Cookie

Gamereactor uses cookies to ensure that we give you the best browsing experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy with our cookies policy

Svenska
MEDLEMSRECENSION

World of Warcraft

Skrivet av: Gibbis   2010-12-27

World of Warcraft, ofta förkortat WoW, är ett datorspel i MMORPG-genren utvecklat av Blizzard Entertainment. Det är det fjärde spelet i ordningen som släppts inom Warcraft-universumet. Spelet tillkännagavs av Blizzard den 2 september 2001 och släpptes hösten 2004 under tioårsjubileet av Warcraft-universumet.[1] Handlingen utspelar sig i de två fiktiva världarna Azeroth och Outland (Northrend är en del av Azeroth) i Warcraft-universumet och fortsätter fyra år efter det som händer i slutskedet av Warcraft III: The Frozen Throne. Spelet kräver en månadsavgift.
Det första expansionspaketet, The Burning Crusade, släpptes den 16 januari 2007 och med det höjdes maxnivån till 70 samt en ny zon, Outland, kom till.[2] Den andra expansionen, Wrath of the Lich King, släpptes den 13 november 2008.[3] Utvecklandet av en tredje expansion, Cataclysm, tillkännagavs den 21 augusti 2009 under spelkonferensen BlizzCon.[4][5] Den 4 oktober 2010 offentliggjorde Blizzard att Cataclysm släpps 7 december 2010.[6]
Med totalt 12 miljoner abonnenter[7][8] var World of Warcraft, från december 2008 till februari 2010, det mest abonnerade MMORPG-spelet i världen[3][9][10] och innehar Guinness världsrekord som populäraste MMORPG[11]. Under april 2008 beräknades World of Warcraft ha en marknadsandel på 62% inom MMORPG-genren.[12] Sedan lanseringen av spelet har användarnas nedlagda tid sammanlagt uppgått i 5,93 miljoner år.[13]
Innehåll [göm]
1 Försäljning och mottagande
2 Gameplay
3 Expansioner
3.1 The Burning Crusade
3.2 Wrath of the Lich King
3.3 Cataclysm
4 Referenser
5 Se även
6 Externa länkar
Försäljning och mottagande

Den europeiska lanseringen av spelet skedde i februari 2005. I många länder anordnades lanseringsfester vid midnatt och den första helgen såldes det nära 400 000 exemplar.[14] Ytterligare exemplar har sedan sålts och de officiella försäljningssiffrorna visade i oktober 2005 över 4,5 miljoner abonnenter världen över, i december samma år 5 miljoner, i januari 2006 5.5 miljoner med över 1 miljon i Europa, 6,5 miljoner i maj 2006 och 7,5 miljoner november 2006.[15] I juli 2007 uppgavs över 9 miljoner betalande abonnenter.[16][17][18][19][20] I december 2008 visades det att spelet fortfarande växer kraftigt då Blizzard uppgav att man har över 11 miljoner spelare världen över[21] men i början av 2010 så avslöjade Mike Morhaime att spelet har legat stadigt runt 11,5 miljoner abonnenter sedan uttalandet i december 2008.[8]Men i slutet av 2010 så har det ökat upp till 12,9 miljoner abonnenter, kommer troligen ligga på 13 miljoner abonnenter innan 2011 i juni.
Spelet fanns till försäljning i USA från 23 november 2004, i Korea från 18 januari 2005 och i Europa 11 februari 2005. Europeiska spelare är hänvisade till särskilda servrar lokaliserade i Paris, asiatiska spelare till servrar i Korea och Japan, medan övriga världen delar servrar. Av de europeiska servrarna är en del avsatta som fransktalande servrar och några som tysktalande. På senare tid har även spansk- och rysktalande servrar tillkommit. Asiatiska servrar använder innehåll översatt till japanska eller koreanska.
Strax innan E3 2005 meddelade Blizzard att man avtalat med Legendary Pictures om inspelning av en spelfilm för bio. Filmen skall utspelas i WoW-världen och innehålla element som känns igen från spelet.[22] Blizzards film kommer utspela sig från perspektivet av alliance, en av fraktionerna i World of Warcraft
Tionde säsongens åttonde avsnitt av South Park (Make love not Warcraft) har handlingen förlagd till World of Warcraft. Seriens huvudpersoner räddar i avsnittet spelet från en ond spelare som hotar att förstöra spelet. Avsnittet skapades i samarbete med Blizzard och utannonserades även i förväg på Blizzards webbplats. South Park som i vanliga fall skapas med animerade urklipp hade i detta avsnitt till stor del skapats i form av machinima. Detta klipp finns att se på Youtube.
En liknelse till World of Warcraft och andra spel med samma uppbyggnad, har funnits som seriestrip (avsnitt) i den svenska serietidningen Herman Hedning nummer 77 "ondska online" (1/2006).
Gameplay [redigera]


Denna artikel kan behöva delas upp i avsnitt med hjälp av rubriker för att bli mer överskådlig.
Motivering: Behövs bättre struktur för ökad läsvänlighet (2010-11)
Förbättra gärna artikeln om du kan, och diskutera frågan på diskussionssidan.


