet också definieras som rätten att slippa se religiösa symboler och höra religiösa predikningar snart sagt vart man än vänder sig. Hur många religiösa troll samtycker till den definitionen av religionsfrihet (frihet från religion)? Jag känner inte till något religiöst troll som gör det. Gör du, herr Lurkman?

Tag Sveriges radio som exempel. Varenda morgon är det morgonandakt som vankas i P1-kanalen. Än i dag år 2018.

När jag gick i skolan, rådde det närvaroplikt för oss elever under en morgonsamlig före själva skolstarten. Varenda jävla skoldag. En samling som påminde en hel del om radions morgonandakt. Företrädesvis var det kristendomslärarna som "predikade" lite för oss elever.

Som väl är har den sortens morgonsamlingar med närvaroplikt upphört numera, kanske med undantag för de religiösa friskolorna, vilka efter vad jag har fått berättat för mig, har kvar detta slags (halv)religiösa tvång, vilket helt klart strider mot religionsfrihetens anda och mening.

Som sagt: Aldrig någonsin har jag hört något religiöst troll medge att det ligger något i min kritik. När jag har fört den här sortens omständigheter på tal, brukar svaret bli lite som: "Att få lyssna till lite gudsord vid dagens början har väl ingen dött av."

Vad jag har kommit fram till under min levnad kan sammanfattas som att religion är ett högst överreklamerat ämnesområde. De religiösa säger som regel att de tror på vetenskapen, men det är en jävla lögn.

När jag pressar dem och påpekar för dem, att alla typer av andeenergier faktiskt strider mot dagens fysik och dess standardmodell, blir de arga. I stället för att diskutera sakfrågan med mig brukar jag bli trakasserad/mobbad, blockerad och/eller bannlyst (= mitt ip-nummer gör det omöjligt för mig att ens kunna få läsa vad som skrivs på sajten i fråga).

Sett mot den bakgrunden är det inte konstigt, att jag attackerar även filosofin, ty filosofi är en kunskapsinhämtningsmetod som teologer och apologeter verkar älska att förlita sig på.

På stollebloggen. Hela Pingsten kan man ta del av rent horribla filosofiska resonemang från religiöst håll, fastän skribenterna i fråga inte sällan synes ha studerat filosofi på högskolenivå.

Nu senast blev filosofen David Hume påhoppad av en av de religiösa stollarna på Hela Pingsten, därför att Hume någonstans antytt, att det faktum att mirakler sker företrädesvis i uländer med hög analfabetism minskar värdet på sådana mirakelbevis som har uppkommit just i uländer med lågutbildad befolkning.

Jag kan blott hålla med Hume om detta, även om Hume på Hela Pingsten blev kallad för rasist. Så då är väl jag rasist, jag också. Ty visst bör väl mirakel kunna inträffa även i iländer bland invånare därstädes som är högutbildade. Varför måste man vara dels mirakelbejakare och dels lågutbildad för att få uppleva mirakel? Hur tänker Gud därvidlag?

Den frågeställningen påminner på sätt och vis om följande "tankenöt": Varför åstadkommer Gud aldrig mirakel i form av att en amputerad lem växer ut igen? Regeneration förekommer ju lite varstans i djurvärlden, men alltså inte hos oss människor trots att det påstås att Gud hör bön.

Bland religiösa synes ribban för vad som ska klassas som ett mirakel placeras väldigt lågt. Typ att om alla passagerare i en bil utom en dödas i en krock, då heter det ofta att Gud skonade den ende överlevande individen. Hen hade änglavakt.

Varför inte i stället fråga sig: Varför hejdade Gud inte denna trafikolycka helt och hållet? Så att ingen behövde dödas?

Genom att gräva ned sig i filosofiska spekulationer behöver de religiösa trollen inte ta sig an de riktigt svåra frågorna.

Och sedan finns det "nyttiga idioter", vilka villigt går de religiösas ärenden på så vis, att de också vurmar för filosofin och ser den sortens spekulationer (som filosofin åstadkommer med sina olika tankeexperiment) som ett bra sätt att nalkas frågan om Guds existens.

Därmed inte sagt, herr Lurkman, att just du är en sådan "nyttig idiot". Så du bör nog inte läsa in alltför mycket i min text här och nu. Min avsikt är att blott varna dig och dina gelikar.

Tänk dig denna metafor: Om X umgås i kriminella kretsar, kan det väl vara befogat att varna honom för den sortens umgänge?

Och likadant om filosoferna Y, Z och W umgås med religiösa troll och stärker deras gudstro genom att lovorda filosofins betydelse och förmåga, då kan det väl vara befogat att varna dessa filosofer Y, Z och W genom att betona för dem, att filosofin ofta används för att legitimera kunskapsevalueringen och kunskapsinhämtandet i det religiösa magisteriet.
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Online
bbnews
Dagens predikoämne blir ett helt annat än de senaste dagarnas.

Jag ämnar denna gång tala om Jesus, lögnaren.

Hans kanske allra värsta lögn är den då han säger till sina åhörare, att Guds rike är så nära förestående i tiden, att inte alla som lyssnat på dagens "predikan" ens ska hinna smaka döden.

Jo, pyttsan. I så fall måste det ha varit ena extraordinärt långlivade åhörare, ty sedan Jesus avgav det löftet, har det hunnit förflyta snart 2000 år.

Tänk på alla stackars Jehovas vittnen som valt att tolka Jesus' budskap bokstavligt och sett det som sant. För sin naivitet och godtrogenhet har dessa vittnen fått utstå mycken spott och spe.

Inte smaka döden-löftet är så viktigt, att det omnämns i tre av de fyra kanoniska evangelierna.

1) Matt 16:28 Jag säger er sanningen: Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se Människosonen komma i sitt rike."

2) Mark 9:1 Jesus sade till dem: "Jag säger er sanningen: Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se att Guds rike har kommit med kraft."

3) Luk 9:27 Jag säger er sanningen: Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se Guds rike."

Fast det stolliga uttrycket "smaka döden" står dessutom att finna i ytterligare två bibelverser:

4) Joh 8:52 Judarna sade: "Nu vet vi att du har en ond ande. Abraham dog och likaså profeterna, och du säger: Den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin smaka döden.

5) Heb 2:9 Men vi ser Jesus, som en liten tid var lägre än änglarna, nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe.

Inte konstigt att "slippa smaka döden" är en så viktig dogm inom kristendomen.

Jesus ljuger förstås så att det står härliga till även i andra sammanhang. Jag skulle vilja lyfta fram en bibelvers som folk inte så där på studs uppfattar som lögnaktig, men icke desto mindre är den rena ljuget. Precis som så mycket annat i Bibeln.

Jag tänker på Jesus-uttalandet i Mark 4:31 Det är som ett senapskorn. När man sår det är det minst av alla frön på jorden.

Den versen visar hur okunnig Jesus är. I regnskogarna finns det exempelvis frön från orkidéer vilka är ännu mindre än ett senapsfrö. Då är det ju en lögn och förbannad dikt att dra till med påståendet, att senapsfröet är det minsta fröet i hela världen.

Kort sagt: Om Bibeln är inspirerad av Gud, måste en rimlig slutsats vara: Gud ljuger och bluffar och är dessutom okunnig om sin egen skapelse.

Fast man kan ju alltid slingra sig som den kristne filosofen William Lane Craig gör. Han menar att om Gud gör något eller säger något, så måste det vara en god handling/gärning.

Alltså; Var som Gud! Efterlikna honom. Mörda! Våldta! Ljug.

Ty om man försöker att efterlikna Gud, bör väl chanserna öka att få komma till Hans himmelrike. Eller?
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Online
bbnews
Dags för dagens predikan. Denna gång handlar det hela om kristendomen som en antidemokratisk rörelse.

De kristna själva basunerar ut att de ställer sig bakom de demokratiska värderingarna.

Det är förstås rena nyset.Typiskt bluff och båg. Precis som när de säger att de ställer sig bakom naturvetenskapen.

Målet för de kristna är givetvis att upprätta en teokratiskt styrd stat. Hur den staten ska utformas finns beskrivet i f a Uppenbarelseboken. Kort sagt: Jesus ska återkomma och bli kung över JFS, Jordens Förenta stater. Glöm det med fria demokratiska val. Teokrati = diktatur.

I avvaktan på denna "the second coming of Jesus" försöker kristna politiska rörelser ägna sig åt att s a s kratta manegen i syfte att underlätta Jesus' återkomst hit.

Ett av de sätt som används därvidlag går ut på att de kristna ska försöka att påverka samhällsskicket i jordens olika stater genom att bilda politiska partier, som påstår sig stå på demokratisk grund. För att skilja sig från mängden av andra politiska partier ingår som regel i partinamnet adjektivet kristen (eller varianter av detta adjektiv). I Sverige kallar sig partiet sålunda numera Kristdemokraterna (efter att ha bytt namn från Kristen Demokratisk Samling).

Jag misstänker att få av er forumiter känner till det här partiets nazistiska rötter. Gör gärna en googling på KDS + nazism för att öka era kunskaper därom.

Min egen åsikt om dagens Kristdemokraterna är som följer. Partiet följer de demokratiska spelreglerna så länge som man är i minoritet. Om, mot förmodan, Kristdemokraterna någon gång i framtiden skulle erhålla egen röstmajoritet i den svenska riksdagen, är jag övertygad om att det partiet skulle börja ställa krav på en "kristifiering" av det svenska samhället. Målsättningen är givetvis att uppfylla framtidsvisionerna i Uppenbarelseboken, den av Bibelns alla böcker som allra tydligast verkar vara skriven av en ordentligt pårökt hallucinerande person.

Budskapet i Uppenbarelseboken är att Jesus snart ska komma ridande på himlens skyar i spetsen för ett änglakavalleri för att ta makten här nere på jorden och i samband därmed fängsla Satan (som har makten just nu), på det att jorden lättare och snabbare ska kunna kristfieras. Sedan när kristfieringen har genomförts, en process som beräknas ta 1.000 år, ska Satan släppas loss ur sin fängelsehåla, varefter det är tänkt att vi människor ska använda vår fria vilja till att välja att följa antingen Jesus eller Satan.

Det bli lite som att välja mellan att vara rik, lycklig och frisk och att vara fattig, olycklig och sjuk. jag anar att ca 99 procent kommer att välja det ena av de två alternativ som står till buds. Det tar ju emot att satsa på att stödja och följa en loser.

Alltså: Hur fan är de religiösa skapta som kan svälja den sortens sjukt bisarra budskap utan att blinka?

