Cookie

Gamereactor uses cookies to ensure that we give you the best browsing experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy with our cookies policy

Svenska
nyaste
Atrás

Övrigt

Här inne pratar vi om musik, filmer, kläder och konstiga sjukdomar.

Religion, Gud och relaterade ämnen

bbnews
Online
bbnews
Han hade i alla fall tur med vädret.

Jag tänker på Jesus, som denna dag ska ha farit upp till Himmelriket. Han hade verkligen tur med vädret denna dag.

Kristi Himmelsfärdsdag inträffar alltid på 40:e dagen efter uppståndelsen (på påskdagen). Alltid på en torsdag.

I Himmelriket kan man - både Jesus och andra som vistas där - förmodligen lyssna på musik. Himmelsk musik.

Vill du veta mer i detalj vad för slags musik som spelas i Himmelriket, är det en god idé att lyssna på "sfärernas musik", dvs sådana ljud som åstadkommes av galaxer och andra himlakroppar i rymden, när dessa rör sig.

Astronomer har därför i samarbete med musiker tonsatt den sortens ljud åt oss jordevarelser. Här kan du lyssna på ett smakprov: https://www.futurity.org/astronomy-sound-of-the-month-website-1754112/ .

Uppriktigt sagt: Det låter inget vidare. Rätt enformigt. Ja, jag dristar mig att säga, att det låter för jävligt. Rent ut sagt.

Vilket förstås är precis vad man kan förvänta sig. Ty ett evigt liv i Himmelriket måste per definition vara enformigt.

Varenda jäkla aktivitet, varenda jävla konversation etc, måste man ha varit med om ett oändligt antal gånger tidigare. Allt hinns ju med under en pågående evighet utan slut. Varenda tv-serie, varenda bok, varenda serietidning, varenda psalm - ALLT har du tagit del av ett oändligt antal gånger. Det finns inget nyhetens behag över nånting.

Så OM nu Gud ligger bakom rymdens ljud, då bör den musiken nog vara rätt enahanda, tänker jag. Som ett intro till vad som väntar de stackars gudstroende satar, som en dag (kanske) kommer att hamna i Himmelriket.

Hur kan någon av fri vilja längta till Himmelriket? Ett tristare ställe kan väl inte finnas. Enligt Jesus råder det till och med knullförbud i Himmelriket. Det enda roliga synes vara att få stå och trängas på Himmelska Fridens Torg och vråla lovprisningar/lovsånger till de tre gudshypostasernas ära, där se sitter intill varandra i var sin tron av guld.

Ja, jag tror till och med att gudshypostaserna själva har det långtråkigt i Himmelriket. Här är nämligen några symtom som Herren Gud Sebaot säger sig lida av, hämtade från profeten Amos i Gamla Testamentet, kapitel 5, verserna 20-23:

20 Ja, Herrens dag är mörker
och inte ljus,
becksvart utan en strimma av ljus.
21 Jag hatar era fester, jag föraktar dem,
jag tål inte era högtider.
22 För även om ni offrar
både brännoffer och matoffer åt mig
har jag ingen glädje i dem,
jag vill inte se era gemenskapsoffer
av gödkalvar.
23 Ta bort dina sångers buller ifrån mig,
jag vill inte höra ditt strängaspel.

Ifall Herren Gud Sebaot hade sökt läkare, och därvid uppgivit den sortens symtom under konsultationen, skulle Han direkt ha åsatts diagnosen djup depression.

Passar det sig att allas vår Herren Gud lider av en allvarlig depression? Kan man vara en djupt depressiv Gud och ändå utföra det som en omnipotent, omniscient och omnibenevolent gudom förväntas göra?

Vad tror ni andra därom?

Nu färdighädat av mig för idag. Halleluja och gudkväll!
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Online
bbnews
Halleluja och gudeftermiddag!

I dagens hädelse vill jag lyfta fram fenomenet emergens (emergence). Nya egenskaper kan emergera ( = plötsligt dyka upp), när/om komplexiteten i ett system ökar över en viss nivå.

Ett bra exempel härpå är vårt medvetande. När antalet nervceller och nervkretsar i hjärnan ökar över en viss miniminivå, dyker en helt ny och tidigare icke skådad egenskap, kallad medvetande (consciousness), upp i systemet.

Byt nu ut medvetande mot begreppet själ (soul) och man kan säga, att även själen är en emergent egenskap som dyker upp när en viss komplexitetsnivå i hjärnan passeras/överskrids.

Fast begreppet själ är så religiöst belastat och nedsmutsat, att det är bättre att skippa det begreppet helt och hållet och i stället bara använda sig av begreppet medvetande (dvs det som ibland kallas för våra själsförmögenheter).

Vad jag egentligen vill ha sagt är, att själen enligt skapelseberättelsen i Bibeln också den kan ses som en emergent egenskap.

Så detta med emergens är inget som religiösa bör ta avstånd ifrån, ty då tar de ju faktiskt avstånd från den bibliska skapelseberättelsen också med tanke på att Gud enligt den har skapat oss människor till sin avbild (in imaginem sui) just genom att göra Adam och Eva till de mest komplexa av alla de varelser som skapats.

Nåväl med detta sagt så skulle jag vilja rekommendera en video som står att finna i följande artikel:
https://cosmosmagazine.com/technology/toy-story-tiny-rods-self-organise-try-to-escape .

I den videon kan man se hur döda (läs: livlösa) ting/objekt har en till synes inbyggd förmåga till s k self-organization. Förmågan att kunna självorganisera sig är i själva verket en av grundpelarna i begreppet emergens. Utan självorganiseringsförmåga ingen emergens.

Videon visar att materiella och livlösa ting - i detta fall ett slags leksaksliknande stavar - kan bete sig som om de agerade högst intelligent i syfte att samarbeta. Trots att döda ting ju saknar en hjärna, vilket som regel krävs för att ett intelligent samarbete värt namnet ska komma till stånd. Dvs vad vi ser är ett till synes intelligent beteende utan att några som helst nervceller är involverade i processen.

Self-organization kallas ibland också för quorum sensing, när det handlar om levande objekt, typ bakterier, fågelflockar, fiskstim, myrstacksintelligens, bikupeintelligens och dylikt.

Hur som haver. Om nu döda ting kan visa förmåga till self-organization, varför skulle då inte universum självt kunna uppvisa ett liknande beteende, typ att få subatomära partiklar att bete sig på ett självorganiserande sätt? Något som i sin tur förstås skulle kunna leda till en Big Bang.

Kort sagt: Gud som skapare är en helt onödig tankekonstruktion. Fast just religiösa har svårt att frigöra sig från den sortens förklaring, som ofta kallas för Creatio ex nihilo ( = att skapa något ur ett ingenting). Se också gärna vad jag skrev här i religionstråden den 8 maj kl 20.32.

Nu sluthädat för i dag! Ha nu en fin helg!
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Online
bbnews
Halleluja och guddag! Här vare dött värre. Men kanske intresset ökar om jag idag gör en mer filosofisk betraktelse.

Jag tänkte nämligen skriva lite om detta med Guds godhet, ondska och moralsyn.

Filosofi är inte min starka sida, men jag har förstått att många forumiter älskar filosofi. Så tyck till om mina filosofiska "spekulationer".

Kan Gud utföra onda handlingar? På den frågan finns tre tänkbara svar:

1) Ja, Han kan och utför faktiskt onda handlingar då och då.

2) Ja, Han kan utföra onda handlingar men väljer att avstå, dvs han vill inte ägna sig åt sådant ( = det anstår liksom inte en gudom att frossa i onda handlingar ens en enda gång).

3) Nej, Han kan inte utföra onda handlingar oavsett om Han skulle vilja göra det eller inte alls känna för att göra det som är ont.

Samtliga tre svar leder, på sitt speciella vis, till en helt annan syn på gudomen än den som de religiösa försöker att förmedla, typ att Gud är ett omnipotent, omnibenevolent, omniscient etc väsen.

Om svar nr 1 vore korrekt, då skulle Gud ju inte kunna vara heltigenom god. Implementeringen av en enda ond handling räcker för att refutera synsättet att det ligger i Guds väsen/natur att vara heltigenom god.

Om svar nr 2 vore det rätta, då måste man fråga sig varför Gud har skapat åt sig själv ett moralsystem, som innehåller möjligheter till implementering av såväl goda som onda handlingar. Dvs varför skulle Gud åt sig själv skapa ett sådant moralsystem, vars ena "halva" Han aldrig har en tanke att ägna sig åt att implementera?

Däremot skulle det kunna vara OK ifall Gud valde att skapa ett dylikt moralsystem åt oss människor, så att vi finge möjlighet att visa hur vi tänker, känner och agerar i skarpt läge. Fast å andra sidan, det där måste ju Gud i all sin omnisciens redan känna till, dvs Han måste rimligen ha utfallet av sin skapelseplan klar för sig redan när Han dag 1 skapar denna plan. Poängen med skapelseplanen är att Gud med dess hjälp ska kunna förutse slutet på sin nyss påbörjade skapelse. Jfr med en schackspelare som kan "se" - räkna ut - att han själv eller motståndaren kommer att förlora partiet eller att partiet kommer att sluta i remi.

Om svar nr 3 vore rätt svar, måste det betyda att Gud till sitt väsen - till sin natur - är heltigenom god, varav följer - i alla fall är det lätt att tänka sig det - att allt Han gör är gott, även om vi människor i vår ofullkomlighet emellanåt kanske tycker att det är frågan om onda, grymma och hemska handlingar som Gud initierar, antingen direkt eller genom att ingripa i skeendet till förmån för ena sidan i en pågående konflikt.

