Gamereactor Sverige. Dagsfärska nyheter, tunga artiklar, intervjuer, personliga bloggar, intressanta forumdiskussioner och rättvisa recensioner. Gamereactor är Sveriges största speltidning- och spelcommunity Gamereactor uses cookies to ensure that we give you the best browsing experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy with our cookies policy

Svenska
nyaste
Atrás

Övrigt

Här inne pratar vi om musik, filmer, kläder och konstiga sjukdomar.

Läs INNAN du postar (2015-12-04)


Generella regler
Allt som är olagligt enligt svensk lag är olagligt även på Gamereactor.se. Detta inkluderar trakasserier, hot, rasistiska uttalanden och dylikt.

Det är inte tillåtet att...
... attackera andra med personliga påhopp.
... posta inlägg som framstår som kränkande.
... publicera bilder som framstår som kränkande.
... regelbundet agera provocerande.
... utöva mobbning.
... tipsa om, eller uppmana till, piratkopiering.
... tipsa om, eller uppmana till, reklamblockning.
... diskutera illegala droger.
... ha ett användarnamn eller en personlig bild som kan verka stötande.
... ha ett användarnamn eller en personlig bild som kan förväxlas med någon på Gamereactors redaktion.
... ha mer än ett konto.
... skapa och vara aktiv med ett nytt konto under sin avstängningstid.
... länka till sidor med fokus på pornografi.
... publicera bilder av pornografisk karaktär.
... posta inlägg av pornografisk karaktär.
... posta länkar till streaming av upphovsrättsskyddat material där streaming-sidan (eller uppladdaren) i fråga saknar rättigheter till materialet.
... hänvisa till sidor med fokus på streaming av upphovsrättsskyddat material där streaming-sidan (eller uppladdaren) i fråga saknar rättigheter till materialet.
... regelbundet posta inlägg som anses vara "off topic", det vill säga inte är relevant till det specifika ämnet där inlägget postas.
... regelbundet posta länkar till en kommersiell verksamhet, undantaget begagnathandel (se nästa regel). Notera att även verksamhet som bedrivs ideellt kan anses som kommersiell. Den här regeln gäller även Youtube-kanaler, podcasts, bloggar och dylikt.
... regelbundet annonsera, utanför Köp & Sälj-tråden, att man önskar köpa eller sälja något begagnat.
... regelbundet annonsera om hjälp med skolarbeten eller hobbyprojekt, eller önskan att ansluta sig till hobbyprojekt. Använd den dedikerade tråden till detta. Undantag ges för projekt som direkt kopplar till Gamereactor.se, så som "Årets Medlem [på Gamereactor.se]", "Gamereactormedlemmarnas Favoritspel", eller liknande. Kontakta en moderator om du är osäker över ditt specifika fall.
... medvetet spoila viktiga händelser i nyligen utgivet material. Använd spoiler-taggen. Exempel: Att idag skriva ut vem Darth Vader är far till är okej, men att på dagen efter det att den sjätte Harry Potter-boken kom ut skriva vem som dödade Dumbledore är ett regelbrott. Sunt förnuft råder och spoiler-taggen bör användas när man är osäker, alternativt kontakta en moderator.

Avdelningsspecifika regler

Bloggar
Det är inte tillåtet att...
... ha en bloggbanner som kan verka stötande.

Forum
Det är inte tillåtet att...
... regelbundet skapa trådar om spelklaner. Använd gruppgunktionen för spelklaner. Att tipsa om en spelklan i den officiella tråden för spelet är tillåtet.
... regelbundet skapa trådar där en identisk eller snarlik tråd redan existerar (använd sök-funktionen).
... regelbundet "bumpa" trådar.

Medlemsrecensioner
Det är inte tillåtet att...
... regelbundet posta medlemsrecensioner icke bestående av relevant text.

Grupper
Det är inte tillåtet att...
... skapa grupper i provocerande syfte.
... skapa grupper med provocerande eller andra opassande namn.
... använda en grupp eller en grupptråd som en "24/7-chatt". Använd Midnight Club istället.

Live Feed
Det är inte tillåtet att...
... använda Live Feed:en som en chatt. Några meddelanden fram och tillbaka går bra, men förflytta konversationen till PM eller en relevant tråd om den börjar bli långvarig.

User TV
Det är inte tillåtet att...
... ladda upp upphovsrättsskyddat material du saknar rättigheterna till.
... ladda upp material av pornografisk karaktär.

Straffgrader

Tillsägelse
En tillsägelse bör tas på allvar, men behöver inte ses som farlig, förutsatt att man följer tillsägelsen. Tillsägelser delas ut till medlemmar som ligger på gränsen till regelbrott, eller i fall där det anses att fortsatt beteende av samma karaktär kommer leda till varning. Detta inkluderar, men är ej begränsat till: Medlemmar som är på väg mot, eller har precis inlett, ett hotfullt gräl, eller medlemmar som postar "off topic". Tillsägelser kan delas ut såväl via PM som i en publik kommentar.

Varning
En varning delas ut till en medlem som begått ett regelbrott. Varningar skickas alltid via PM och bör ses som mycket allvarliga. En varning består av en beskrivning av regelbrottet och skickas ut av en moderator eller en redaktionsmedlem. Medlemmar som inte följer utdelade varningar kommer att stängas av.