Nu över till något helt annat: Herr Lurkman skrev längst ned på sidan 1074 i denna religionstråd följande: Jag har å andra sidan aldrig sagt att jag nöjer mig med filosofin, och i den mån jag intresserar mig för naturvetenskap ser jag ingen anledning till att avhandla det i denna tråd. Att världsreligionerna inte kan sätta något emot naturvetenskapen när det kommer till att försöka beskriva verkligheten är så uppenbart för mig att jag inte ser några skäl till att uppehålla mig vid den typen av diskussioner. (En del människor verkar liksom fortlöpande uppröras hur det kan finnas kreationister. Även om jag säkert funnit mig själv i en liknande upprördhet emellanåt är jag i det stora hela likgiltig.)

Min kommentar: Jag driver som bekant tesen att de genuint religiösa - de som är ettor och antagligen även de som är tvåor på Dawkins Belief Scale - är antinaturalister till sin läggning/natur. Dvs de är dualister = de tror på både en fysisk verklighet OCH en andlig verklighet.

De tror alltså på andeenergier. De tror på änglar (typ skyddsänglar) och demoner. De tror på mirakler. De tror på healing genom handpåläggning och vädjande till Jesus om hjälp för att bota allehanda sjukdomar/krämpor/skador. De tror att innehållet i Bibeln är tillkommet genom gudomlig inspiration. De tror inte på evolutionen eller möjligen så tror de blott på valda delar av densamma, typ mikroevolution. De tror på jungfrufödsel (parthenogenesis). Och så vidare.

Eftersom de tror på den här sortens bullskitaktiga kattmög, finns det då verkligen inte skäl/anledning att diskutera naturvetenskapliga teorier och/eller att försöka introducera naturvetenskapligt tänkande hos dessa religiösa stollar?

Min åsikt är att det visst finns goda skäl att även här i religionstråden på Gamereactor diskutera naturvetenskapliga data och fakta samt beskriva det naturvetenskapliga paradigmet samt ge exempel på när denna naturvetenskap befinner sig på kollisionskurs gentemot det religiösa paradigmet.

Att tro att de religiösa trollen/stollarna skulle följa innehållet i de rent naturvetenskapliga diskussionsforumen är i mina ögon rent önsketänkande. Däremot finns det rimligen en viss chans att man kan nå de här stollarna genom att skriva om naturvetenskapen på ett religiöst forum - eller som här på Gamereactor, i GR:s religionstråd.

Däremot skapar jag mig inga förväntningar om att de religiösa trådföljarna ska kunna ta till sig budskapet i det som jag skriver. Det spelar ingen avgörande roll om jag skriver ödmjukt eller burdust om religiös bullskit. De tänkta mottagarna av budskapet saknar förmåga att ta till sig budskapet. Om detta finns det faktiskt en intressant studie att hänvisa till: http://neurosciencenews.com/pathological-behavior-belief-8915/ .

Innehållet i den artikeln kan sammanfattas så här: När vi tror på något, innebär det att vi liksom ställer in vår hjärna på de "(radio)frekvenser" där det råkar finnas "radiostationer" (budskapssändare) som sänder ut just det budskap som får oss att må bra. Särskilt gäller det dem av oss som är ettor respektive sjuor på Dawkins Belief Scale.

Vi tolkar alltså alla, mer eller mindre, våra sinnesintryck på ett vinklat vis, utifrån vad vi tror/anser om verkligheten, livet etc. Därför kan woowoos och naturalister tolka samma typ av information på två helt olika vis.

Den rätta tolkningen är den som får oss att må bra och som bekräftar vår tro. Delusioner och hallucinationer ser ut som de gör, därför att de har i uppgift att bekräfta vår tro. De är alltså inlärda (precis som tungotal är inlärt). Ytterst handlar allting om inlärning av ett beteende, vilket i sin tur samvarierar med vår subjektiva tolkning av verkligheten.

Som sagt, så där fungerar både en religiöst överhettad virrhjärna och en sval(are) skeptikerhjärna. Men eftersom det är ettor och sjuor på Dawkins Belief Scale som är värst ansatta av denna mekanism i hjärnan, blir det per automatik på det viset att det är nästan uteslutande de religiösa som drabbas, eftersom de är så talrika på nivå 1 på Dawkins Belief Scale, under det att de ateistiska sjuorna på samma skala är ytterst fåtaliga. Jag kan tänka mig att relationen mellan ettor och sjuor förhåller sig som 100 mot 1.
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Online
bbnews
När jag går igenom dagens mejlskörd, finner jag bland annat denna länk: http://www.jimaceverett.com/test/oxford-utilitarianism-scale/ .

Jag har just tagit testet själv, och fick veta att jag på det stora hela är en ca 75-procentig utilitarist. Det förvånar mig lite. Jag trodde i min enfald att jag skulle vara ännu starkare utilitaristisk i mina synsätt, eftersom jag inte anser att någons liv är heligt eller okränkbart (inte ens mitt eget liv).

Tänk om jag i själva verket är smygreligiös utan att veta om det? Min tes är nämligen att just religiösa erhåller tämligen låga utilitarism-poäng, om de tar detta test.

Finns här någon forumit som hamnar lägre på utilitarismskalan än jag nyss gjorde? Berätta gärna i så fall i denna religionstråd.
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
Heroif
Offline
Heroif
Fick 60 av 126 så hamnade lite lägre. Har dock ingen aning om vad ni pratar om utan tycker bara det är kul med olika tester.
 

bbnews
Online
bbnews
@ Heroif: Utilitarismskala-testet - se länken här ovanför - skulle eventuellt kunna vara ett enkelt/lörenklat sätt att mäta någons sätt att resonera religiöst, dvs att tänka på "religioniska".

Mitt resonemang därvidlag kan sammanfattas så här:

1) Utilitarism = största möjliga nytta (och välmående) till så många som möjligt.

2) Att tänka på "religioniska" = att resonera som så att ingen får fara illa eller gå under (dödas), ty vad du gör mot en medmänniska kommer du själv att få "smaka" (drabbas av) någon gång i framtiden. Dvs lite av det "hämnden är ljuv."-tänkande som de abrahamitiska religionerna älskar att frossa i. Alltså synsättet: Om du har haft det svårt och motigt här nere på jorden, kommer du - om du sköter dig - att belönas med ett "himmelrike" (en paradisisk tillvaro) efter din död. Jfr även begreppet karma från österländsk religion/filosofi, kanske framför allt inom hinduismen, buddhismen och jainismen.

3) Utilitarism kan leda till att vissa fattade beslut kommer att stå i motsatsställning till den sortens beslut som "religionism" resulterar i. Eller förenklat: Ibland kan det vara befogat att låta några dödas på det att deras (offer)död banar väg för efterkommandes nytta, glädje, lycka och välmående. Kolla in: The Trolley Problem - YouTube. Video for trolley dilemma experiment. https://www.youtube.com/watch?v=bOpf6KcWYyw . Is sacrificing one life to save the lives of many others the best possible outcome? Narrated by Harry Shearer ...

Kristendomen bygger ytterst på detta synsätt. Poängen med Jesus' offerdöd är förstås att alla de som tror på honom såsom Guds son garanteras en plats i Himmelriket, där de kommer att få möjlighet att någon gång efter döden förenas med honom och dyrka honom och de två andra gudshypostaserna.

4) Religionister - a.k.a. religitards - är i huvudsak IBS 1-tänkare. IBS 1 = att låta känslor avgöra vad som är rätt respektive fel. Motsatsen till IBS 1-tänkande är IBS 2-tänkande, vilket innebär att logik och kausalitet väger tyngre än det som subjektivt sett känna bra.

Typiskt för IBS 1-tänkare är att de älskar dessa båda bibelställen:

A: Bibelställe 1: Matt 5:38-45:

38 Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand. 39 Jag säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. 40 Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. 41 Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå två mil med honom. 42 Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. 43 Ni har hört att det är sagt: Du ska älska din nästa och hata din fiende. 44 Jag säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er. 45 Då är ni er himmelske Fars barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.

B: Bibelställe 2: De IBS 1-tänkande religionisterna hyllar om möjligt ännu mer det som står att läsa i Matt 25:40:

Då ska Kungen [ = Jesus] svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.

Visst låter det fint, det som står att läsa i de här båda bibelställena. Problemet är att saker och ting inte fungerar på det viset. Låt mig ta ett konkret exempel härpå: Dagen D (D-Day).

Den 6 juni 1944 inleddes landstigningen av allierade soldater i Normandie i syfte att tränga tillbaka de tyska soldaterna, vilka kontrollerade och härskade över östra sidan av Engelska kanalen.

General Eisenhower visste att de första soldaterna som försökte att vada i land till Normandies kustlinje skulle bli kanonmat. Men operationen kunde lyckas på grund av det stora antalet soldater som sattes in, resonerade han. Och han fick rätt.

General Eisenhower resonerade med sin IBS 2-hjärna ungefär så här: Att offra en del soldater (ca 10.000 allierade soldater omkom det första dygnet) på det att militära brohuvuden skulle kunna upprättas på den europeiska kontinenten, borde rimligen innebära att kriget skulle kunna förkortas med flera månader. Därigenom borde det rimligtvis vara möjligt att minska förlusterna i människoliv framöver både på den allierade och tyska sidan totalt sett trots det stora manfallet under dygn 1 (de tyska förlusterna dygn i låg kanske runt 6.000 soldater).

På det viset får/kan dock ingen IBS 1-resonerande/tänkande religionist resonera. För en religionist är varje liv heligt och okränkbart. Jfr med det religionistiska synsättet att abort = att döda ett spirande liv (alltså ska aborter förbjudas).

Just därför bör, enligt mitt sätt att se på saken, det här testet kunna visa graden av religionism (religionistiskt IBS 1-tänkande) hos dem som gör testet. Varvid gäller att ju lägre "over all"-poäng probanden erhåller, desto högre sannolikhet är det att hen är just en IBS 1-tänkare (eftersom IBS 1 och religionism hänger samman).

Eisenhower var alltså i stället en typisk IBS 2-tänkare (dugliga militärer är som regel det). Han borde följaktligen erhålla tämligen höga "over all"-poäng, ifall han hade kunnat göra det här testet.

Vad som förvånar mig är att jag själv inte erhöll fler "over all"-poäng än runt 75. Kanske är det rätt högt trots allt? Jag har ingen aning. Men eftersom jag menar att jag är en utpräglad IBS 2-tänkare (dvs lite som Eisenhower), hade jag allt trott, att jag skulle erhålla betydligt högre "over all"-nyttopoäng än "bara" ca 75.