Ett exempel: Även om det inte var Gud själv som stod för dödandet, så innebar Hans ingripande i form av att stoppa solens gång över himlavalvet, att judarna skulle hinna avliva fler fiender på slagfältet, innan mörkret omöjliggjorde ytterligare dödande.

Ett annat exempel: Gud valde att avliva alla människor utom Noa och hans familj i en gigantisk syndaflod. Det gudomliga beslutet måste ha inneburit att alla spädbarn och alla landlevande djur också blev dödade (dränkta till döds) utan att absoluta merparten av dessa ens hade haft en möjlighet att (hinna) göra något ont.

Alla tre svaren - men i synnerhet svar nr 2 - indikerar dessutom att det kanske inte ens är Gud som har skapat de onda handlingarna. Ty varför skulle Gud skapa alternativet onda handlingar, om den valmöjligheten (läs: det alternativet) inte finns - inte kan finnas - på den gudomliga agendan?

Det är ju inte Gud som ska testas utifall Han förtjänar att få leva i Himmelriket eller inte. Utan det är människorna som ska prövas med avseende på sin värdighet att få komma till Guds boning Himmelriket.

Så det kan förvisso vara OK att skapa ett icke-gott (läs: ont) handlingsalternativ åt oss människor att ta ställning till. Men för Gud själv att ta ställning för eller emot det onda är rakt igenom poänglöst, eftersom det inte finns på kartan att Han själv skulle kunna diskvalificera sig från att hamna/finnas i Himmelriket ( = Guds egen bostad, Guds eget rike).

Allt detta leder därför fram till misstanken att någon annan än Gud själv måste ha skapat denna möjlighet för Gud att själv välja mellan gott och ont. Men Gud är ju alltings början. Så vem eller vad skulle då denna andra "varelse" vara?

Med andra ord: Det hela talar för synsättet att vad Gud än gör så gör Gud det rätta (läs: det goda). Även om det emellanåt innebär att Han - vilket ofta är fallet i Gamla Testamentet - ger klartecken till slaveri, våldtäkter och dödande. Den religiösa fjantfilosofen William Lane Craig har landat i den slutsatsen. Dvs han torgför åsikten att allt som Gud gör är gott per definition, även om vi människor ibland tycker annorlunda (än Gud själv gör) därvidlag. Men det ligger i sakens natur att vi människor inte kan se det som Gud själv ser hur lätt som helst. Endast Gud har hela den gudomliga skapelseplanen klar för sig i varje detalj.

Jfr orden i Ps 139:16: Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit.

Att allt redan är förutbestämt kan väl näppeligen sägas tydligare än så här? Så Gud vet rimligen redan vilka av oss som kommer att hamna i Himmelriket och vilka som kommer att hamna utanför Himmelrikets portar/mur.

Nu önskar jag alla en riktigt hädisk lördagskväll.
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
danjak98
Online
danjak98
Haha.
Du var mig en ihärdig evangelist bbnews.
Du är kunnig i bibeln. Vad är din bakgrund och vad är din motivation? Blir nyfiken!
 

Kolla in mitt band - www.myspace.com/mammuth - emotionell hardcorerock!!!
bbnews
Online
bbnews
@danjak98: Det som driver mig är att jag vill utgöra en motvikt till all den falskhet och allt det bluff & båg som de religiösa använder sig av i sina ständigt återkommande Lying for Jesus-kampanjer. Varenda gudstjänst är som en orgie i lögner.

Jag ser religion som något mycket farligt, främst för att de abrahamitiska religionerna är antidemokratiska och icke-jämlika och misogyna (kvinnofientliga) till sin natur.

Om vi tar kristendomen som exempel, så lär den nu för tiden ut att alla som inte medger att Jesus är Guds son ska straffas för denna sin åsikt ( = att Jesus inte alls är Guds son).

Straffet för att framföra den hädiska åsikten består antingen i att man ska plågas och torteras i Helvetet i evigheters evigheter. Eller - vilket är mer mainstream i dag i kristna kretsar - i att man kommer att avrättas ( = förintas) direkt efter avkunnad dom sedan Gud och Hans änglar avkunnat domen på Yttersta Dagen. Detta är ju värre än det synsätt som låg bakom och rådde i de nazistiska förintelselägren.

Detta är också helt jämförbart med att man, exempelvis, skulle hysa åsikten att vår statsminister Stefan Löfven är en skitstövel som uppträder i lånta fjädrar.

Tycker du, danjak98, att det är rättvist att döma en person, som anser detta om Stefan Löfven, till tortyr och avrättning (dödsstraff)?

Vari ligger skillnaden i en åsikt enligt vilken man dömer ut Stefan Löfven, och åsikten att man dömer ut Jesus som en skitstövel som uppträder i lånta fjädrar?

Jo, skillnaden ligger i att kristendomen utlovar hemska saker för den som framför åsikten att Jesus är en stor jävla bluff. Den som hävdar det ska enligt kristendomen straffas med döden (alternativt genomlida evig tortyr i Helvetet). Men samma kristendom ser det som rätt OK om någon framför åsikten att Stefan Löfven är en stor jävla bluff. På sin höjd blir det ett påpekande att man inte bör bära falskt vittnesbörd om sin nästa. Ett påpekande som leder till - ja till vaddå?

Förmodligen blir det inget straff alls för den som påstår en sådan sak, Varken från kyrkan eller den dömande och lagstiftande makten i vårt samhälle. Vad gäller den sekulära makten i Sverige, kommer man sannolikt att säga, att uttala sig på det viset om Stefan Löfven måste anses vara helt OK med hänvisning till vår grundlagsbaserade yttrandefrihet.

Kort sagt: Varför måste ALLA som vägrar erkänna att Jesus är Guds son avlivas eller plågas i evighet? Varför kan dessa personer inte bara lämnas i fred? Sedan kan ju de som erkänner att Jesus är Guds son (och samtidigt då också ber Jesus att lyfta av dem alla de synder de har begått under sin levnad) som tack för denna sin åsikt belönas med ett liv i sus och dus i Himmelriket?

Kan det inte räcka med att belöna de (på Jesus) troende? Varför måste de icke-troende straffas med tortyr och/eller avrättning? Räcker det inte med att de förvägras att få komma in i Himmelriket och stå där vid Himmelska Fridens Torg ocjh skrika sig hesa på lovsånger till de tre gudshypostaserna, vilka sitter där i var sin tron och lyssnar på folkets lovsånger?

En religion som hyser den här sortens åsikter - typ: erkänn att Jesus är Guds son eller så ska du döden dö - är i mina ögon en FARLIG och HEMSK religion.

Det hade varit bättre, och ärligare, att säga så här: Det är helt OK att du inte tror att Jesus är Guds son, men då kan du inte bli insläppt i Himmelriket och ha lattjolajban där inne. Och sedan låtit saken bero, dvs förbud att få inträda i Himmelriket kunde vara straff nog för de icke-troende.

Ge mig ett enda skäl, danjak98, till varför kristendomen dessutom måste tillägga: Om du inte tror på att Jesus är Guds son, då ska du döden dö ögonaböj (utan chans att överklaga domen) och/eller. som ett alternativ, plågas och torteras i en evighet.

Jag hade inte blivit så arg på kristendomen som jag är, om den hade förkunnat: "Om du inte tror på Jesus som Guds son, får du nu efter Yttersta Domen på Yttersta Dagen leva ungefär som du en gång gjorde under ditt första liv här på jorden. Och dö av ålderskrämpor när du är ca 75-100 år gammal - eller lite tidigare till följd av någon olyckshändelse eller sjukdom - för att därefter upphöra att existera ( = för att aldrig mer få chansen att leva vidare ännu en gång), när du väl har avlidit denna andra gång. (Man blir som bekant enligt dogmerna uppväckt till nytt liv - läs: liv nr 2 - enkom för att kunna ställas inför rätta på Yttersta Domens Dag, denna dag som förr kallades Dies Irae, dvs den gudomliga Vredens Dag, fast senare tiders kristendomen har velat tona ned budskapet om en Gud som är fly förbannad på sin skapelse människan, så numera kallas dagen ofta för Yttersta Dagen).

Kristendomen lär alltså ut att Gud kommer att belöna dem som tror på Jesus som Guds son SAMT bestraffa å det gruvligaste alla dem som har svårt att tro att Jesus verkligen är Guds son.

Över huvud taget är Guds syn på rättvisa helknasig. Han straffar sällan själva gärningsmännen. Dem är Han överlag ganska mesig mot. Snarare straffar han deras ättlingar, gärna då den förstfödde sonen till gärningsmannen.

Ett bra exempel på Guds bisarra beteende hittar vi i berättelsen/sagan om syndafallet i Edens lustgård. Det är som bekant Eva och Adam som syndar genom att låta sig luras av den listige Ormen att smaka på frukten från det förbjudna trädet som står mitt i lustgården (varför placera ett träd, vars frukter man inte får smaka på, på just den väl synliga platsen, vore det inte bättre att plantera ett sådant träd på en avsides plats, som sällan passerades av Eva eller Adam?).

Hur som haver, Eva och Adam får naturligtvis fortsätta att leva ett bra tag till efter sitt "brott". DÄREMOT bestämmer Gud, helt självsvåldigt, att alla deras kommande barn - i generation efter generation - ska straffas genom att få en eller flera dödsgener - den s k arvsyndsgenen - inbyggda i sin kropps genom/arvsmassa, så att de blir tvungna att "smaka döden" TROTS ATT de inte har har ett jota att göra med själva syndafallet.

Vad är det där för jävla fasoner av Gud? Varför ska barnen till gärningsmännen straffas? Barnen, som alltså inte ens existerade då syndafallet inträffade i Edens lustgård, ska straffas för något som deras föräldrar har gjort. Är det logiskt? Är det kärleksfullt? Är det rättvist?