Bann
Bann (även kallat avstängning) innebär att en medlem får sitt konto avstängt och inte längre kan logga in. En medlem blir bannad på grund av någon av följande anledningar:

Medlemmen har...
... fått ett antal varningar inom en kortare tidsperiod. Antalet varningar varierar beroende på huruvida varningarna gällt samma, eller liknande, regelbrott och graden av regelbrotten.
... nyligen varit avstängd och begår samma regelbrott som ledde till tidigare avstängning.
... precis fått en varning, men väljer att begå samma, eller ett liknande, regelbrott direkt efter att varningen mottagits.
... begått ett mycket allvarligt regelbrott (inklusive, men ej begränsat till, ett regelbrott som också är ett lagbrott).
... nyligen skapat sitt konto och postar ett specifik inlägg på flertalet ställen på sidan ("bot-beteende").
... nyligen skapat sitt konto och spammar sidan med inlägg utan någon relevans (exempelvis en mängd icke-sammanhängande smiley:sar).
... nyligen skapat sitt konto, men visar omedelbart upp ett icke önskvärt beteende, exempelvis genom att posta provocerande fanboy-inlägg.
... nyligen blivit avstängd och loggar in med ett nytt konto, inte i avsikt att kontakta en moderator.
... redan ett konto och har nu loggat in med ett nytt konto. I ett sådant fall stängs det nya kontot av och det gamla kontot varnas.
... utövat grov mobbning.

Hur länge är jag bannad?
Medlemmar är normalt sett avstängda i tre månader från det att avstängningen skett. Undantag kan förekomma, antingen när regelbrottet anses vara svagt nog för att inte förtjäna en tre månaders avstängning (inklusive, men ej begränsat till: väldigt utspridda varningar), eller när regelbrottet anses vara grovt nog för att förtjäna en längre avstängning (inklusive, men ej begränsat till: lagbrott och regelbunden grov kränkning). En längre avstängningsperiod kan också förekomma när medlemmen i fråga varit avstängd tidigare, inte minst om tidigare avstängning skett på grund av samma eller liknande regelbrott. Kontakta en moderator (se nästa rubrik för instruktioner om hur) för att få reda på exakt vilket datum som gäller.

Vad gör jag om jag blivit bannad?
Som avstängd är det inte tillåtet att genast dyka tillbaka in med ett nytt konto. Vill man veta varför man blivit avstängd och/eller ta reda på ett exakt datum när man får komma tillbaka bör man kontakta en moderator. Känner man en annan medlem utanför Gamereactor.se kan man be den personen kontakta en moderator. I nödfall får man som avstängd medlem skapa ett nytt konto som man skickar ett PM till en moderator med. Notera att det kontot endast får användas till skicka PM till moderatorer och inget annat. Används kontot till något annat så kommer det att stängas av och din avstängningstid kommer öka med ytterligare en månad.

Vad gör jag om jag anser att en medlem begått ett regelbrott?
Vid upptäckt av ett eventuellt regelbrott bör man kontakta en moderator, förslagsvis via PM. En lista över sidans nuvarande moderatorer hittas längst ner i det här inlägget.

Jag vill ta bort mitt konto!
Vill du inte längre vara medlem på Gamereactor.se och därmed radera ditt konto gör du så genom att skicka ett PM med en förfrågan om att få ditt konto avstängt till valfri moderator. Ditt konto kommer då att stängas av och du kommer inte längre kunna logga in. Notera att en begäran om avstängning även innebär att du inte har tillåtelse att skapa ett nytt konto på tre månader efter avstängningen. För tidig återkomst kommer leda till att ditt nya konto blir avstängt och att din avstängningstid kommer öka med ytterligare en månad.

Jag vill byta användarnamn!
Önskar du byta användarnamn gör du så genom att skicka ett PM till en moderator med en förfrågan om att få byta användarnamn tillsammans med det användarnamn du tänkt byta till. Moderatorn kommer sedan att se över din förfrågan och godkänna den så länge du uppfyller följande krav:

Du har...
... valt ett nytt användarnamn som är tillgängligt.
... valt ett nytt användarnamn som inte bryter mot någon av sidans regler.
... varit medlem med ditt nuvarande konto i ett år eller mer.
... inte bytt användarnamn det senaste året.
... inte fått en varning det senaste halvåret.

Om alla krav är uppfyllda kommer ditt användarnamn ändras av moderatorn och du kan fortsätta använda hemsidan som vanligt!

Anmälningar, frågor, funderingar och annat bör skickas till någon av sidans moderatorer.
Th3 End
gameplayer
-RadiuZ-
Aaandy
Patrikseve
Imperial scout
STARWARSGEEK117

/Moderatorerna

På Gamereactor.se har moderatorgruppen alltid sista ordet. Våra moderatorer har rätten att alltid, och utan förvarning, kunna radera inlägg eller stänga av användare då det anser att det är befogat. Moderatorernas ord är alltså lag och deras beslut går aldrig att överklaga.

JURIDISKT ANSVAR

Du är själv ansvarig för innehållet i dina kommentarer, bloggar, länkar, bilder och meddelanden. Genom din registrering förbinder du dig att hålla Gamereactor.se och dess medarbetare fria från ansvar från det som kan uppkomma av ditt agerande här på siten.

Gamereactor.se förbehåller sig även rätten att ändra och radera vilket meddelande, text, länk eller fil som helst, med eller utan föregående varning eller vidare information.

Gamereactor.se har ej skadeståndsansvar på grund av förlorat material för dess registrerade användare.

/ Petter Hegevall (med redaktion)
Ansvarig utgivare och chefredaktör
Hon försvann genom hålet i taket! Jag menar dörren till kontoret! //Kalle Anka - I Tyngdlagens Namn - Don Rosa
  • 0
Diskussionen har stängts av en moderator med motiveringen:
/ Låst