Just därför önskar jag att fler forumiter ville göra det här testet och gärna också berättade inte bara om sin erhållna "over all"-testpoäng utan även var någonstans hen befinner sig på Dawkins Belief Scale. På den skalan betyder sålunda en etta att man VET att Gud finns på riktigt. Och en sjua betyder att man VET att Gud inte existerar på riktigt, dvs är blott ett slags påhittad sagofigur, släkt med Jultomten och Skogsrået.

Därmed dags att önska alla forumiter en trevlig helg! På återhörande!
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Online
bbnews
Halleluja! En fråga man bör ställa till alla gudstroende är varför Gud skapade alla parasiter.

Det är en fråga som nästan ingen gudstroende vill befatta sig med.

Fast en gång fick jag ett svar som löd, ungefär: "Men parasiter är ju mikroorganismer, bland högre stående organismer finns ingen parasitism."

Fast det svaret är ju, precis som man kan förvänta sig när gudstroende är i farten, bluff och båg, dvs ren bullskit.

Tag fågeln gök. Fåglar är ju ryggradsdjur, dvs de befinner sig rätt högt upp i den evolutionära hierarkin (eller i Guds skapelsehierarki, om man nu är gudstroende och tror att Gud har skapat allt levande).

En gök beter sig ungefär som Gamla Testamentets gud gör. Den bluffar, ljuger, dödar och struntar i sin avkomma. En gök bryter mot de flesta av de tio budorden.

En gökhona lägger ett ägg i någon annan fågels rede. Gökungen föds före de andra fågelungarna. Därmed kan gökungen putta de ännu inte kläckta fågeläggen ut över boets kant, så att de krossas när de hamnar på marken. Ifall en fågelunge har fötts och finns i redet, är det bara för gökungen att i kraft av sin storlek övermanna den värnlösa fågelungen och lätt putta den över bokanten och ned på marken, där en katt eller annat rovdjur kan äta upp den.

Sedan tvingar den kvarvarande gökungen de båda fosterföräldrarna till att jobba dygnet runt med att skaffa fram mat. Snart är gökungen vida större än föräldrarna och kräver följaktligen väldigt mycket mat av dem. Otack är världens lön, skulle man kunna säga. Kan liknas vid att främlingar skulle få för sig att flytta in hos dig och kräva att du lagar mat till dem och ger dem husrum och tillgång till allt i bostaden, full service dygnet runt utan att göra rätt för sig det minsta.

Gud kunde ha löst allt detta genom att vidtaga en eller ett par enkla åtgärder. T ex kunde Gud ha skapat fåglarna på så vis, att de blev duktigare på att känna igen ett fågelägg som avviker utseendemässigt eller storleksmässigt från "normen". Men icke! Gud sket i att ge fåglarna den diskrimineringsförmågan. Eller skulle Gud ha kunnat göra så att gökägget blev härsket redan efter ett par dygn, om det befann sig i en annan fågelarts rede. Då skulle ingen gökunge kunna födas. Eller skulle Gud kunna se till så att alla gökungar som föds bleve utan tillväxthormon och alltså föddes som dvärgar, oförmögna att rulla ägg eller andra ungar ut över bokanten.

Men Gud är förstås helt ointresserad av slikt. Vilket inte är konstigt. Ty om man läser Gamla Testamentet, finner man att Gud själv beter sig just som en gök. Gud vill ha och ha. Men Han ger inget av vikt tillbaka. Gud bara lovar. Han levererar inte.

Underligt nog accepterar de gudstroende att tillbedja en gudom som lovar runt men håller tunt. Obegripligt.

Om nu mirakel finns på riktigt, då kan de gudstroendes naiva gudstro vara just ett mirakel. Som detta med ett liv i himmelriket efter döden. Vilken jävla bullskit. Lite som om jag skulle teckna en villa-hem-försäkring, vars villkor går ut på att försäkringsbolaget bygger upp ett dubbelt så fint hus åt mig (jämfört med det som just brann ned) - fast först i mitt nästa liv (dvs efter att jag dött).

Jesus' budskap till sina troende påminner starkt om hur den affärsidé den sortens försäkringsbolag har. Miraklet ligger i att det finns folk som köper detta bullskitkoncept utan att blinka.

Gudstroende borde ta till sig budskapet: There are no such things as free lunches. Men de fortsätter att leva i sin religiösa värld. Och tro på sitt religiösa kattmög.

Med dessa ödmjuka tankar vill jag nu avsluta med att önska alla forumiter, troende såväl som icke-troende, en fin helg! Halleluja på er alla!
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Online
bbnews
Halleluja och gudkväll! Vilken härlig söndag vi haft, åtminstone vi som bor i södra halvan av Svärje. Gud är verkligen god.

Dock blir jag bekymrad över att aktiviteten här i religionstråden är så låg. Det är ju nästan bara jag som skriver här. Skrämmer jag månne bort forumiter härifrån till följd av mina antireligiösa diatriber?

Hur som haver, jag tänkte i kväll skriva lite om paralimbiska cortex (PLC) i hjärnan. PLC tar hänsyn till emotioner/känslor. PLC tävlar med PFC (prefrontala cortex) om att sätta sin prägel på en mänsklig individs sätrt att tänka och resonera och fatta beslut.

Min arbetshypotes är att religiösa och woowoos har högre aktivitet än normalt i sin PLC. Så pass hög aktivitet i PLC att den delen av hjärnan får PFC att spela andrafiolen. Det leder till att den sortens människor har en benägenhet att hellre resonera med hjärtat än med hjärnan.

Om aktiviteten i PLC är under det normala, då passar PFC-delen av hjärnan på att ta kommandot i beslutsfattandet. Eftersom PFC föredrar/gillar kausalitetstänkande framför känslomässigt "pjunk", kommer taktiken att tänka med hjärtat att nedgraderas ( = tillmätas lägre betydelse/vikt).

Ett annat sätt att formulera samma sak är att säga, att de som tänker med hjärtat är känslovarma, medan de som tänker med hjärnan är känslokalla.

Ett tredje sätt att uttrycka samma sak är att fokusera vilket av hjärnans två informationsbehandlingssystem som man väljer att satsa på. En: IBS 1-tänkare lyssnar alltså på sitt hjärtas röst (jfr gut feelings, dvs magkänsla) när de fattar beslut, under det att IBS 2-tänkare i stället vid sitt beslutsfattande lägger sig vinn om att strunta i att lyssna på hjärtats röst. Dvs en IBS 2-tänkare lyssnar hellre på sin hjärnas kausalitetsfokuserade och logiska PFC än på den emotionellt fokuserade PLC-delen av hjärnan i samband med sitt beslutsfattande.

Det är rätt vanligt att jag beskylls för att vara psykopat i kraft av min (relativa) känslokallhet ( = mitt IBS 2-tänkande). Ibland beskylls jag (även) för att vara autistisk, eftersom även autister har ord om sig att vara känslokalla.

Den sortens omdömen är smällar man får ta. Kallar jag de religiösa och/eller woowoos för religitarder eller stollar, är det inte mer än rätt, anser jag, att de kan få kalla mig för autist och/eller psykopat.

Faktiskt kan det ligga något i dessa epitet som religiösa och woowoos så ofta tillvitar/tilldelar mig. Jag brukar nämligen hamna tämligen högt på sådana test som mäter psykopati, autism eller dylikt.

Militära officerer brukar också hamna högt på den sortens test. Inte konstigt, alltså, att jag alltid har trivts i det militära. Religiösa och/eller woowoos är som regel för blödiga för att kunna bli bra beslutsfattare inom det militära. Psykopater/autister passar nog betydligt bättre i det militära. Eller vad tror ni som läser detta?

Ja, vad anser ni om det som jag väljer att lyfta fram i kvällens kommentar här i religionstråden? Ligger det något i vad jag skriver eller är det ren bullskit rakt igenom?

Var inte rädda att säga er mening. Jag har under årens lopp hört så många nedsättande kommentarer fällas om mig, att jag har svårt att tro att någon av er skulle kunna hitta på något omdöme som inte redan har uttalats om mig. Med andra ord: Jag är van vid allehanda påhopp och nedsättande omdömen. Så ni behöver inte skräda orden.

Till sist: Här är en sketch som handlar just om blödighet - eller kanske snarare icke-blödighet: https://www.youtube.com/watch?v=3HYrE32taAA . Jag har svårt att tro att den sketchen skulle göra succé bland religiösa och woowoos. Inte ens på 1960-talet då tidsandan var en helt annan än den är i dag.
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Online
bbnews
Gudkväll! Ingen som ids kommentera det jag skriver om här i religionstråden? Tja, vad ska jag säga om det? Jag är inte helt överraskad över "tystnaden".

Kanske tar jag upp för abstrakta ämnen?

Jag testar därför, här och nu, ett mer konkret anslag.

Har ni lust att sammanfatta det som Jesus står för enligt evangelierna?

Jag vill sammanfatta Jesus och hans verk på följande vis:

1) Han är utsedd att en dag bli kung över Jordens Förenta Stater. Glöm det där med demokratiskt valda ledare.

2) Han är helt klart för slaveri.

3) Han ser kvinnor som andra klassens medborgare.

Kan inte du som läser detta skriva ned tre punkter som i ditt tycke på ett bra vis sammanfattar Jesus och hans verk? Har lixom svårt att tro att alla känner för att lyfta fram samma tre omständigheter/punkter som jag just har gjort.

Därmed färdighädat för i kväll här i religionstråden för min del. Halleluja och gudnatt!
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
Missing Avatar
Offline
Cashmere
Deism är den religionsfilosofi som alltid made most sense i mitt huvud. Att han/hon/det skapat världen och sen helt enkelt zonat ut. Att en sån sak som Holocaust sker utan att han/hon/det ingriper är bara för jävla brutalt att föreställa sig.

Eller så finns han/hon/det helt enkelt bara inte ...
 

Speltokig Hbg-brud som till vardags för https://moneyarcher.com/se/
bbnews
Online
bbnews
@Cashmere: Håller med dig. Teisternas s k "bevis" är i grund och botten deistiska.

Att teismens starkaste "bevis" i själva verket är deistiska vill teisterna förstås inte höra talas om. Då blir de arga, sura och vrånga.