Antag att min far en gång hade mördat en annan människa, vem kan då tycka att det inte är mer än rätt att jag, min fars son, ska sitta i fängelse på livstid för min pappas kriminella handling? Ja, är man kristen, måste man förstås rimligen anse att det är helt OK att jag ska dömas till livstids fängelse för något som farsan gjort, kanske rent av innan jag ens blev ihopknullad av honom. Var finns logiken i det?

Det förvånar mig att de religiösa inte kan se hur befängd den kristna gudssynen är. En kärleksfull och rättvis Gud? Så fan heller.

Nu förstår du nog bättre hur jag ser på saken, danjak98. Eller?
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Online
bbnews
@danjak98: Innebär ditt avatarnamn att du i år är 20 år gammal eller 120 år gammal (dvs född redan 1898 )?

I sistnämnda fallet är du nog isf den äldste skribenten här på Gamereactor. Till och med äldre än vad jag och herr Lurkman är tillsammans.

Oavsett när du är född, undrar jag: Tror du det finns en fortsättning på ditt liv bortom din fysiska kropps död? Typ en själ (motsvarande din personlighet och/eller dina personliga minnen och livserfarenheter) som lever vidare på något konstigt vis i en annan verklighetsdimension?

Själv tror jag att den dagen ens fysiska kropp dör, så upphör man att existera på alla nivåer och plan. Dvs jag avvisar tanken att det skulle kunna finnas en själ som lever vidare efter att den fysiska kroppen har dött.

Med vänlig hallelujahälsning // Buster Bullskit
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
Jönåker
Online
Jönåker
Igår träffade jag Jesus. Han såg ut som han brukar i gammal konst. Lång, smärt, långt brunt hår och skägg, stora blå ögon och rent allmänt kanonvacker. Man undrar ju om han hade valt den frisyren om hans föräldrar hade gett honom ett annat namn. Riktigt trevlig och smart person också. Hade han varit kvinna hade jag nog blivit lite kär. Men vårt möte blev kort eftersom jag blev tvungen att hjälpa en annan kund.

Jag vet inte om detta har så mycket att göra med ämnet egentligen. Men jag antar att det visar hur starkt kristendomen har påverkat vår kultur även i dessa oreligösa dagar.
 

bbnews
Online
bbnews
@Jönåker: Visst har din iakttagelse med ämnet att göra! I allra högsta grad, skulle jag vilja påstå. Så du ska ha tack för ditt bidrag här i religionstråden.

Naturligtvis fanns det inga kameror här på jorden för 2000 år sedan, så ingen VET hur Jesus egentligen såg ut. Utan det blev en tradition som äxte fram undan för undan genom att konstnärer lärde sig, genom prästerskapet och andra religiösa påtryckningskanaler, hur Jesus rätteligen "borde" se ut. Det hela resulterade i en Jesusfigur med omisskännliga kaukasiska drag, dvs som om Jesus måste ha tillhört den vita "rasen" (jfr vit supremati-rörelsen, white supremacy movement).

Hur fan skulle det ha sett ut om Jesus avbildats som en arab, palestinier eller jude med krokig näsa ( = böjd näsrygg) eller med "semitisk" hudfärg? Klart att Jesus måste vara ljushyllt och helst också ha blå ögon.

På så vis gick det dessutom lättare att hålla på med och motivera detta med att skeppa afrikaner per båt över till de amerikanska och europeiska kontinenterna som om det handlade om att frakta boskap från en kontinent till en annan. Kristendomen och dess uttolkare har sannerligen massor av blod på sina händer.

Om detta har bland andra Mattias Gardell skrivit en bok, Rasrisk. Kan varmt rekommenderas. Den finns glädjande nog att läsa som s k Google book. Jag fick napp direkt när jag gjorde en sökning på orden Kain + ättlingar + svarta. Denna länk dök då upp i sökresultatlistan: https://books.google.se/books?id=a0O0DgAAQBAJ&pg=PT148&lpg=PT148&dq=kain+%C3%A4ttlingar+svarta&source=bl&ots=A3l6Y3uggG&sig=qd1XwP_1rH1hgYQkXLtOCX7EFA4&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiKuI7QxpzbAhXElSwKHaA8BGIQ6AEIeTAO#v=onepage&q=kain%20%C3%A4ttlingar%20svarta&f=false .

Hemsk läsning. Men än värre är nog att de flesta kristna av idag inte har en aning om denna sällan belysta del av kristendomens mörka historia.

FDETDA: Jag tycker att det är så få som skriver här i religionstråden. Vad kan det bero på? Är ämnet religion inte intressant längre? Eller är det min närvaro här i tråden som får folk att hålla sig undan? Jag skulle hur som helst vilja se lite mer respons på det som jag skriver här, särskilt då från de religiösas sida. Jesus uppmanar ju sina följare att vara frimodiga, och den kristna kyrkan har i alla dagar hyllat dem som vågar stå upp till försvar för Jesus och kristendomen. Tror ni religiösa inte på kyrkans budskap, eftersom ni inte verkar ha lust att försvara de kristna dogmerna?
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
AGLA
Offline
AGLA
Problemet med religion är att majoriteten av jordens befolkning (detta inkluderar de redan frälsta) tolkar dessa heliga texter bokstavligt. Har dessa människor aldrig hört talas om metaforer? Metaforer och kärlek är det enda som vinner över tidens hårda hand. Det enda som varar. Bokstavlig information korrumperas, medans metaforer fortgår och ignorerar inlärd arrogans. Det finns en anledning att arketyper väcker något så djupt inom oss.

Tolkar dessa människor även sångtexter bokstavligt?
 

יהוה‎‏
bbnews
Online
bbnews
@AGLA: Håller med. Ett av de värsta problemen med religioner är att de troende ofta tolkar det som står i de heliga texterna bokstavligt. Därmed målar de s a s in sig i ett hörn. Fast egentligen är det ärligare att tolka de heliga texterna bokstavligt, eftersom ingen vet vilken av alla möjliga symboltolkningar som finns som är den enda riktiga tolkningen. Sett mot den bakgrunden är bokstavstolkningar ärligare. Typ står det att Jesus dog på korset, då är det ärligare att utgå ifrån att det måste vara skribentens budskap. Än att skribenten med den sortens skrivning nog menat att Jesus plågades/torterades, kanske utan att ens dö.

Bokstavstolkningar av de heliga verserna innebär dock ett enormt problem för de troende. Om ALLT tolkas bokstavligt i en helig bok som Bibeln eller Koranen, inser man rätt snabbt att många av verserna hamnari konflikt med varandra innehållsmässigt sett.

För att minska den kognitiva dissonansen (som det innebär att ta del av verser, vilkas innehåll är helt motstridigt i förhållande till varandra) har därför teologerna och apologeterna lärt sig, att vissa verser måste tolkas symboliskt/allegoriskt. Problemet är att man aldrig säkert kan veta vilken av två motstridiga verser som ska toilkas bokstavligt och vilken som ska tolkas allegoriskt.

Därför har de religiösa stollarna hittat på en filosofisk fint som går under namnet abrogering (abrogation). Därmed avses att det är det sist sagda/skrivna som gäller. Ett exempel: Jesus säger att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än det är för människan att komma till himmelriket. Dvs i praktiken kommer väl i så fall ingen människa till himlen. Paulus insåg att den kristna rörelsen inte kan växa, ifall det är detta Jesusord som ska gälla. Så han hittade på att det räcker med att erkänna Jesus som Guds son samt att man erkänner och ångrar sina synder för att få komma till himmelriket. Dvs två HELT MOTSTRIDIGA uppgifter om vilka som har chansen att få komma till himlen.

Då löser man det med hjälp av abrogeringsprincipen. Paulus version är senare i tiden än Jesus' egen version av vad som gäller. Alltså är det Paulus löftesrika version som ska anses gälla. Vilken innebär att teologerna och apologeterna måste förklara varför Jesus' egna ord om möjligheterna att komma till himmelriket är ren bullskit.

Ett stort problem med de bokstavliga tolkningarna av de heliga verserna är att de titt som tätt hamnar i konflikt med dagens moderna vetenskap. Förklaringen härtill är förstås att de heliga skrifterna är skrivna för länge sedan, då folk inte begrep hur saker och ting ligger till jämfört med vad vi tack vare naturvetenskaperna känner till i dag.

Ett bra exempel på detta är skapelseberättelsen i 1 Mosebok (ja, egentligen är det två olika berättelser, fast det vill de troende sällan kännas vid)..

Om nu Adam och Eva inte existerat på riktigt, då kan ju heller inte syndafallet i Edens lustgård ha ägt rum.

Och har nu syndafallet inte ägt rum, då finns det ingen som helst poäng med Jesus' offerdöd, eftersom kristendomen lär oss, att Gud offrade sin enfödde son enkom i syfte att kunna lyfta bort den s k arvsynd som syndafallet genom Guds försorg inympade i Adam och Eva så att alla deras ättlingar i alla efterföljande generationer skulle drabbas av samma arvsynd.

Arvsynd = synd som går i arv. Smaka och sug på den karamellen en stund. Vilket jävla kattmög, alltså. Hur fan kan någon över sju års ålder tro på den sortens bullskit? Obegripligt.

Jag tycker det finns många svagheter i skapelseberättelsen, ifall man nu väljer att tolka den bokstavligt, vilket man måste göra för att Jesus' offerdöd ska vara meningsfull.

Exempelvis är arvsynden svår att förena med vad vi vet om genetik och DNA idag.

Men än värre är nog att det ju är genom Guds försorg som arvsynden blev inympad i det mänskliga DNA:et. Om då Gud ställer till med död och annat elände för att straffa Adam och Eva, hur kan man då som gudstroende hävda att Gud är kärleksfull och benevolent?

Och hur kärleksfullt är det av Gud Fadern att sända sin enfödde son till jorden och låta honom ( = Jesus) plågas på korset och dö för att annullera/nullifiera arvsynden?

Om Gud nu verkligen vore omnipotent och kärleksfull/benevolent, är det lätt att tänka sig en helt annan lösning på problematiken än att låta Jesus dö på korset.

Ifall Gud kunde implementera arvsynden i våra mänskliga gener, skulle Han naturligtvis lika lätt kunna återställa det mänskliga genomet till "default mode", dvs plocka bort den mutation ur genomet som ledde till att alla Adam & Evas ättlingar fick ärva den s k arvsyndsgenen.

Det verkar helt klart som att Gud varken haft viljan eller förmågan att s a s backa bandet och upphäva den dödsbringande mutation, som Han själv ligger bakom. I stället blir Guds lösning att Jesus, Hans son, måste dö.

Vad fan har en människas död på korset med det mänskliga DNA:et (genomet) att göra?

I detta sammanhang bör vi dessutom beakta, att vi människor (Homo sapiens) går omkring med gener i vårt genom, vilka kommer från neandertalarna. Adam och Eva var ju inga neandertalare.

Om nu Gud genom Jesus' offerdöd har hittat på en lösning som mer eller mindre kompenserar för den där jävla arvsyndsgenmutationen i det mänskliga genomet, visst är det då extremt konstigt att Gud inte på samma gång passade på att rensa bort även neandertalargenerna ur det mänskliga genomet.

Bibeln (och Koranen) lär oss ju att det var just Homo sapiens som skapades till Guds avbild. Inte nån jävla hybrid av Homo sapiens & neandertalare eller Homno sapiens och denisovaner. Är det då så lyckat att dagens Homo sapiens-individer ska tvingas gå runt i den jordiska jämmerdalen med gener i sitt genom, härrörande från neandertalarna eller denisovanerna?

Hur fan tänkte Gud där?

Att vi Homo sapiens bär på gener från icke Homo sapiens-släkten, det måste rimligen göra Gud skitsur, eftersom Han skapade Adam och Eva till sin avbild (in imaginem sui).

På tal om att skapa någon till sin avbild. En del troende tolkar det hela som att det var Adam, han som skapades först, som blev skapad till Guds avbild.

Om nu Eva, som skapades lite senare, också är skapad till Guds avbild, är det en rimlig slutsats att dra, att Gud själv måste vara utrustad med såväl kuk som fitta. Kanske är det så, att Gud i själva verket är hermafrodit?

Läs gärna mer om hermafroditer i denna artikel: http://illvet.se/djur/finns-det-hermafroditer-bland-djur-i-naturen .

Om vi leker med tanken att Gud (Helige Ande) verkligen är hermafrodit, vad ska vi då tänka om det kristna partenogeneskonceptet, dvs att Jesus är resultatet av en s k jungfrufödsel?

Fundera gärna lite över den frågan. Varför inte skriva ned era tankar därom här i denna religionstråd?
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
AGLA
Offline
AGLA
Du personifierar Gud. Det är ditt största problem. Du tror att "gott" och "ont" existerar. Dessa poler är endast en förening av det oändliga. Tolka inte Jesus som en faktisk människa som vandrade jorden och förvandlade människor. Som jag nämnde innan, så är arketyper det som styr oss. Jesus är en arketyp. Jesus gick aldrig på vatten. Han övervann sina känslor (som symboliseras via vatten (????).

Jag inser att jag, precis som så många andra i den här tråden, låter helt sinnessjuka när jag säger att jag mött Jesus. Innebörden av Jesus. Jag har aldrig träffat honom i egen, fysisk hög person, men jag har träffat idealet han står för. Det är det jag har mött. Och det innebär inte bara Jesus. Det är själva energin som Jesus härstammar ifrån. Samma energi som Osiris osv. Gudar är bara representationer av vissa typer av energi. Nu för tiden är allt precis likadant, bara att vi hittat på lite vetenskapligare namn för att beskriva det. Inte en jävel vet varför gravitation existerar, men det existerar otaliga gudar för att beskriva just det konceptet.

Och, än en gång. Jag kommer aldrig kunna övertyga dig. Du baserar din verklighet på vetenskaplig information (det gör jag också, sjukt nog). Grejen är att jag upplevt så många bevis på att det är såhär. Jag har applicerat den vetenskapliga metoden. Jag har upprepat experimenten för mig själv. Men, den stora hemligheten är att det spelar ingen roll. Det behöver du också inse. Du slösar så mycket energi här, fast i slutändan spelar det ingen roll. Allt du har lagt ut. Jag har läst allt. Det spelar ingen roll när jag har upplevt personliga bevis på att "det här" är på riktigt. Använd inte vår tro som bränsle för ditt korståg.

Tillagt 2018-05-24 23:17:
Jungfrufödseln är en symbol för det som händer nu i världen. Vi är inte män eller kvinnor längre. Det finns inga förutbestämda idéer angående vad man- och kvinna är. Vi är endast energi. Gott eller ont. Det finns ingen skillnad. Man eller kvinna. Det finns ingen skillnad.

Tillagt 2018-05-24 23:20:
De tre frågetecknen som jag skrev innan, var egentligen en upp-och nervänd triangel (vatten = känslor). I alkemi så symboliserar upp-och nedvända trianglar vatten. Precis som bägarna i Tarot. (JESUS VANN ÖVER SINA KÄNSLOR. HAN VANDRADE PÅ VATTEN).

edit: grammar
 

יהוה‎‏
Lurkman
Online
Lurkman
Citerar AGLA:
Problemet med religion är att majoriteten av jordens befolkning (detta inkluderar de redan frälsta) tolkar dessa heliga texter bokstavligt. Har dessa människor aldrig hört talas om metaforer? Metaforer och kärlek är det enda som vinner över tidens hårda hand. Det enda som varar. Bokstavlig information korrumperas, medans metaforer fortgår och ignorerar inlärd arrogans. Det finns en anledning att arketyper väcker något så djupt inom oss.


Är du säker på att majoriteten endast tolkar texterna bokstavligt?
 

bbnews
Online
bbnews
@AGLA: Kristendomen - och de två andra abrahamitiska religionerna - personifierar Gud. När jag angriper de abrahamitiska religionerna, försöker jag mest att påvisa hur befängt det blir, om man ger sig till att personifiera gudomen. Personifikationen visar, därom är vi förmodligen helt överens, du och jag, hur bisarrt det blir med ett teistiskt synsätt vad gäller gudomen.

Teism kräver sålunda, mer eller mindre, en personifierad gudom. Teism är lite förenklat = 1) synsättet att ett övernaturligt väsen har skapat allting (i vårt universum) + 2) synsättet att samma övernaturliga väsen dessutom interagerar från och till med - och i - sin skapelse. Typ stoppar solens gång över himlen, så att israeliterna (det utvalda folket) ska hinna döda så många fiender som möjligt, innan det blir för mörkt för israeliterna att kunna spåra upp dem och ha ihjäl dem.

Deism = då är enbart villkor nr 1 i förra stycket som är uppfyllt. Dvs Gudomen har s a s skapat några naturlagar samt därefter tryckt på en sorts startknapp, varvid dessa skapade naturlagar har satt i gång (och styrt) olika processer utan att gudomen har brytt sig om att gå in och styra eller korrigera utvecklingen. Dvs processutfallet får bli hur snett och vint som helst, gudomen bryr sig ändå inte. Gudomen var uppenbarligen enbart intresserad av att sätta i gång processen och struntar därefter i hur det hela utvecklar sig.

Med tanke på allt elände och all ondska som finns i världen har onekligen deism ett mycket högre förklaringsvärde än teism.

Trots det finns det bland de gudstroende få deister. Nästan alla gudstroende är teister, och de får följaktligen ett jävla jobb med att förklara varför Gud inte längre ingriper i skeendet som Han helt klart var så angelägen att göra förr i världen (enligt Gamla Testamentet).

Det s k teodicéproblemet (varför finns det så mycken ondska i världen om nu Gud är heltigenom god och kärleksfull?) får teologer och apologeter att nära nog slå knut på sig själva i sina lika tafatta som taffliga försök att bortförklara all världens ondska. (William Lane Craig, kristenhetens kanske främste filosof i dagsläget, tvingas dra slutsatsen, att när Gud framkallar syndafloden eller fördröjer solens nedgång så att israeliternas mördande på slagfältet kan fortsätta, ja då är detta att anse som kärleksfulla handlingar av en kärleksfull Gud. Är det konstigt att jag har låga tankar om filosofer, som kan resonera så befängt?)

Jag vet inte var du själv anser dig höra hemma, AGLA, på teism/deism-skalan. Jag har svårt att inplacera dig i vare sig det teistiska eller deistiska lägret. Du verkar representera en tredje ståndpunkt med rötter i woo-rörelsen (som är rätt nära släkt med New Age-rörelsen). Själv har jag valt att kalla woo-rörelsen för woowooism. Och de som utövar woowooism blir följaktligen woowoos (i singularis en woowoo).

Typiskt för woowooismen är att dess företrädare bejakar övernaturligheter (det supernaturala). Lika typiskt är att de använder sig av termer som (olika) "dimensioner" och "alternativa (läs: hittills oupptäckta) energiformer".

Och så är de - och detta är viktigt - solipsister i den meningen att de värderar den egna subjektiva upplevelsen högre än allting annat. Därmed kan de alltid rättfärdiga sitt eget trosparadigm. Vad solipsisten tycker är alltid det rätta. Hens subjektiva upplevelse är trumfkortet som slår ut alla de andra korten, som spelas ut.