Richard Dawkins har sagt, att teism är relativt lätt att motbevisa - inte minst med tanke på teodicéproblemet ( = allt våld och all grymhet som finns i vår värld) - men deism är fan så svårt att bullskitförklara.

Fast Richard Dawkins och jag - och synbarligen även du, Cashmere - är inne på att om nu universum kan ha startat utan något övernaturligt väsens medverkan, så är det Ockhams rakkniv som bör gälla: dvs av två möjliga förklaringar är det sannolikt den minst komplicerade av dem som är korrekt, allt enligt regeln att ju mer man komplicerar en förklaring, desto osannolikare är densamma.

Att lägga till en adeistisk gudom är s a s - och rätt självklart - att gå en extra omväg. Det finns fysiska förklaringar till universums bildande (t ex tankar/hypoteser om virtuella partiklar som i en sorts kvantfysisk ursoppa parvis kan hoppa ut ur och tillbaka in i denna ursoppa/"häxbrygd". Rent matematiskt kan detta beskrivas så här: Ingentinget = 0 = (t ex) 1 + 2 + 3 - 3 - 2- 1. Detta ingenting kallas ibland för det dynamiska nolltillståndet.

De religiösa stollarna kan dock bara tänka sig det absoluta nolltillståndet, dvs 0 = 0. Men i själva verket är det absoluta nolltillståndet 0 = 0 enbart ETT av ett oändligt antal möjliga nolltillstånd.

Det är högst osannolikt att blott ett enda nolltillstånd skulle existera i den preuniversella kvantfysiska ursoppa som ger upphov till alla dessa möjliga/tänkbara nolltillstånd. Ungefär lika korkat, alltså, som att hävda att om man har 15 biljardbollar på biljardbordet, och var och en av dessa 15 bollar har ett av numren mellan 1 och 15 målatd på sig, då kan dessa 15 numrerade bollar skjutas ned enbart i ordning från boll med numret 1 målad på sig, sedan den boll som har nr 2 målad på sig, därefter den boll som har nr 3 målad på sig, följd av bollen med en 4:a respektive en 5:a målad på sig osv ända upp till den boll som har nr 15 målad på sig.

Religiösa stollar, allt från bibelverstolkande apologeter till teologiska filosofer, har svårt att fatta detta.

På tal om teisternas bluff och båg-kultur, så läste jag idag en intressant artikel i BAS om att Markusevangeliet faktiskt har inte mindre än NIO olika slut(versioner). Man har alltså under århundradenas lopp hittat nio olika bevarade varianter av sista kapitlet i det evangeliet.

Det kortaste - och sannolikt också det allra tidigaste - slutet är abrupt: läaren får veta att Jesus har dött. Därmed sätts punkt i den versionen av slutkapitlet i Markusevangeliet. Dvs efter konstaterandet att Jesus dog är det finito, dvs inget mer att berätta. Punkt. Slut.

De åtta andra av de bevarade versionerna av Markusevangeliet stoppar dock inte vid att jesus dog. Nej, texten broderas i dessa (sannolikt senare skrivna) versioner ut på alla håll och kanter, och Jesus dyker i de här versionerna upp och visar sig och talar med lärjungarna även efter sin död.

Så frågan är vilken av de nio bevarade versionerna som är den "rätta". Jag för min del är inne på att den "rätta" versionen nog är den, i vilken det slås fast att Jesus är död, varefter skribenten sätter punkt för berättelsen om Jesus. De övriga åtta versionerna vill jag se som olika former av önsketänkande från Jesusanhängare av olika slag, dvs de versionerna kan/bör nog i första hand ses som försök att ingjuta mod i lärjungar och andra Jesustroende som förlorade den guru och ledare, som de hade valt att följa.

Nu färdighädat för i kväll. Jag önskar alla gudkväll och utbringar ett trefaldigt Halleluja avsett för er alla, ingen nämnd och ingen glömd.
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Online
bbnews
Han hade i alla fall tur med vädret.

Jag tänker på Jesus, som denna dag ska ha farit upp till Himmelriket. Han hade verkligen tur med vädret denna dag.

Kristi Himmelsfärdsdag inträffar alltid på 40:e dagen efter uppståndelsen (på påskdagen). Alltid på en torsdag.

I Himmelriket kan man - både Jesus och andra som vistas där - förmodligen lyssna på musik. Himmelsk musik.

Vill du veta mer i detalj vad för slags musik som spelas i Himmelriket, är det en god idé att lyssna på "sfärernas musik", dvs sådana ljud som åstadkommes av galaxer och andra himlakroppar i rymden, när dessa rör sig.

Astronomer har därför i samarbete med musiker tonsatt den sortens ljud åt oss jordevarelser. Här kan du lyssna på ett smakprov: https://www.futurity.org/astronomy-sound-of-the-month-website-1754112/ .

Uppriktigt sagt: Det låter inget vidare. Rätt enformigt. Ja, jag dristar mig att säga, att det låter för jävligt. Rent ut sagt.

Vilket förstås är precis vad man kan förvänta sig. Ty ett evigt liv i Himmelriket måste per definition vara enformigt.

Varenda jäkla aktivitet, varenda jävla konversation etc, måste man ha varit med om ett oändligt antal gånger tidigare. Allt hinns ju med under en pågående evighet utan slut. Varenda tv-serie, varenda bok, varenda serietidning, varenda psalm - ALLT har du tagit del av ett oändligt antal gånger. Det finns inget nyhetens behag över nånting.

Så OM nu Gud ligger bakom rymdens ljud, då bör den musiken nog vara rätt enahanda, tänker jag. Som ett intro till vad som väntar de stackars gudstroende satar, som en dag (kanske) kommer att hamna i Himmelriket.

Hur kan någon av fri vilja längta till Himmelriket? Ett tristare ställe kan väl inte finnas. Enligt Jesus råder det till och med knullförbud i Himmelriket. Det enda roliga synes vara att få stå och trängas på Himmelska Fridens Torg och vråla lovprisningar/lovsånger till de tre gudshypostasernas ära, där se sitter intill varandra i var sin tron av guld.

Ja, jag tror till och med att gudshypostaserna själva har det långtråkigt i Himmelriket. Här är nämligen några symtom som Herren Gud Sebaot säger sig lida av, hämtade från profeten Amos i Gamla Testamentet, kapitel 5, verserna 20-23:

20 Ja, Herrens dag är mörker
och inte ljus,
becksvart utan en strimma av ljus.
21 Jag hatar era fester, jag föraktar dem,
jag tål inte era högtider.
22 För även om ni offrar
både brännoffer och matoffer åt mig
har jag ingen glädje i dem,
jag vill inte se era gemenskapsoffer
av gödkalvar.
23 Ta bort dina sångers buller ifrån mig,
jag vill inte höra ditt strängaspel.

Ifall Herren Gud Sebaot hade sökt läkare, och därvid uppgivit den sortens symtom under konsultationen, skulle Han direkt ha åsatts diagnosen djup depression.

Passar det sig att allas vår Herren Gud lider av en allvarlig depression? Kan man vara en djupt depressiv Gud och ändå utföra det som en omnipotent, omniscient och omnibenevolent gudom förväntas göra?

Vad tror ni andra därom?

Nu färdighädat av mig för idag. Halleluja och gudkväll!
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Online
bbnews
Halleluja och gudeftermiddag!

I dagens hädelse vill jag lyfta fram fenomenet emergens (emergence). Nya egenskaper kan emergera ( = plötsligt dyka upp), när/om komplexiteten i ett system ökar över en viss nivå.

Ett bra exempel härpå är vårt medvetande. När antalet nervceller och nervkretsar i hjärnan ökar över en viss miniminivå, dyker en helt ny och tidigare icke skådad egenskap, kallad medvetande (consciousness), upp i systemet.

Byt nu ut medvetande mot begreppet själ (soul) och man kan säga, att även själen är en emergent egenskap som dyker upp när en viss komplexitetsnivå i hjärnan passeras/överskrids.

Fast begreppet själ är så religiöst belastat och nedsmutsat, att det är bättre att skippa det begreppet helt och hållet och i stället bara använda sig av begreppet medvetande (dvs det som ibland kallas för våra själsförmögenheter).

Vad jag egentligen vill ha sagt är, att själen enligt skapelseberättelsen i Bibeln också den kan ses som en emergent egenskap.

Så detta med emergens är inget som religiösa bör ta avstånd ifrån, ty då tar de ju faktiskt avstånd från den bibliska skapelseberättelsen också med tanke på att Gud enligt den har skapat oss människor till sin avbild (in imaginem sui) just genom att göra Adam och Eva till de mest komplexa av alla de varelser som skapats.

Nåväl med detta sagt så skulle jag vilja rekommendera en video som står att finna i följande artikel:
https://cosmosmagazine.com/technology/toy-story-tiny-rods-self-organise-try-to-escape .

I den videon kan man se hur döda (läs: livlösa) ting/objekt har en till synes inbyggd förmåga till s k self-organization. Förmågan att kunna självorganisera sig är i själva verket en av grundpelarna i begreppet emergens. Utan självorganiseringsförmåga ingen emergens.

Videon visar att materiella och livlösa ting - i detta fall ett slags leksaksliknande stavar - kan bete sig som om de agerade högst intelligent i syfte att samarbeta. Trots att döda ting ju saknar en hjärna, vilket som regel krävs för att ett intelligent samarbete värt namnet ska komma till stånd. Dvs vad vi ser är ett till synes intelligent beteende utan att några som helst nervceller är involverade i processen.

Self-organization kallas ibland också för quorum sensing, när det handlar om levande objekt, typ bakterier, fågelflockar, fiskstim, myrstacksintelligens, bikupeintelligens och dylikt.

Hur som haver. Om nu döda ting kan visa förmåga till self-organization, varför skulle då inte universum självt kunna uppvisa ett liknande beteende, typ att få subatomära partiklar att bete sig på ett självorganiserande sätt? Något som i sin tur förstås skulle kunna leda till en Big Bang.

Kort sagt: Gud som skapare är en helt onödig tankekonstruktion. Fast just religiösa har svårt att frigöra sig från den sortens förklaring, som ofta kallas för Creatio ex nihilo ( = att skapa något ur ett ingenting). Se också gärna vad jag skrev här i religionstråden den 8 maj kl 20.32.

Nu sluthädat för i dag! Ha nu en fin helg!
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Online
bbnews
Halleluja och guddag! Här vare dött värre. Men kanske intresset ökar om jag idag gör en mer filosofisk betraktelse.

Jag tänkte nämligen skriva lite om detta med Guds godhet, ondska och moralsyn.

Filosofi är inte min starka sida, men jag har förstått att många forumiter älskar filosofi. Så tyck till om mina filosofiska "spekulationer".

Kan Gud utföra onda handlingar? På den frågan finns tre tänkbara svar:

1) Ja, Han kan och utför faktiskt onda handlingar då och då.

2) Ja, Han kan utföra onda handlingar men väljer att avstå, dvs han vill inte ägna sig åt sådant ( = det anstår liksom inte en gudom att frossa i onda handlingar ens en enda gång).

3) Nej, Han kan inte utföra onda handlingar oavsett om Han skulle vilja göra det eller inte alls känna för att göra det som är ont.

Samtliga tre svar leder, på sitt speciella vis, till en helt annan syn på gudomen än den som de religiösa försöker att förmedla, typ att Gud är ett omnipotent, omnibenevolent, omniscient etc väsen.

Om svar nr 1 vore korrekt, då skulle Gud ju inte kunna vara heltigenom god. Implementeringen av en enda ond handling räcker för att refutera synsättet att det ligger i Guds väsen/natur att vara heltigenom god.

Om svar nr 2 vore det rätta, då måste man fråga sig varför Gud har skapat åt sig själv ett moralsystem, som innehåller möjligheter till implementering av såväl goda som onda handlingar. Dvs varför skulle Gud åt sig själv skapa ett sådant moralsystem, vars ena "halva" Han aldrig har en tanke att ägna sig åt att implementera?

Däremot skulle det kunna vara OK ifall Gud valde att skapa ett dylikt moralsystem åt oss människor, så att vi finge möjlighet att visa hur vi tänker, känner och agerar i skarpt läge. Fast å andra sidan, det där måste ju Gud i all sin omnisciens redan känna till, dvs Han måste rimligen ha utfallet av sin skapelseplan klar för sig redan när Han dag 1 skapar denna plan. Poängen med skapelseplanen är att Gud med dess hjälp ska kunna förutse slutet på sin nyss påbörjade skapelse. Jfr med en schackspelare som kan "se" - räkna ut - att han själv eller motståndaren kommer att förlora partiet eller att partiet kommer att sluta i remi.

Om svar nr 3 vore rätt svar, måste det betyda att Gud till sitt väsen - till sin natur - är heltigenom god, varav följer - i alla fall är det lätt att tänka sig det - att allt Han gör är gott, även om vi människor i vår ofullkomlighet emellanåt kanske tycker att det är frågan om onda, grymma och hemska handlingar som Gud initierar, antingen direkt eller genom att ingripa i skeendet till förmån för ena sidan i en pågående konflikt.

Ett exempel: Även om det inte var Gud själv som stod för dödandet, så innebar Hans ingripande i form av att stoppa solens gång över himlavalvet, att judarna skulle hinna avliva fler fiender på slagfältet, innan mörkret omöjliggjorde ytterligare dödande.

Ett annat exempel: Gud valde att avliva alla människor utom Noa och hans familj i en gigantisk syndaflod. Det gudomliga beslutet måste ha inneburit att alla spädbarn och alla landlevande djur också blev dödade (dränkta till döds) utan att absoluta merparten av dessa ens hade haft en möjlighet att (hinna) göra något ont.

Alla tre svaren - men i synnerhet svar nr 2 - indikerar dessutom att det kanske inte ens är Gud som har skapat de onda handlingarna. Ty varför skulle Gud skapa alternativet onda handlingar, om den valmöjligheten (läs: det alternativet) inte finns - inte kan finnas - på den gudomliga agendan?

Det är ju inte Gud som ska testas utifall Han förtjänar att få leva i Himmelriket eller inte. Utan det är människorna som ska prövas med avseende på sin värdighet att få komma till Guds boning Himmelriket.

Så det kan förvisso vara OK att skapa ett icke-gott (läs: ont) handlingsalternativ åt oss människor att ta ställning till. Men för Gud själv att ta ställning för eller emot det onda är rakt igenom poänglöst, eftersom det inte finns på kartan att Han själv skulle kunna diskvalificera sig från att hamna/finnas i Himmelriket ( = Guds egen bostad, Guds eget rike).

Allt detta leder därför fram till misstanken att någon annan än Gud själv måste ha skapat denna möjlighet för Gud att själv välja mellan gott och ont. Men Gud är ju alltings början. Så vem eller vad skulle då denna andra "varelse" vara?

Med andra ord: Det hela talar för synsättet att vad Gud än gör så gör Gud det rätta (läs: det goda). Även om det emellanåt innebär att Han - vilket ofta är fallet i Gamla Testamentet - ger klartecken till slaveri, våldtäkter och dödande. Den religiösa fjantfilosofen William Lane Craig har landat i den slutsatsen. Dvs han torgför åsikten att allt som Gud gör är gott per definition, även om vi människor ibland tycker annorlunda (än Gud själv gör) därvidlag. Men det ligger i sakens natur att vi människor inte kan se det som Gud själv ser hur lätt som helst. Endast Gud har hela den gudomliga skapelseplanen klar för sig i varje detalj.

Jfr orden i Ps 139:16: Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit.

Att allt redan är förutbestämt kan väl näppeligen sägas tydligare än så här? Så Gud vet rimligen redan vilka av oss som kommer att hamna i Himmelriket och vilka som kommer att hamna utanför Himmelrikets portar/mur.

Nu önskar jag alla en riktigt hädisk lördagskväll.
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
danjak98
Online
danjak98
Haha.
Du var mig en ihärdig evangelist bbnews.
Du är kunnig i bibeln. Vad är din bakgrund och vad är din motivation? Blir nyfiken!
 

Kolla in mitt band - www.myspace.com/mammuth - emotionell hardcorerock!!!
bbnews
Online
bbnews
@danjak98: Det som driver mig är att jag vill utgöra en motvikt till all den falskhet och allt det bluff & båg som de religiösa använder sig av i sina ständigt återkommande Lying for Jesus-kampanjer. Varenda gudstjänst är som en orgie i lögner.

Jag ser religion som något mycket farligt, främst för att de abrahamitiska religionerna är antidemokratiska och icke-jämlika och misogyna (kvinnofientliga) till sin natur.

Om vi tar kristendomen som exempel, så lär den nu för tiden ut att alla som inte medger att Jesus är Guds son ska straffas för denna sin åsikt ( = att Jesus inte alls är Guds son).

Straffet för att framföra den hädiska åsikten består antingen i att man ska plågas och torteras i Helvetet i evigheters evigheter. Eller - vilket är mer mainstream i dag i kristna kretsar - i att man kommer att avrättas ( = förintas) direkt efter avkunnad dom sedan Gud och Hans änglar avkunnat domen på Yttersta Dagen. Detta är ju värre än det synsätt som låg bakom och rådde i de nazistiska förintelselägren.

Detta är också helt jämförbart med att man, exempelvis, skulle hysa åsikten att vår statsminister Stefan Löfven är en skitstövel som uppträder i lånta fjädrar.

Tycker du, danjak98, att det är rättvist att döma en person, som anser detta om Stefan Löfven, till tortyr och avrättning (dödsstraff)?

Vari ligger skillnaden i en åsikt enligt vilken man dömer ut Stefan Löfven, och åsikten att man dömer ut Jesus som en skitstövel som uppträder i lånta fjädrar?

Jo, skillnaden ligger i att kristendomen utlovar hemska saker för den som framför åsikten att Jesus är en stor jävla bluff. Den som hävdar det ska enligt kristendomen straffas med döden (alternativt genomlida evig tortyr i Helvetet). Men samma kristendom ser det som rätt OK om någon framför åsikten att Stefan Löfven är en stor jävla bluff. På sin höjd blir det ett påpekande att man inte bör bära falskt vittnesbörd om sin nästa. Ett påpekande som leder till - ja till vaddå?

Förmodligen blir det inget straff alls för den som påstår en sådan sak, Varken från kyrkan eller den dömande och lagstiftande makten i vårt samhälle. Vad gäller den sekulära makten i Sverige, kommer man sannolikt att säga, att uttala sig på det viset om Stefan Löfven måste anses vara helt OK med hänvisning till vår grundlagsbaserade yttrandefrihet.

Kort sagt: Varför måste ALLA som vägrar erkänna att Jesus är Guds son avlivas eller plågas i evighet? Varför kan dessa personer inte bara lämnas i fred? Sedan kan ju de som erkänner att Jesus är Guds son (och samtidigt då också ber Jesus att lyfta av dem alla de synder de har begått under sin levnad) som tack för denna sin åsikt belönas med ett liv i sus och dus i Himmelriket?

Kan det inte räcka med att belöna de (på Jesus) troende? Varför måste de icke-troende straffas med tortyr och/eller avrättning? Räcker det inte med att de förvägras att få komma in i Himmelriket och stå där vid Himmelska Fridens Torg ocjh skrika sig hesa på lovsånger till de tre gudshypostaserna, vilka sitter där i var sin tron och lyssnar på folkets lovsånger?

En religion som hyser den här sortens åsikter - typ: erkänn att Jesus är Guds son eller så ska du döden dö - är i mina ögon en FARLIG och HEMSK religion.

Det hade varit bättre, och ärligare, att säga så här: Det är helt OK att du inte tror att Jesus är Guds son, men då kan du inte bli insläppt i Himmelriket och ha lattjolajban där inne. Och sedan låtit saken bero, dvs förbud att få inträda i Himmelriket kunde vara straff nog för de icke-troende.

Ge mig ett enda skäl, danjak98, till varför kristendomen dessutom måste tillägga: Om du inte tror på att Jesus är Guds son, då ska du döden dö ögonaböj (utan chans att överklaga domen) och/eller. som ett alternativ, plågas och torteras i en evighet.

Jag hade inte blivit så arg på kristendomen som jag är, om den hade förkunnat: "Om du inte tror på Jesus som Guds son, får du nu efter Yttersta Domen på Yttersta Dagen leva ungefär som du en gång gjorde under ditt första liv här på jorden. Och dö av ålderskrämpor när du är ca 75-100 år gammal - eller lite tidigare till följd av någon olyckshändelse eller sjukdom - för att därefter upphöra att existera ( = för att aldrig mer få chansen att leva vidare ännu en gång), när du väl har avlidit denna andra gång. (Man blir som bekant enligt dogmerna uppväckt till nytt liv - läs: liv nr 2 - enkom för att kunna ställas inför rätta på Yttersta Domens Dag, denna dag som förr kallades Dies Irae, dvs den gudomliga Vredens Dag, fast senare tiders kristendomen har velat tona ned budskapet om en Gud som är fly förbannad på sin skapelse människan, så numera kallas dagen ofta för Yttersta Dagen).