För en solipsist spelar det förstås ingen som helst roll, att det finns tusentals studier som bejakar och bekräftar fysikens standardmodell. Om en solipsist upplever något som strider mot vad denna fysiska standardmodell förutsäger, är det för denna solipsist självklart så, att den egna subjektiva upplevelsen övertrumfar all vetenskap som kommer/kommit till helt andra slutsatser än solipsistens egna.

Uppfattar jag saken rätt, AGLA, när jag påstår att du bekänner dig till woowooismen ( = en tro på det övernaturliga, fast utan att du av därför känner dig nödsakad att bejaka diverse religiösa dogmer typ att Jesus är Guds son och mänsklighetens frälsare, något som kristendomen ju kräver av sina anhängare) SAMT att du stöttar din personliga/privata tro ( = ditt eget privata/personliga trosparadigm) genom att åberopa s k solipsism ( = synsättet att det enda som duger som bevis för något påstående eller fenomen är solipsistens egen upplevelse av hur saker och ting verkar förhålla sig)?

Om jag har missuppfattat dig, då ber jag dig att förtydliga dig, så att det tydligare och bättre framgår vad du egentligen menar med den kommentar som du publicerade här ovanför i religionstråden den 24 man kl 23.30.

Till sist något helt annat. En rolig historia. Som omväxling. Sågverksarbetaren Nisse Andersson hade avlidit. Han hade varit ungkarl hela sitt liv och hade inga barn. Däremot hade han två bröder. Men när hans vänner slog upp lokaltidningen för att läsa om Nisses frånfälle, kunde de till sin förfäran läsa: Sågverksarbetaren Nils Andersson har avlidit efter en kortare tids sjukdom. Han sörjes närmast av två bräder.

Där ser man hur viktigt det ofta är med korrekturläsning (krokkelurläsinng). Nån mer än jag som tyckte att det var en kul historia? På återhörande! // Börje Böldpest
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Online
bbnews
På tal om solipsism - dvs synsättet att den enda (i alla fall viktigaste) källan till sann kunskap är den egna subjektiva upplevelsen (experience, revelation) - så visar det att solipsister finns det gott om inom såväl woowooism som religion.

Det är ingen slump att det på på skalsteg 1 på Dawkins Belief Scale finns gott om gudstroende, medan det på skalsteg 7 finns nästan inga gudsförnekare (ateister) alls. Skalsteg 1 = jag VET att Gud finns. Skalsteg 7 = Jag VET att Gud inte finns. (För egen del kan jag inte utesluta en deistisk gudom, så jag befinner mig nog någonstans mellan skalstegen 6 och 7.på den Dawkinska trosskalan.)

Det finns egentligen inga vettiga skäl till varför vi gudsförnekare/ateister undviker att säga att vi VET att Gud inte finns, allt under det att de gudstroende påfallande ofta gärna påstår sig VETA att Gud finns.

Orsaken till denna diskrepans är, anser jag, att gudsförnekare/ateister och gudstroende använder sig av två helt disparata informationsbearbetningssystem som vår hjärna förfogar över. Jag brukar när jag skriver om detta benämna de här båda så disparata informationsbearbetningssystemen för IBS 1 respektive IBS 2. (IBS står helt enkelt för InformationsBearbetningsSystem, därmed indikerande att IBS 1 och IBS 2 väljer att ianspråktaga olika neuronala nätverk belägna runt om i hjärnan.

Förr menade man IBS 1 var lika med högerhjärnhalvigt tänkande, och att IBS 2 stod för vänsterhjärnhalvigt resonerande, men den indelningen/kategoriseringen har man frångått ity att den är missvisande. Sanningen är att både IBS 1 och IBS 2 låter nätverk från BÅDA hjärnhalvorna vara delaktiga i informationsprocessandet. Icke desto mindre är den ena hjärnhalvan hos oss mer religiös än den andra. Inte sällan är det höger hjärnhalva som är religiös. Men långt ifrån alltid, något som med all tydlighet framgår av följande videoklipp, i vilket hjärnforskaren V S Ramachandran redogör för ett intressant experiment med en s k split-brain-patient: https://www.youtube.com/watch?v=PFJPtVRlI64 .

Kolla/Lyssna särskilt från ca 1 minut och 50 sekunder in i videon. Ramachandran konstaterar där, att försökspersonens häpnadsväckande svar borde ha skapat en intellektuell tsunami inom den religiösa världen. Men icke. De religiösa bryr sig inte. De är ju solipsister, och då duger enbart subjektiva upplevelser som bevis. EN av många frågor man bör ställa sig är: Om den här split brain-patientens ena hjärnhalva är uttalat gudstroende, medan hans motsatta hjärnhalva är starkt ateistisk, var kommer då han att hamna, i Helvetet eller i Himmelriket? Allt beror ju på vilken av hjärnhalvorna som får komma till tals på Domens Dag.

Mer om IBS 1 vs IBS 2:

IBS 1 är barnets icke-logiska sätt att tänka. Det som känns bra uppfattas som sant. Om något känns fel, kan det inte vara sant. En form av önsketänkande, alltså. Vilket är typiskt för solipsister. Allt självupplevt är per definition sant/riktigt/äkta.

IBS 2 är ett mer rationellt sätt att tänka och resonera. Det bygger på kausalitetstänkande och har därför, inte oväntat, rätt stora likheter med vetenskapligt tänkande. Något blir sant enbart om det backas upp av objektiva bevis. Som bevis duger inte vad som helst för en IBS 2-tänkare. De åberopade bevisen måste vara objektiva, inte av det solipsistiskt subjektiva (och känslomässiga) slaget.

Jfr med talesätt som att tänka med hjärtat respektive att tänka med hjärnan. (Jag bortser nu från människor som verkar tänka med vare sig hjärtat eller hjärnan. Jag brukar föreslå, lite skämtsamt, att de kanske snarast tänker med röven eller med kuken/fittan.)

En IBS 1-tänkare har genom sin solipsism bisarra krav på vad som är bevis ( = sant). Om en studie bekräftar solipsistens egen teori eller hens eget synsätt, då duger det som bevis. Det avgörande är om studien bekräftar solipsistens egna subjektiva sanningar.

En annan ofta återkommande beviskategori som duger för IBS 1-tänkare kan sammanfattas så här: Om vetenskapen inte kan bevisa motsatsen (typ att Gud INTE finns), då är IBS 1-tänkarens solipsistiska teori (som säger att Gud existerar) av allt att döma korrekt. Detta brukar kallas för konfirmationsbias (confirmation bias = allt som bekräftar min egen hypotes är bra/sant, alla studier, som går emot min egen hypotes är ren bullskit).

Detta knasiga synsätt är inte oväntat starkt besläktat med s k God of the Gaps-argumentation till stöd för Guds existens.

På tal om bevis. Ett av de starkaste bevisen för att Gud finns - eller åtminstone för att en övernaturlig och religiös värld finns - måste väl ändå det s k undret i Fatima hösten 1917 vara.

Då kunde en människomassa uppgående till mellan 30.000 och 100.000 personer se solen dansa uppe på himlavalvet för de församlade människorna nere på markytan, vilka hade samlats i Fatima i Portugal för att komma i kontakt med Jungfru Maria (Jesus' moder). Läs mer om detta fantastiska mirakel här: https://en.wikipedia.org/wiki/Miracle_of_the_Sun .

Men jag har aldrig sett/hört någon teolog eller apologet åberopa det gudsbeviset. Nej, i stället brukar dessa stollar anföra betydligt svagare gudsbevis. Varför det?

Ett annat gudsbevis som jag heller aldrig har sett/hört någon teolog/apologet utanför mormonernas skara åberopa är följande bevis som man kan läsa om här: https://en.wikipedia.org/wiki/Eight_Witnesses . Och här: https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Witnesses .

I den förstnämnda länken kan vi läsa om hur ÅTTA namngivna personer, samtliga djupt religiösa, på heder och samvete intygar att de kan bekräfta/intyga mormonismgrundaren Joseph Smiths egen berättelse om hur Mormons bok kom till.

De ÅTTA "edsvurna" skriver så här:

Be it known unto all nations, kindreds, tongues, and people, unto whom this work shall come: That Joseph Smith, Jun., the translator of this work, has shewn unto us the plates of which hath been spoken, which have the appearance of gold; and as many of the leaves as the said Smith has translated we did handle with our hands; and we also saw the engravings thereon, all of which has the appearance of ancient work, and of curious workmanship. And this we bear record with words of soberness, that the said Smith has shewn unto us, for we have seen and hefted, and know of a surety that the said Smith has got the plates of which we have spoken. And we give our names unto the world, to witness unto the world that which we have seen. And we lie not, God bearing witness of it.

Och de undertecknar vittnesmålet med sina namn: Christian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer, Jun., John Whitmer, Hiram Page, Joseph Smith, Sen., Hyrum Smith och Samuel H. Smith.

Alltså: Varför ignorerar kristna teologer och apologeter ett så starkt bevis på att mormonismen rimligen måste vara den enda rätta religiösa läran?

Obegripligt! Nej, kanske ändå inte.

Förklaringen är, förstås, att för de religiösa är det i huvudsak enbart solipsistiska bevis som accepteras. Hur dessa solipsistiska bevis ser ut spelar i praktiken ingen roll. De duger alltid för en IBS 1-tänkare (läs: för religiösa människor och woowoos). De åtta edsvurnas gemensamma vittnesmål är givetvis solipsistiskt, resultatet av en uppenbarelse (a revelation). Jfr fenomenet folie à deux.

Det skulle vara mycket intressant att få höra hur religiösa och/eller woowooistiska solipsister motiverar sin fanatiska tro på att de allra bästa och tyngsta bevisen som regel måste vara av det självupplevda slaget. Trots att forskare gång på gång kunnat visa, i den ena vetenskapliga studien efter den andra, att det självupplevda i själva verket är högst opålitligt. Jfr fenomenet falska minnen (false memories).

Därmed slut på kvällens hädelsepredikan.

MVH // Bruno Brennewihn
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
Jönåker
Online
Jönåker
Citerar AGLA:
Problemet med religion är att majoriteten av jordens befolkning (detta inkluderar de redan frälsta) tolkar dessa heliga texter bokstavligt. Har dessa människor aldrig hört talas om metaforer? Metaforer och kärlek är det enda som vinner över tidens hårda hand. Det enda som varar. Bokstavlig information korrumperas, medans metaforer fortgår och ignorerar inlärd arrogans. Det finns en anledning att arketyper väcker något så djupt inom oss.

Tolkar dessa människor även sångtexter bokstavligt?

Att försöka skriva ner vad som verkligen hände förr är för övrigt ett modernt påfund. Före historievetenskapens och arkeologins era skrev man ned en bra berättelse baserad på saker som kanske hade hänt.
 

bbnews
Online
bbnews
@Jönåker: Innehållet i Bibeln har ungefär samma trovärdighet och sanningshalt som en genomsnittlig barnsaga.

Två exempel kan räcka för att visa detta:

1) Jesus frestas av Djävulen: Luk 4:5-6: 5 Då tog djävulen med honom högt upp och visade honom för ett ögonblick världens alla riken, 6 och djävulen sade: "Dig ska jag ge all denna makt och deras härlighet, för den är överlämnad åt mig och jag ger den till vem jag vill.

Alltså: Det finns inga berg som är så höga, att man kan skåda världens alla riken. Och för övrigt är jorden inte platt som en pannkaka.

2) Ett träd som växer ända upp i himlen: Dan 4:8: 8 Trädet var stort och väldigt och så högt att det nådde till himlen och syntes till jordens ände.

Alltså: Visserligen handlar detta bibelställe om en dröm, men helt klart framgår det av efterföljande verser, att ingen av de inblandade ser något som helst konstigt med att ett träd skulle kunna växa ända upp till himlen och/eller vara synligt för människor över hela jorden. Nej, i stället ses denna bisarra dröm som den naturligaste sak i världen och åsikten är hos alla inblandade, att den här drömsynen har sin motsvarighet IRL, dvs i verkliga livet.

Mitt budskap lyder: Hur fan kan de gudstroende ens tänka tanken, ja än mer rent av förfäkta idén, att Bibelns innehåll måste vara skrivet av särskilt utvalda människor, vilka har inspirerats till sina texter av Gud? Obegripligt. Kan de gudstroende verkligen inte skilja på saga och icke-saga?

Nu över till något helt annat. Detta med tanke på vad jag skrev om solipsism i går här i religionstråden.

I Nya Testamentet möter vi den kanske genom tiderna mest kände solipsisten av alla: Paulus.

Han var farisé och hånade dem som trodde att Jesus var Guds son. Enligt Paulus var Jesusanhängarnas bevis ren bullskit. Med nollprocentig trovärdighet.

Men så råkade samme Paulus (som då kallade sig för Saulus) ut för en uppenbarelse (a revelation). Jag citerar ur Apg 9:3-7: 3 Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. 4 Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: "Saul! Saul! Varför förföljer du mig?" 5 Då frågade han: "Vem är du, Herre?" Rösten svarade: "Jag är Jesus, den du förföljer. 6 Men res dig och gå in till staden, så ska du få veta vad du måste göra." 7 Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen.

Denna subjektiva upplevelse är typiskt solipsistisk. Den delades sålunda inte av Paulus' ressällskap, i alla fall inte fullt ut. Men det spelade förstås ingen roll för Paulus, utan denna subjektiva upplevelse uppfattades av honom som så realistisk och äkta, att nu plötsligt dög alla de där tidigare Jesusbevisen som han fram till dess hade bullskitförklarat och hånat.

Det mesta talar för att Paulus faktiskt upplevde en hallucination, sannolikt utlöst till följd av en sorts temporallobsepilepsi som kallas för TLT = Temporal Lobe Transients = en tillfällig medvetandeförändring som plötsligt dyker upp och strax efteråt försvinner igen, varefter allt återgår till det normala medvetandetillståndet.

En TLT kännetecknas just av att man upplever ett starkt ljussken SAMT att man tycker sig höra ljud (vanligen röster som framför ett budskap). Det är heller inte ovanligt att benen viker sig och man faller till marken.

Inte nog med det. En TLT brukar dessutom vara hyperrealistisk = uppfattas som verkligare (mer realistisk) än allt annat man upplever (har upplevt) i sitt dagliga liv. Inte konstigt, alltså, att Paulus tolkar denna hyperrealism som bevis på att upplevelsen är verklig/sann/äkta.

Fast rätteligen bör man i stället resonera som så, att OM man någon gång har en hyperrealistisk upplevelse som överträffar allt annat man har upplevt i sitt liv, då är det ett rätt säkert tecken på att det handlar om just en hallucination. Dvs det är nästan enbart hallucinationer som kan uppfattas/upplevas som hyperrealistiska ( = extremt realistiska).

Inte för inte kallade man förr i världen epilepsi för morbus sacer = den heliga sjukdomen. Detta just på grund av den iakttagelsen/observationen som folk gjorde, att det påfallande ofta var just i en epileptisk fas som man upplevde sina gudar, änglar och ibland även demoner.

Till sist något helt annat än en gång: Ett helt nytt duskussionsämne.

Tror ni gudstroende att de människor som hamnar i himmelriket får behålla sina kukar och fittor?

Mycket talar ju för att änglarna har en kuk. (Jag känner inte till om det finns kvinnliga änglar i Guds himmel; Guds änglar har alla, såvitt jag vet, mansnamn.)

Så om nu änglarna i himlen har en kuk, ökar inte det chansen/sannolikheten att även människomän, som en gång kommer till himlen, får behålla sin kuk? Eller?

Det KAN, för övrigt, vara på det viset att kvinnor som kommer till himmelriket av Gud har gjorts fittlösa i sin himmelska kropp, detta med tanke på att det enligt Jesus råder knullförbud i himlen. Då vore det ju rätt praktiskt, eller hur, om det i himlen saknades kvinnofittor för änglarna och människomännen att gå runt och känna, att dem skulle det vara gött att få stoppa kuken i. Eller?

Fast kanske det vore allra bäst om såväl änglarna som människomännen är kuklösa i himlen. Varför ska det finnas kukar, ifall det nu inte finns fittor i himmelriket?

Ni vet väl att I Gamla Testamentet kan man läsa om att en del änglar en gång begav sig ned från himlen till jorden i akt och mening att få knulla av sig på människokvinnor. (Det var så jättarna blev till, menar en del apologeter.)

Kan det vara så illa, tror ni, att knullskheten till och med är en starkare drift/drivkraft än möjligheten att kunna få leva en evighet i himmelriket? I så fall skulle jag, om jag vore Gud, utan att tveka det minsta, se till att göra både änglarna och människomännen i himlen kuklösa och utan könsdrift. Dvs varken kukar eller fittor i himmelriket.

Nog är det konstigt att änglar som levt hela sitt liv i himlen en dag, enligt Bibeln, skulle börja känna att det nog vore roligare att lämna himlen och nedstiga till jorden enkom för att få knulla av sig. Eller?

Jag menar: Då kan väl en vistelse i himmelriket inte anses vara en helt igenom lattjolajban och oöverträffad upplevelse (s k peak experience). Eller?

Vad anser ni som just har tagit del av mina funderingar kring livet i himmelriket? Dela gärna med er av era tankar kring detta så angelägna och viktiga ämne.

Med vänlig hallelujahälsning // Baltzar Bannlyst
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
Jönåker
Online
Jönåker
Citerar bbnews:
Varför ska det finnas kukar, ifall det nu inte finns fittor i himmelriket?

Jag såg en film där änglarna inte hade något i brallorna. Minns inte vad den hette men den var ganska rolig.
 

bbnews
Online
bbnews
@Jönåker: Egentligen borde Gud se till att alla i himmelriket är könlösa. Könsdriften kan nämligen bli/vara så stark, åtminstone hos en del, att den inkräktar menligt på gudsdyrkandet. (Jfr katolska kyrkans celibatkrav på prästerna. Prästerna behöver vara ogifta, på det att de helhjärtat - till ett hundra procent - ska kunna gå in för att tjäna och dyrka Gud utan att distraheras av knullska tankar. Fast det där celibatlöftet har ju inte hjälpt. Se bara på alla sexskandaler som avslöjas inom katolska kyrkan världen över.)

Om kyrkofadern Origenes, som levde i början av 200-talet, berättas det att han valde att skära av sig pungkulorna/testiklarna för att bli eunuck, eftersom han ofta undervisade unga flickor i hur man blir en sann kristen. Och då hände det allt som oftast att Origenes satt där tillsammans med de flickor han skulle undervisa och kåtade upp sig, så att han tappade fokus och i stället ägnade sig åt att tänka osedliga tankar av typen hur det skulle vara att få knulla dem.

Om detta nu är sant och inte en skröna, så skulle Matt 19:12 kunna förklara beteendet. Den versen lyder så här (orden kommer från Jesus själv): 12 Det finns de som inte kan gifta sig för att de är födda sådana, och de som inte kan det för att människor har gjort dem sådana. Och det finns andra som väljer att inte gifta sig för himmelrikets skull. Den som kan förstå detta bör ta det till sig.

Det grekiska ord som används i versen brukar normalt översättas med ordet "eunuck", men de svenska bibelöversättarna vill väl vara lite fisförnäma av sig, förmodar jag.