Kristendomen lär alltså ut att Gud kommer att belöna dem som tror på Jesus som Guds son SAMT bestraffa å det gruvligaste alla dem som har svårt att tro att Jesus verkligen är Guds son.

Över huvud taget är Guds syn på rättvisa helknasig. Han straffar sällan själva gärningsmännen. Dem är Han överlag ganska mesig mot. Snarare straffar han deras ättlingar, gärna då den förstfödde sonen till gärningsmannen.

Ett bra exempel på Guds bisarra beteende hittar vi i berättelsen/sagan om syndafallet i Edens lustgård. Det är som bekant Eva och Adam som syndar genom att låta sig luras av den listige Ormen att smaka på frukten från det förbjudna trädet som står mitt i lustgården (varför placera ett träd, vars frukter man inte får smaka på, på just den väl synliga platsen, vore det inte bättre att plantera ett sådant träd på en avsides plats, som sällan passerades av Eva eller Adam?).

Hur som haver, Eva och Adam får naturligtvis fortsätta att leva ett bra tag till efter sitt "brott". DÄREMOT bestämmer Gud, helt självsvåldigt, att alla deras kommande barn - i generation efter generation - ska straffas genom att få en eller flera dödsgener - den s k arvsyndsgenen - inbyggda i sin kropps genom/arvsmassa, så att de blir tvungna att "smaka döden" TROTS ATT de inte har har ett jota att göra med själva syndafallet.

Vad är det där för jävla fasoner av Gud? Varför ska barnen till gärningsmännen straffas? Barnen, som alltså inte ens existerade då syndafallet inträffade i Edens lustgård, ska straffas för något som deras föräldrar har gjort. Är det logiskt? Är det kärleksfullt? Är det rättvist?

Antag att min far en gång hade mördat en annan människa, vem kan då tycka att det inte är mer än rätt att jag, min fars son, ska sitta i fängelse på livstid för min pappas kriminella handling? Ja, är man kristen, måste man förstås rimligen anse att det är helt OK att jag ska dömas till livstids fängelse för något som farsan gjort, kanske rent av innan jag ens blev ihopknullad av honom. Var finns logiken i det?

Det förvånar mig att de religiösa inte kan se hur befängd den kristna gudssynen är. En kärleksfull och rättvis Gud? Så fan heller.

Nu förstår du nog bättre hur jag ser på saken, danjak98. Eller?
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Online
bbnews
@danjak98: Innebär ditt avatarnamn att du i år är 20 år gammal eller 120 år gammal (dvs född redan 1898 )?

I sistnämnda fallet är du nog isf den äldste skribenten här på Gamereactor. Till och med äldre än vad jag och herr Lurkman är tillsammans.

Oavsett när du är född, undrar jag: Tror du det finns en fortsättning på ditt liv bortom din fysiska kropps död? Typ en själ (motsvarande din personlighet och/eller dina personliga minnen och livserfarenheter) som lever vidare på något konstigt vis i en annan verklighetsdimension?

Själv tror jag att den dagen ens fysiska kropp dör, så upphör man att existera på alla nivåer och plan. Dvs jag avvisar tanken att det skulle kunna finnas en själ som lever vidare efter att den fysiska kroppen har dött.

Med vänlig hallelujahälsning // Buster Bullskit
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
Jönåker
Online
Jönåker
Igår träffade jag Jesus. Han såg ut som han brukar i gammal konst. Lång, smärt, långt brunt hår och skägg, stora blå ögon och rent allmänt kanonvacker. Man undrar ju om han hade valt den frisyren om hans föräldrar hade gett honom ett annat namn. Riktigt trevlig och smart person också. Hade han varit kvinna hade jag nog blivit lite kär. Men vårt möte blev kort eftersom jag blev tvungen att hjälpa en annan kund.

Jag vet inte om detta har så mycket att göra med ämnet egentligen. Men jag antar att det visar hur starkt kristendomen har påverkat vår kultur även i dessa oreligösa dagar.
 

bbnews
Online
bbnews
@Jönåker: Visst har din iakttagelse med ämnet att göra! I allra högsta grad, skulle jag vilja påstå. Så du ska ha tack för ditt bidrag här i religionstråden.

Naturligtvis fanns det inga kameror här på jorden för 2000 år sedan, så ingen VET hur Jesus egentligen såg ut. Utan det blev en tradition som äxte fram undan för undan genom att konstnärer lärde sig, genom prästerskapet och andra religiösa påtryckningskanaler, hur Jesus rätteligen "borde" se ut. Det hela resulterade i en Jesusfigur med omisskännliga kaukasiska drag, dvs som om Jesus måste ha tillhört den vita "rasen" (jfr vit supremati-rörelsen, white supremacy movement).

Hur fan skulle det ha sett ut om Jesus avbildats som en arab, palestinier eller jude med krokig näsa ( = böjd näsrygg) eller med "semitisk" hudfärg? Klart att Jesus måste vara ljushyllt och helst också ha blå ögon.

På så vis gick det dessutom lättare att hålla på med och motivera detta med att skeppa afrikaner per båt över till de amerikanska och europeiska kontinenterna som om det handlade om att frakta boskap från en kontinent till en annan. Kristendomen och dess uttolkare har sannerligen massor av blod på sina händer.

Om detta har bland andra Mattias Gardell skrivit en bok, Rasrisk. Kan varmt rekommenderas. Den finns glädjande nog att läsa som s k Google book. Jag fick napp direkt när jag gjorde en sökning på orden Kain + ättlingar + svarta. Denna länk dök då upp i sökresultatlistan: https://books.google.se/books?id=a0O0DgAAQBAJ&pg=PT148&lpg=PT148&dq=kain+%C3%A4ttlingar+svarta&source=bl&ots=A3l6Y3uggG&sig=qd1XwP_1rH1hgYQkXLtOCX7EFA4&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiKuI7QxpzbAhXElSwKHaA8BGIQ6AEIeTAO#v=onepage&q=kain%20%C3%A4ttlingar%20svarta&f=false .

Hemsk läsning. Men än värre är nog att de flesta kristna av idag inte har en aning om denna sällan belysta del av kristendomens mörka historia.

FDETDA: Jag tycker att det är så få som skriver här i religionstråden. Vad kan det bero på? Är ämnet religion inte intressant längre? Eller är det min närvaro här i tråden som får folk att hålla sig undan? Jag skulle hur som helst vilja se lite mer respons på det som jag skriver här, särskilt då från de religiösas sida. Jesus uppmanar ju sina följare att vara frimodiga, och den kristna kyrkan har i alla dagar hyllat dem som vågar stå upp till försvar för Jesus och kristendomen. Tror ni religiösa inte på kyrkans budskap, eftersom ni inte verkar ha lust att försvara de kristna dogmerna?
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
AGLA
Offline
AGLA
Problemet med religion är att majoriteten av jordens befolkning (detta inkluderar de redan frälsta) tolkar dessa heliga texter bokstavligt. Har dessa människor aldrig hört talas om metaforer? Metaforer och kärlek är det enda som vinner över tidens hårda hand. Det enda som varar. Bokstavlig information korrumperas, medans metaforer fortgår och ignorerar inlärd arrogans. Det finns en anledning att arketyper väcker något så djupt inom oss.

Tolkar dessa människor även sångtexter bokstavligt?
 

יהוה‎‏
bbnews
Online
bbnews
@AGLA: Håller med. Ett av de värsta problemen med religioner är att de troende ofta tolkar det som står i de heliga texterna bokstavligt. Därmed målar de s a s in sig i ett hörn. Fast egentligen är det ärligare att tolka de heliga texterna bokstavligt, eftersom ingen vet vilken av alla möjliga symboltolkningar som finns som är den enda riktiga tolkningen. Sett mot den bakgrunden är bokstavstolkningar ärligare. Typ står det att Jesus dog på korset, då är det ärligare att utgå ifrån att det måste vara skribentens budskap. Än att skribenten med den sortens skrivning nog menat att Jesus plågades/torterades, kanske utan att ens dö.

Bokstavstolkningar av de heliga verserna innebär dock ett enormt problem för de troende. Om ALLT tolkas bokstavligt i en helig bok som Bibeln eller Koranen, inser man rätt snabbt att många av verserna hamnari konflikt med varandra innehållsmässigt sett.

För att minska den kognitiva dissonansen (som det innebär att ta del av verser, vilkas innehåll är helt motstridigt i förhållande till varandra) har därför teologerna och apologeterna lärt sig, att vissa verser måste tolkas symboliskt/allegoriskt. Problemet är att man aldrig säkert kan veta vilken av två motstridiga verser som ska toilkas bokstavligt och vilken som ska tolkas allegoriskt.

Därför har de religiösa stollarna hittat på en filosofisk fint som går under namnet abrogering (abrogation). Därmed avses att det är det sist sagda/skrivna som gäller. Ett exempel: Jesus säger att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än det är för människan att komma till himmelriket. Dvs i praktiken kommer väl i så fall ingen människa till himlen. Paulus insåg att den kristna rörelsen inte kan växa, ifall det är detta Jesusord som ska gälla. Så han hittade på att det räcker med att erkänna Jesus som Guds son samt att man erkänner och ångrar sina synder för att få komma till himmelriket. Dvs två HELT MOTSTRIDIGA uppgifter om vilka som har chansen att få komma till himlen.

Då löser man det med hjälp av abrogeringsprincipen. Paulus version är senare i tiden än Jesus' egen version av vad som gäller. Alltså är det Paulus löftesrika version som ska anses gälla. Vilken innebär att teologerna och apologeterna måste förklara varför Jesus' egna ord om möjligheterna att komma till himmelriket är ren bullskit.

Ett stort problem med de bokstavliga tolkningarna av de heliga verserna är att de titt som tätt hamnar i konflikt med dagens moderna vetenskap. Förklaringen härtill är förstås att de heliga skrifterna är skrivna för länge sedan, då folk inte begrep hur saker och ting ligger till jämfört med vad vi tack vare naturvetenskaperna känner till i dag.

Ett bra exempel på detta är skapelseberättelsen i 1 Mosebok (ja, egentligen är det två olika berättelser, fast det vill de troende sällan kännas vid)..

Om nu Adam och Eva inte existerat på riktigt, då kan ju heller inte syndafallet i Edens lustgård ha ägt rum.