Hur som haver så finns det många religiösa stollar som har fått för sig att skära av sig testiklarna, antingen på sig själva eller på andra. Jfr bruket av kastratsångare inom kyrkan, där det ansågs och antogs att dessa gossopraners röster skulle göra Gud i himmelriket extra glad. För Gud är nu en gång jävla kräsen av sig och uppskattar inte vilken dyrkan som helst.

I Amos 5:21-23 kan vi sålunda läsa om Guds krav på oss människor: 21 Jag hatar era fester, jag föraktar dem, jag tål inte era högtider. 22 För även om ni offrar både brännoffer och matoffer åt mig har jag ingen glädje i dem, jag vill inte se era gemenskapsoffer av gödkalvar. 23 Ta bort dina sångers buller ifrån mig, jag vill inte höra ditt strängaspel. (Egendomligt nog följer de kristna inte dessa gudsord. Det sjungs och spelas musikinstrument i dagens kyrkor utav bara helvete. Läser de kristna inte sin egen Bibel?)

Som sagt - men värt att upprepa: Med tanke på att sexualdriften hos en del gudstroende kan vara väldigt stark - många religiösa är rent av hypersexuella, dvs deras tankar kretsar ofta kring detta med knull - föreligger det risk att gudsdyrkandet åsidosätts och kommer i andra hand, om kastrering inte har företagits.

Därför vore det onekligen lika praktiskt som bra, ifall Gud såge till att sexualdriften bleve borttagen en gång för alla, både för män och kvinnor, som hamnar i himmelriket. Då kan ju dessa män och kvinnor helhjärtat gå in för att lovsjunga och lovprisa de tre gudshypostaserna, där dessa sitter på var sin tron på Himmelska Fridens Torg för att mottaga folkets hyllningar.

Givetvis vore det, inte minst av rättviseskäl, bra om även änglarna saknade könsdrift.

Som jag berättade i går, finns det bibelverser som kan tolkas som att det vid ett tillfälle hände sig i himmelriket, att ett antal änglar - frivilligt eller genom att bli utkastade - lämnade himmelriket och sökte sig till planeten Jorden. Och väl här satte de i system att knulla människokvinnor.

I 1 Mos 6:1-2 läser vi följande tänkvärda verser: 1 När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, 2 såg Guds söner att människornas döttrar var vackra, och de tog till hustrur alla de ville ha.

I Enoks bok (som dagens mainstream- kristendom dock sällan vill kännas vid) får man veta en hel del mer om dessa s k fallna änglar. Till exempel hur de förklädde sig till människomän för att lättare kunna få utlopp för sin längtan och lust att knulla människokvinnor. (De här knullska fallna änglarna ska också ha lärt ut konsten att konstruera dödliga vapen, en kunskap som många som tillhörde samtidens människosläkte med stort intresse tog till sig.)

I mina ögon är slutsatsen given: För att slippa fler änglaavhopp eller änglauppror i himmelriket, bör nog Gud se till att göra även änglarna könlösa ( = utan könsdrift).

Allt det här jag berättar är för övrigt helt i linje med vad Jesus själv säger i exempelvis Matt 22:29-30: 29 Jesus svarade dem: "Ni tar fel, för ni förstår varken Skriften eller Guds makt. 30 Vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen.

Egentligen är det rätt logiskt att det ska vara knullfritt i himmelriket. Om det föds barn i himmelriket, måste ju det i så fall innebära att invånarantalet där ökar för varje år som går. Eftersom livet i himmelriket är evigt, skulle det med tiden bli oändligt många människor i detta himmelrike. Då kan man verkligen tala om överbefolkning.

Frågan är om det inte är lika bra att skära bort kuken också - dvs inte bara pungkulorna/testiklarna - på de manspersoner som hamnar i himmelriket. Hur så? Jo, en kuk har man ju av två skäl: att pissa med och att knulla med.

Jag har hört gudstroende, även här i denna religionstråd, på fullaste allvar slå fast, att de som bor i himmelriket inte behöver vare sig pissa eller skita. Om de har rätt, kan man fråga sig om de som hamnar i himmelriket ska ha en magtarmkanal över huvud taget. Gud kan ju lika gärna avlägsna den också och samtidigt sy ihop rövhålet på sina dyrkare, eftersom detta inte behövs längre.

Fast om både knullandets och ätandets & drickandets njutningar elimineras i himmelriket, vari ligger då det så himmelskt underbara att få hamna och leva i himmelriket?

Kan det månne vara att få stå där och trängas på Himmelska Fridens Torg, intill de tre gudstronerna, och skråla fram den ena lovsången efter den andra till gudshypostasernas ära? Jag har svårt att se nöjet i att få göra det dag efter dag i evigheters evigheter.

Så på den frågan jag just ställde har jag inget bra svar. Men kanske någon gudstroende forumit här på Gamereactor kan hjälpa mig och besvara frågan åt mig?

Med hädisk hälsning // Konrad Kondom
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Online
bbnews
Halleluja på er alla!

För dem av er forumiter som i dag har lyssnat på en predikan av någon prästjävel är sannolikheten tämligen hög, att ni har fått höra hur nåderik och kärleksfull den där Jesus är.

Jag säger bara: Lita inte på prästjävlarnas svammel. De bara ljuger.

Jesus är allt annat än god och kärleksfull. I alla fall om man ser till hur han framställs i Bibeln.

Än liknar Jesus folk vid ogräs som vid tidens slut kommer att rensas u från veteåkern, dvs bli utrotade och kastade på komposten ( = dvs hamna i Helvetet).

Än skräder han inte orden utan hotar och skrämmer vissa av sina motståndare med att de kommer att kastas i den brinnande ugnen. Ett uttryck som är en metafor för Helvetet.

Det är bara att läsa i Matteus kapitel 13 och kapitel 23. Där kan ni se svart på vitt hur Jesus formulerar sig.

Jfr även med liknelsen om fåren och getterna. Även den liknelsen mynnar ut i att många av oss kommer att hamna i Helvetet. Det är blott en tidsfråga innan så sker.

Jesus nämner ingenting om att någon nåd finns att vänta på Domens Dag. Den enda gång som Jesus är inne på något nåderikt är i Lukas kapitel 4 (se verserna 18-19: Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet 19 och förkunna ett nådens år från Herren.

Det där nådetänkandet, som genomsyrar dagens kristendom, bygger i stället helt på Paulus' variant av kristendomen. Och sanningen att säga så verkar den där epileptikern Paulus inte ha haft någon vidare kännedom om vad hans idol Jesus egentligen predikade om nåden - eller annat också, för den delen.

Däremot var den där spinndoktorn Paulus helt klart en jävel på att göra kristendomens budskap aptitligt för icke-judar (Gentiles).

Tänk att det enligt Paulus räcker med att få entrébiljett till Himmelriket om man bara erkänner Jesus som Guds son samt om man från djupet av sitt hjärta uppriktigt ångrar sina synder. och ber Jesus att förlåta dem. (För att inte tala om att man enligt Paulus slipper att få kuken omskuren; det räcker enligt Paulus' version av kristendomen med att vara omskuren i sitt hjärta. Var fan fick Paulus det ifrån? Hur i helvete visste han att det räcker med sådan symbolisk omskärelse för att behaga Gud med tanke på hur förhudsfixerad Gamla Testamentets gudom är? Jesus sade inte något sådant.)

Tillbaka nu till Jesus, vars religion i praktiken synes ha kidnappats - och förvrängts - av Paulus.

Enligt Bibeln var Jesus dessutom vapenfixerad. Jo, det är sant!

Annars skulle väl Jesus rimligen ha avrått, ja rent av förbjudit, sina lärjungar att bära svärd och andra vapen. och använda dem för att skada fienderna med. Men icke!

I Mark 14:47 kan vi sålunda läsa: 47 Men en av dem som stod bredvid [Jesus] drog sitt svärd och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat.

Hugga av någon ena örat kan man alltså göra och ändå vara säker på att få komma till Himmelriket, bara man erkänner Jesus som Guds son.

Ni som är gudstroende och tror att Jesus är Guds enfödde och enfaldige son, hur kan ni tro på någon som är så hatisk och krigisk som Jesus? Berätta gärna om er tro på en god och kärleksfull Jesus här i religionstråden. Jag vill så gärna veta hur ni tänker och motiverar er gudstro.

Med hädisk hälsning // Henning Hängpatte, legitimerad hädare av Guds nåde
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Online
bbnews
Gudkväll!

Ni har väl inte missat denna nyhet från förra veckan: https://edition.cnn.com/2018/05/30/us/jesse-duplantis-plane-falcon-7x-prosperity-gospel-trnd/index.html

Om hur en amerikansk prästjävel påstod sig ha anmodats av Jesus att skaffa sig ett nytt jetflygplan, så att han därmed skulle kunna färdas från den ena predikoplatsen till den andra lite fortare.

Men nya lyxiga jetplan är dyra, så prästjäveln anmodade i sin tur sina anhängare att skänka pengar till honom, så att jetplanet snart skulle kunna köpas in och börja användas.

54 miljoner USD var det som behövde samlas in. Dvs inte ens en halv MILJARD kr.

Sedan skulle flygplanet kunna användas för att sprida Guds ord över hela USA.

ALLTSÅ: Hela upplägget är så jävla korkat och utstuderat, att man kan spy bara man tänker på det. Hur naiva och lättlurade får/kan folk vara?

På Jesu tid fick man minsann fotvandra från det ena predikostället till det andra. Ingen knotade eller gnällde över det upplägget. Men dagens predikanter - de är så jävla bortskämda. Och har uppenbarligen ingen skam i kroppen.