Och har nu syndafallet inte ägt rum, då finns det ingen som helst poäng med Jesus' offerdöd, eftersom kristendomen lär oss, att Gud offrade sin enfödde son enkom i syfte att kunna lyfta bort den s k arvsynd som syndafallet genom Guds försorg inympade i Adam och Eva så att alla deras ättlingar i alla efterföljande generationer skulle drabbas av samma arvsynd.

Arvsynd = synd som går i arv. Smaka och sug på den karamellen en stund. Vilket jävla kattmög, alltså. Hur fan kan någon över sju års ålder tro på den sortens bullskit? Obegripligt.

Jag tycker det finns många svagheter i skapelseberättelsen, ifall man nu väljer att tolka den bokstavligt, vilket man måste göra för att Jesus' offerdöd ska vara meningsfull.

Exempelvis är arvsynden svår att förena med vad vi vet om genetik och DNA idag.

Men än värre är nog att det ju är genom Guds försorg som arvsynden blev inympad i det mänskliga DNA:et. Om då Gud ställer till med död och annat elände för att straffa Adam och Eva, hur kan man då som gudstroende hävda att Gud är kärleksfull och benevolent?

Och hur kärleksfullt är det av Gud Fadern att sända sin enfödde son till jorden och låta honom ( = Jesus) plågas på korset och dö för att annullera/nullifiera arvsynden?

Om Gud nu verkligen vore omnipotent och kärleksfull/benevolent, är det lätt att tänka sig en helt annan lösning på problematiken än att låta Jesus dö på korset.

Ifall Gud kunde implementera arvsynden i våra mänskliga gener, skulle Han naturligtvis lika lätt kunna återställa det mänskliga genomet till "default mode", dvs plocka bort den mutation ur genomet som ledde till att alla Adam & Evas ättlingar fick ärva den s k arvsyndsgenen.

Det verkar helt klart som att Gud varken haft viljan eller förmågan att s a s backa bandet och upphäva den dödsbringande mutation, som Han själv ligger bakom. I stället blir Guds lösning att Jesus, Hans son, måste dö.

Vad fan har en människas död på korset med det mänskliga DNA:et (genomet) att göra?

I detta sammanhang bör vi dessutom beakta, att vi människor (Homo sapiens) går omkring med gener i vårt genom, vilka kommer från neandertalarna. Adam och Eva var ju inga neandertalare.

Om nu Gud genom Jesus' offerdöd har hittat på en lösning som mer eller mindre kompenserar för den där jävla arvsyndsgenmutationen i det mänskliga genomet, visst är det då extremt konstigt att Gud inte på samma gång passade på att rensa bort även neandertalargenerna ur det mänskliga genomet.

Bibeln (och Koranen) lär oss ju att det var just Homo sapiens som skapades till Guds avbild. Inte nån jävla hybrid av Homo sapiens & neandertalare eller Homno sapiens och denisovaner. Är det då så lyckat att dagens Homo sapiens-individer ska tvingas gå runt i den jordiska jämmerdalen med gener i sitt genom, härrörande från neandertalarna eller denisovanerna?

Hur fan tänkte Gud där?

Att vi Homo sapiens bär på gener från icke Homo sapiens-släkten, det måste rimligen göra Gud skitsur, eftersom Han skapade Adam och Eva till sin avbild (in imaginem sui).

På tal om att skapa någon till sin avbild. En del troende tolkar det hela som att det var Adam, han som skapades först, som blev skapad till Guds avbild.

Om nu Eva, som skapades lite senare, också är skapad till Guds avbild, är det en rimlig slutsats att dra, att Gud själv måste vara utrustad med såväl kuk som fitta. Kanske är det så, att Gud i själva verket är hermafrodit?

Läs gärna mer om hermafroditer i denna artikel: http://illvet.se/djur/finns-det-hermafroditer-bland-djur-i-naturen .

Om vi leker med tanken att Gud (Helige Ande) verkligen är hermafrodit, vad ska vi då tänka om det kristna partenogeneskonceptet, dvs att Jesus är resultatet av en s k jungfrufödsel?

Fundera gärna lite över den frågan. Varför inte skriva ned era tankar därom här i denna religionstråd?
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
AGLA
Offline
AGLA
Du personifierar Gud. Det är ditt största problem. Du tror att "gott" och "ont" existerar. Dessa poler är endast en förening av det oändliga. Tolka inte Jesus som en faktisk människa som vandrade jorden och förvandlade människor. Som jag nämnde innan, så är arketyper det som styr oss. Jesus är en arketyp. Jesus gick aldrig på vatten. Han övervann sina känslor (som symboliseras via vatten (????).

Jag inser att jag, precis som så många andra i den här tråden, låter helt sinnessjuka när jag säger att jag mött Jesus. Innebörden av Jesus. Jag har aldrig träffat honom i egen, fysisk hög person, men jag har träffat idealet han står för. Det är det jag har mött. Och det innebär inte bara Jesus. Det är själva energin som Jesus härstammar ifrån. Samma energi som Osiris osv. Gudar är bara representationer av vissa typer av energi. Nu för tiden är allt precis likadant, bara att vi hittat på lite vetenskapligare namn för att beskriva det. Inte en jävel vet varför gravitation existerar, men det existerar otaliga gudar för att beskriva just det konceptet.

Och, än en gång. Jag kommer aldrig kunna övertyga dig. Du baserar din verklighet på vetenskaplig information (det gör jag också, sjukt nog). Grejen är att jag upplevt så många bevis på att det är såhär. Jag har applicerat den vetenskapliga metoden. Jag har upprepat experimenten för mig själv. Men, den stora hemligheten är att det spelar ingen roll. Det behöver du också inse. Du slösar så mycket energi här, fast i slutändan spelar det ingen roll. Allt du har lagt ut. Jag har läst allt. Det spelar ingen roll när jag har upplevt personliga bevis på att "det här" är på riktigt. Använd inte vår tro som bränsle för ditt korståg.

Tillagt 2018-05-24 23:17:
Jungfrufödseln är en symbol för det som händer nu i världen. Vi är inte män eller kvinnor längre. Det finns inga förutbestämda idéer angående vad man- och kvinna är. Vi är endast energi. Gott eller ont. Det finns ingen skillnad. Man eller kvinna. Det finns ingen skillnad.

Tillagt 2018-05-24 23:20:
De tre frågetecknen som jag skrev innan, var egentligen en upp-och nervänd triangel (vatten = känslor). I alkemi så symboliserar upp-och nedvända trianglar vatten. Precis som bägarna i Tarot. (JESUS VANN ÖVER SINA KÄNSLOR. HAN VANDRADE PÅ VATTEN).

edit: grammar
 

יהוה‎‏
Lurkman
Offline
Lurkman
Citerar AGLA:
Problemet med religion är att majoriteten av jordens befolkning (detta inkluderar de redan frälsta) tolkar dessa heliga texter bokstavligt. Har dessa människor aldrig hört talas om metaforer? Metaforer och kärlek är det enda som vinner över tidens hårda hand. Det enda som varar. Bokstavlig information korrumperas, medans metaforer fortgår och ignorerar inlärd arrogans. Det finns en anledning att arketyper väcker något så djupt inom oss.


Är du säker på att majoriteten endast tolkar texterna bokstavligt?
 

bbnews
Online
bbnews
@AGLA: Kristendomen - och de två andra abrahamitiska religionerna - personifierar Gud. När jag angriper de abrahamitiska religionerna, försöker jag mest att påvisa hur befängt det blir, om man ger sig till att personifiera gudomen. Personifikationen visar, därom är vi förmodligen helt överens, du och jag, hur bisarrt det blir med ett teistiskt synsätt vad gäller gudomen.

Teism kräver sålunda, mer eller mindre, en personifierad gudom. Teism är lite förenklat = 1) synsättet att ett övernaturligt väsen har skapat allting (i vårt universum) + 2) synsättet att samma övernaturliga väsen dessutom interagerar från och till med - och i - sin skapelse. Typ stoppar solens gång över himlen, så att israeliterna (det utvalda folket) ska hinna döda så många fiender som möjligt, innan det blir för mörkt för israeliterna att kunna spåra upp dem och ha ihjäl dem.

Deism = då är enbart villkor nr 1 i förra stycket som är uppfyllt. Dvs Gudomen har s a s skapat några naturlagar samt därefter tryckt på en sorts startknapp, varvid dessa skapade naturlagar har satt i gång (och styrt) olika processer utan att gudomen har brytt sig om att gå in och styra eller korrigera utvecklingen. Dvs processutfallet får bli hur snett och vint som helst, gudomen bryr sig ändå inte. Gudomen var uppenbarligen enbart intresserad av att sätta i gång processen och struntar därefter i hur det hela utvecklar sig.

Med tanke på allt elände och all ondska som finns i världen har onekligen deism ett mycket högre förklaringsvärde än teism.

Trots det finns det bland de gudstroende få deister. Nästan alla gudstroende är teister, och de får följaktligen ett jävla jobb med att förklara varför Gud inte längre ingriper i skeendet som Han helt klart var så angelägen att göra förr i världen (enligt Gamla Testamentet).

Det s k teodicéproblemet (varför finns det så mycken ondska i världen om nu Gud är heltigenom god och kärleksfull?) får teologer och apologeter att nära nog slå knut på sig själva i sina lika tafatta som taffliga försök att bortförklara all världens ondska. (William Lane Craig, kristenhetens kanske främste filosof i dagsläget, tvingas dra slutsatsen, att när Gud framkallar syndafloden eller fördröjer solens nedgång så att israeliternas mördande på slagfältet kan fortsätta, ja då är detta att anse som kärleksfulla handlingar av en kärleksfull Gud. Är det konstigt att jag har låga tankar om filosofer, som kan resonera så befängt?)

Jag vet inte var du själv anser dig höra hemma, AGLA, på teism/deism-skalan. Jag har svårt att inplacera dig i vare sig det teistiska eller deistiska lägret. Du verkar representera en tredje ståndpunkt med rötter i woo-rörelsen (som är rätt nära släkt med New Age-rörelsen). Själv har jag valt att kalla woo-rörelsen för woowooism. Och de som utövar woowooism blir följaktligen woowoos (i singularis en woowoo).

Typiskt för woowooismen är att dess företrädare bejakar övernaturligheter (det supernaturala). Lika typiskt är att de använder sig av termer som (olika) "dimensioner" och "alternativa (läs: hittills oupptäckta) energiformer".

Och så är de - och detta är viktigt - solipsister i den meningen att de värderar den egna subjektiva upplevelsen högre än allting annat. Därmed kan de alltid rättfärdiga sitt eget trosparadigm. Vad solipsisten tycker är alltid det rätta. Hens subjektiva upplevelse är trumfkortet som slår ut alla de andra korten, som spelas ut.

För en solipsist spelar det förstås ingen som helst roll, att det finns tusentals studier som bejakar och bekräftar fysikens standardmodell. Om en solipsist upplever något som strider mot vad denna fysiska standardmodell förutsäger, är det för denna solipsist självklart så, att den egna subjektiva upplevelsen övertrumfar all vetenskap som kommer/kommit till helt andra slutsatser än solipsistens egna.

Uppfattar jag saken rätt, AGLA, när jag påstår att du bekänner dig till woowooismen ( = en tro på det övernaturliga, fast utan att du av därför känner dig nödsakad att bejaka diverse religiösa dogmer typ att Jesus är Guds son och mänsklighetens frälsare, något som kristendomen ju kräver av sina anhängare) SAMT att du stöttar din personliga/privata tro ( = ditt eget privata/personliga trosparadigm) genom att åberopa s k solipsism ( = synsättet att det enda som duger som bevis för något påstående eller fenomen är solipsistens egen upplevelse av hur saker och ting verkar förhålla sig)?

Om jag har missuppfattat dig, då ber jag dig att förtydliga dig, så att det tydligare och bättre framgår vad du egentligen menar med den kommentar som du publicerade här ovanför i religionstråden den 24 man kl 23.30.

Till sist något helt annat. En rolig historia. Som omväxling. Sågverksarbetaren Nisse Andersson hade avlidit. Han hade varit ungkarl hela sitt liv och hade inga barn. Däremot hade han två bröder. Men när hans vänner slog upp lokaltidningen för att läsa om Nisses frånfälle, kunde de till sin förfäran läsa: Sågverksarbetaren Nils Andersson har avlidit efter en kortare tids sjukdom. Han sörjes närmast av två bräder.

Där ser man hur viktigt det ofta är med korrekturläsning (krokkelurläsinng). Nån mer än jag som tyckte att det var en kul historia? På återhörande! // Börje Böldpest
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Online
bbnews
På tal om solipsism - dvs synsättet att den enda (i alla fall viktigaste) källan till sann kunskap är den egna subjektiva upplevelsen (experience, revelation) - så visar det att solipsister finns det gott om inom såväl woowooism som religion.

Det är ingen slump att det på på skalsteg 1 på Dawkins Belief Scale finns gott om gudstroende, medan det på skalsteg 7 finns nästan inga gudsförnekare (ateister) alls. Skalsteg 1 = jag VET att Gud finns. Skalsteg 7 = Jag VET att Gud inte finns. (För egen del kan jag inte utesluta en deistisk gudom, så jag befinner mig nog någonstans mellan skalstegen 6 och 7.på den Dawkinska trosskalan.)

Det finns egentligen inga vettiga skäl till varför vi gudsförnekare/ateister undviker att säga att vi VET att Gud inte finns, allt under det att de gudstroende påfallande ofta gärna påstår sig VETA att Gud finns.

Orsaken till denna diskrepans är, anser jag, att gudsförnekare/ateister och gudstroende använder sig av två helt disparata informationsbearbetningssystem som vår hjärna förfogar över. Jag brukar när jag skriver om detta benämna de här båda så disparata informationsbearbetningssystemen för IBS 1 respektive IBS 2. (IBS står helt enkelt för InformationsBearbetningsSystem, därmed indikerande att IBS 1 och IBS 2 väljer att ianspråktaga olika neuronala nätverk belägna runt om i hjärnan.

Förr menade man IBS 1 var lika med högerhjärnhalvigt tänkande, och att IBS 2 stod för vänsterhjärnhalvigt resonerande, men den indelningen/kategoriseringen har man frångått ity att den är missvisande. Sanningen är att både IBS 1 och IBS 2 låter nätverk från BÅDA hjärnhalvorna vara delaktiga i informationsprocessandet. Icke desto mindre är den ena hjärnhalvan hos oss mer religiös än den andra. Inte sällan är det höger hjärnhalva som är religiös. Men långt ifrån alltid, något som med all tydlighet framgår av följande videoklipp, i vilket hjärnforskaren V S Ramachandran redogör för ett intressant experiment med en s k split-brain-patient: https://www.youtube.com/watch?v=PFJPtVRlI64 .

Kolla/Lyssna särskilt från ca 1 minut och 50 sekunder in i videon. Ramachandran konstaterar där, att försökspersonens häpnadsväckande svar borde ha skapat en intellektuell tsunami inom den religiösa världen. Men icke. De religiösa bryr sig inte. De är ju solipsister, och då duger enbart subjektiva upplevelser som bevis. EN av många frågor man bör ställa sig är: Om den här split brain-patientens ena hjärnhalva är uttalat gudstroende, medan hans motsatta hjärnhalva är starkt ateistisk, var kommer då han att hamna, i Helvetet eller i Himmelriket? Allt beror ju på vilken av hjärnhalvorna som får komma till tals på Domens Dag.

Mer om IBS 1 vs IBS 2:

IBS 1 är barnets icke-logiska sätt att tänka. Det som känns bra uppfattas som sant. Om något känns fel, kan det inte vara sant. En form av önsketänkande, alltså. Vilket är typiskt för solipsister. Allt självupplevt är per definition sant/riktigt/äkta.

IBS 2 är ett mer rationellt sätt att tänka och resonera. Det bygger på kausalitetstänkande och har därför, inte oväntat, rätt stora likheter med vetenskapligt tänkande. Något blir sant enbart om det backas upp av objektiva bevis. Som bevis duger inte vad som helst för en IBS 2-tänkare. De åberopade bevisen måste vara objektiva, inte av det solipsistiskt subjektiva (och känslomässiga) slaget.

Jfr med talesätt som att tänka med hjärtat respektive att tänka med hjärnan. (Jag bortser nu från människor som verkar tänka med vare sig hjärtat eller hjärnan. Jag brukar föreslå, lite skämtsamt, att de kanske snarast tänker med röven eller med kuken/fittan.)

En IBS 1-tänkare har genom sin solipsism bisarra krav på vad som är bevis ( = sant). Om en studie bekräftar solipsistens egen teori eller hens eget synsätt, då duger det som bevis. Det avgörande är om studien bekräftar solipsistens egna subjektiva sanningar.

En annan ofta återkommande beviskategori som duger för IBS 1-tänkare kan sammanfattas så här: Om vetenskapen inte kan bevisa motsatsen (typ att Gud INTE finns), då är IBS 1-tänkarens solipsistiska teori (som säger att Gud existerar) av allt att döma korrekt. Detta brukar kallas för konfirmationsbias (confirmation bias = allt som bekräftar min egen hypotes är bra/sant, alla studier, som går emot min egen hypotes är ren bullskit).

Detta knasiga synsätt är inte oväntat starkt besläktat med s k God of the Gaps-argumentation till stöd för Guds existens.

På tal om bevis. Ett av de starkaste bevisen för att Gud finns - eller åtminstone för att en övernaturlig och religiös värld finns - måste väl ändå det s k undret i Fatima hösten 1917 vara.

Då kunde en människomassa uppgående till mellan 30.000 och 100.000 personer se solen dansa uppe på himlavalvet för de församlade människorna nere på markytan, vilka hade samlats i Fatima i Portugal för att komma i kontakt med Jungfru Maria (Jesus' moder). Läs mer om detta fantastiska mirakel här: https://en.wikipedia.org/wiki/Miracle_of_the_Sun .

Men jag har aldrig sett/hört någon teolog eller apologet åberopa det gudsbeviset. Nej, i stället brukar dessa stollar anföra betydligt svagare gudsbevis. Varför det?

Ett annat gudsbevis som jag heller aldrig har sett/hört någon teolog/apologet utanför mormonernas skara åberopa är följande bevis som man kan läsa om här: https://en.wikipedia.org/wiki/Eight_Witnesses . Och här: https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Witnesses .

I den förstnämnda länken kan vi läsa om hur ÅTTA namngivna personer, samtliga djupt religiösa, på heder och samvete intygar att de kan bekräfta/intyga mormonismgrundaren Joseph Smiths egen berättelse om hur Mormons bok kom till.

De ÅTTA "edsvurna" skriver så här:

Be it known unto all nations, kindreds, tongues, and people, unto whom this work shall come: That Joseph Smith, Jun., the translator of this work, has shewn unto us the plates of which hath been spoken, which have the appearance of gold; and as many of the leaves as the said Smith has translated we did handle with our hands; and we also saw the engravings thereon, all of which has the appearance of ancient work, and of curious workmanship. And this we bear record with words of soberness, that the said Smith has shewn unto us, for we have seen and hefted, and know of a surety that the said Smith has got the plates of which we have spoken. And we give our names unto the world, to witness unto the world that which we have seen. And we lie not, God bearing witness of it.

Och de undertecknar vittnesmålet med sina namn: Christian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer, Jun., John Whitmer, Hiram Page, Joseph Smith, Sen., Hyrum Smith och Samuel H. Smith.

Alltså: Varför ignorerar kristna teologer och apologeter ett så starkt bevis på att mormonismen rimligen måste vara den enda rätta religiösa läran?

Obegripligt! Nej, kanske ändå inte.

Förklaringen är, förstås, att för de religiösa är det i huvudsak enbart solipsistiska bevis som accepteras. Hur dessa solipsistiska bevis ser ut spelar i praktiken ingen roll. De duger alltid för en IBS 1-tänkare (läs: för religiösa människor och woowoos). De åtta edsvurnas gemensamma vittnesmål är givetvis solipsistiskt, resultatet av en uppenbarelse (a revelation). Jfr fenomenet folie à deux.

Det skulle vara mycket intressant att få höra hur religiösa och/eller woowooistiska solipsister motiverar sin fanatiska tro på att de allra bästa och tyngsta bevisen som regel måste vara av det självupplevda slaget. Trots att forskare gång på gång kunnat visa, i den ena vetenskapliga studien efter den andra, att det självupplevda i själva verket är högst opålitligt. Jfr fenomenet falska minnen (false memories).

Därmed slut på kvällens hädelsepredikan.

MVH // Bruno Brennewihn
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
avatar is Missing

För att kommentera måste du vara inloggad. Om du inte är medlem än - bli medlem nu!