Till saken hör att just den här bluffmakarprästen sedan tidigare också förfogade över flygplan, fast kanske inte lika lyxiga och dyra som det nya som Jesus sagt åt honom att införskaffa.

Men det så här religionen, detta opium för folket, fungerar.

På den tiden det skulle offras djur på altaret till den israelitiska gudomen, eftersom gudomen älskade att känna doften av bränt kött, vem tror ni det var då som sedan efteråt tog hand om djuroffret?

Självklart var det prästjäveln som skötte om altaroffret. När Gud i himlen sniffat färdigt på djuroffret, tog naturligtvis prästjäveln hand om allt kött som var kvar på altarets offerplattform. Så han och hans familj kunde förstås smörja kråset - på andras bekostnad. De behövde aldrig lägga sig hungriga. (Jfr det svenska talesättet: Våran prost är rund som en ost. Med "rund" menas givetvis tjock och fet.)

En fråga: Hur resonerar ni som betalar tionde till er sekt/församling/kyrka här i Svärje? Hur fan kan ni ställa upp på att göra det? Att frivilligt avstå från en tiondel av lönen/inkomsterna. Obegripligt är vad det är. Iaf i mina ögon. För att inte säga snudd på sjukt.

Med hädisk hälsning // Rutger Rööfhåhl, ateistisk frikyrkopredikant
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Online
bbnews
I kvällens hädelsepredikan tänkte jag ta upp det egendomliga i att Gud skapade Adam först.

Hur går det ihop med att alla embryon och foster inledningsvis utvecklas som om de vore honor. Det gäller hela bunten embryon/foster. Utan undantag.

Det är först när de testosteronproducerande androgena körtlarna kickar in som de foster, vilka har den sortens körtlar, ändrar utveckling bort från det honliga/kvinnliga till det hanliga/manliga.

Så Gud borde naturligtvis ha skapat Eva först med tanke härpå. Och sedan givit henne en kompis, en Adam, att ha lite rajtantajtan med. Men enligt Bibeln var det Adam som skapades först.

Du känner kanske till att pungen kan höjas och sänkas med hjälp av en muskel som kallas för punghöjar- & pungsänkar-muskeln = musculus cremaster? Det är en viktig muskel, eftersom man med dess hjälp kan förhindra att pungens inre blir överhettat under heta dagar (och alltför nedkylt under kalla dagar).

Men här har Gud hittat på något väldigt speciellt. Han har skapat även kvinnan med en cremastermuskel! Låt vara att denna muskel hos kvinnan är underutvecklad och klen. Icke desto mindre finns den hos kvinnor också!

Man kan ju fråga sig varför Gud har utrustat även kvinnor med en sådan pungmuskel, eftersom kvinnor ju saknar pung. Men det kanske någon gudstroende fundamentalist kan förklara för mig (varför Gud gjort på det viset)?

FDETDA: Inom medicinen (läs: anatomin) talar man om homologa strukturer ( = strukturer som utvecklingsmässigt sett är släkt med varandra). Sålunda är kvinnans klitoris och mannens ollon (glans) nära släkt. Detsamma gäller kvinnans inre blygdläppar (labia minora), vilka hos oss män utvecklas till en regelrätt kuk (penis). De yttre blygdläpparna (labia majora) motsvaras på liknande vis av mannens pung (scrotum).

Förresten: Har ni tänkt på att det utmed pungen går en förhållandevis bred sömformad linje? Det är Gud som har sytt ihop denna söm, som för övrigt kallas för rafe (raphe). Sytt och sytt - det verkar snarare som att Gud har tråcklat med tanke på hur bred denna rafesöm är. Om Gud hade gått på läkarutbildningen på Karolinska institutet i Stockholm, skulle Han ha blivit underkänd i just det utbildningsmomentet ( = konsten att sy ihop öppningar av olika slag, så att ärret knappt syns).

Hur som haver: Om Gud - eller någon av Hans änglar - inte hade sytt ihop den där rafesömmen, skulle alla gossebarn ha kommit att födas med en springa/öppning mellan benen (alltså en fittöppning, vaginaöppning) i stället för att ha en regelrätt kuk där.

Under den embryonala fasen har alltså alla foster en öppning, där könet är tänkt att utvecklas. Om inte de manliga hormonerna kickar igång efter ett tag som de ska sluts inte denna springa/öppning, och gossebarnets könsorgan blir då "missbildat".

Faktum är att rafesömmen fortsätter och löper vidare på kukens undersida. Fast där är den inte lika synlig för ögat. Där verkar Gud ha varit lite noggrannare när Han sydde.

Visst är det snällt och kärleksfullt av Gud att ägna sig åt lite sömnadsarbete på detta vis, på det att alla gossar ska kunna erhålla en kuk med tillhörande behållare (pung) för de två kulorna/testiklarna. Och slippa gå runt i livet med en fitta mellan benen.

Eller vad tycker ni andra som läser detta?

FDETDA: TREVLIG NATIONALDAG! Hur tänker ni fira den svenska nationaldagen? Kanske med att läsa några verser ur Koranen?

Berätta gärna hur ert nationaldagsfirande ser ut.

Med hädisk nationaldagshälsning // Erik Ebola
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
bbnews
Online
bbnews
Halleluja!

Vilken fin nationaldag vi firat i den stad där jag bor. Tyvärr såg jag inte många migranter där firandet ägde rum. De verkar hålla sig på sin kant, så att säga. Om orsaken till det kan man fundera en hel del. Är felet vårt eller deras? Eller beror det månne på båda parter?

Nog ordat om detta. I dagens inlägg skulle jag i stället vilja fokusera hur falska apologeter och teologer är. De läser Bibeln som Fan sägs göra, dvs de vrider och förvränger innehållet, så att det ska passa deras eget genomfalska och lögnaktiga trosparadigm.

I Bibeln talas det exempelvis en hel del om slavar och slaveri. Inte nog med det. Slaveri ses i Bibeln som något helt normalt. Gamla Testamentets Gud är INTE emot slaveri. Det är INTE Nya Testamentets Gud heller, dvs Jesus.

Man kan verkligen fråga sig varför varken GT:s Gud eller NT:s Gud(s son) inte tar klart och tydligt avstånd från slaveri. För mig är det en gåta.

Vad gäller synen på exempelvis homosexuella eller på detta med skilsmässa, så är Guds åsikt glasklar. Ingen som har läst sin Bibel kan tveka om vad som gäller.

Just därför har moderna apologeter och teologer ett litet helvete med att försöka göra Bibelns innehåll mer salongsfähigt i dagens mer upplysta samhällen (till vilka jag räknar sekulära Sverige).

Bortförklaringarna haglar. Den ena bortförklaringen är om möjligt mer krystad än den andra.

Här följer några vanligt förekommande bortförklaringar från apologetiskt håll som jag vill mena återkommer rätt ofta:

1) Den där bibelversen måste sättas in i ett större perspektiv, alltså ses i en större kontext. Du får inte bryta loss en bibelvers ur dess sammanhang

2) Nej, nej och åter nej. Den bibelversen du lyfter fram måste naturligtvis tolkas symboliskt, inte bokstavligt. Se det hela som en sedelärande berättelse, då kommer du också att förstå att man av rent pedagogiska skäl ibland måste ta till vissa allegoriska överdrifter för att bibelversläsarna ska fatta vad det hela egentligen handlar om.

3) Nej, det där handlar inte om slaveri på riktigt, det är inte alls på det sätt som vi menar med slaveri i dag. Du feltolkar genom att utgå från att ett ords eller en handlings konnotationer på den tiden då Bibeln skrevs är desamma som i dag.

4) Du måste förstå att israeliternas fiender inte var Guds bästa barn - om man säger så. Därför måste de behandlas så grymt. Det handlade ju till syvende och sist om israeliternas överlevnad som folkslag, och då måste man komma ihåg att de faktiskt och trots allt var Guds utvalda folk.

Jag nöjer mig med dessa fyra typexempel på apologetiska bullskitbortförklaringar.

Kom gärna med egna exempel på korkade apologetiska eller teologiska bortförklaringar.

Med hädiska hälsningar // Valdemar Varulv, leg. hedning
 

Var finns himmelriket? Jag vill veta så att jag inte hamnar där av misstag.
Anakin1337
Online
Anakin1337
gud måste existera. varför? för gud är allsmäktig. något som e allsmäktigt måste existera för något som inte existerar kan omöjlit va allsmäktigt.

vad tycker ni om det här argumentet? bevisar det guds existens eller inte?
 

DarthRevan
Online
DarthRevan
Citerar Anakin1337:
gud måste existera. varför? för gud är allsmäktig. något som e allsmäktigt måste existera för något som inte existerar kan omöjlit va allsmäktigt.

vad tycker ni om det här argumentet? bevisar det guds existens eller inte?


Det missar själva grundproblemet. Samma personer som påstår att Gud existerar påstår att Gud är allsmäktig.

Problemet är att det saknas bevis både för guds existens och dennes allsmäktighet. Jag anser att utgångspunkten bör vara att ingen gud existerar tills motsatsen bevisats. Bevisbördan ligger på dem som påstår en eller flera gudars existens.
 

"Answer: There are a lot of politicians on Coruscant, Master. I could spend decades slaughtering them and still not make a dent." ―HK-47
Jönåker
Online
Jönåker
För ett tag sen diskuterade jag och några vänner religion. En av dom utmanade Gud att straffa honom omgående om Gud existerade. Sen spillde han sin öl i sitt skrev. Man kan dra två slutsatser av detta: Gud existerar inte men min vän har dåligt ölsinne. Gud existerar men är ett troll.
 

avatar is Missing

För att kommentera måste du vara inloggad. Om du inte är medlem än - bli medlem nu!