En skiss över spelets gränssnitt
World of Warcraft utspelar sig 4 år efter händelserna Warcraft III: The Frozen Throne.[23] och bygger på servrar av olika speltyper: Player versus environment, Player versus player och rollspelservrar.
Europeiska datacenter har strax över 200 servrar fördelade på de fem språk som stöds. Av dem är cirka 60 stycken engelskspråkiga (hösten 2005).
Spelarnas avatarer tillhör endera av två sidor i en konflikt, The Alliance och The Horde. Vardera sida inkluderar sex spelbara raser med egna bakgrunder och historiska anledningar till just sitt val av sida. Tio klasser är tillgängliga på båda sidor, men vissa kombinationer av ras och klass är inte möjliga. Endast Death Knight-klassen (som kräver Wrath of The Lich King för att kunna väljas) finns för alla raser, men kräver att spelaren redan hade uppnått nivå 55 med någon annan karaktär. Spelaren kan även välja att fokusera sig på en av tre alternativa inriktningar, eller "talents", som det också kallas, som alla är specifika för den klass man spelar.
Spelare som väljer att spela för The Alliance kan välja mellan raserna Human, Dwarf, Gnome, Night Elf, Draenei (kräver expansionen The Burning Crusade) och Worgen (kräver expansionen Cataclysm). Väljer de istället att spela för The Horde så kan de välja Orc, Tauren, Troll , Undead, Blood Elf (kräver expansionen The Burning Crusade) och Goblin (kräver expansionen Cataclysm).
I spelet kan spelaren välja en klass till sin karaktär. Klassen bestämmer till stor del vilken roll karaktären kommer att få under spelets gång, eftersom olika klasser har olika färdigheter. När en karaktär ökar i nivå tilldelas den talent points som kan användas för att införskaffa ytterligare klasspecifika färdigheter eller uppgradera redan existerande färdigheter. Talents delas upp i tre, för varje klass specifika, områden och spelaren kan välja att antingen specialisera i ett av dessa eller använda sina talent points mer jämbördigt. Vilken klass en karaktär har bestämmer även vilken typ av utrustning den kan använda.
Det fanns nio olika klasser när spelet släpptes och Death Knight tillkom i Wrath of The Lich King.
Warlock, Priest och Mage använder främst olika former av magi för att hjälpa eller skada andra karaktärer. Warlocks kan även kalla på demoner till att hjälpa dem i strid. Shaman, Druid, Death knight och Paladin har även dem olika magi-liknande attacker, men är även starka i närstrid. Karaktärer av Druid-klassen kan förvandla sig till djur. Hunter är effektivast med långdistansvapen samt att de kan tämja djur till att hjälpa dem i strid. Rogue och Warrior är effektivast i närstrid.
Varje karaktär kan också lära sig ett antal hantverksfärdigheter - två valfria (primära) och därutöver finns fyra färdigheter som alla har tillgång till (de s.k sekundära färdigheterna fishing, first aid, cooking och archeology i cataclysm). Hantverksfärdigheterna delas oftast in i samlarfärdigheter och förädlingsfärdigheter. För flera av förädlingsfärdigheterna finns specialiseringar på högre nivåer.
Att till exempel gå upp i nivå på en sekundär färdighet kan löna sig. I en hög nivå på cooking kan en spelare tillaga en rätt som räcker för över 40 personer en viss period. Denna rätt ger inte bara hälsan tillbaka, utan även ger en ökad styrka hos alla som äter sig mätt med den.


.
Vissa spelare lägger vikt på samlarfärdigheter och kan på så sätt sälja alla insamlade material. Andra försöker vara mer självständiga och till exempel tillverka egna vapen med hjälp av kombinationen mining och blacksmithing.
En spelares möjligheter att överleva strider och besegra fiender bestäms inte bara av spelarens förmågor, avatarens nivå och talangval, utan också i stor utsträckning av den utrustning spelaren samlar på sig. Avataren har ett antal fack (slots) att placera utrustning av olika typer i. Varje användbart föremål kan bara placeras i lämpliga fack. Handvapen används i högerhanden (main hand) eller vänsterhanden (off hand). Tvåhandsvapen använder båda facken. Avståndsvapen (ranged weapons) såsom kastvapen, pilbågar, gevär och trollstavar (wands) har ett särskilt fack och använder dessutom (frånsett trollstavar) ett ammunitionsfack (ammo slot). Shamaner, paladiner, death knights och druider har inget fack för avståndsvapen utan istället ett utrymme för föremål med magiska egenskaper kallade relics (reliker). Det finns även två fack för magiska föremål (trinkets), två fack för magiska ringar (rings) samt ett fack för ett halsband (necklace). Rustning placeras i utrymmen för huvud (head), axlar (shoulders), rygg (back), bröst (chest), handled (bracers), midja (waist), ben (legs), händer (hands) och fötter (feet). Det finns även fack för skjortor (shirt) och en tabard, som till exempel kan vara en gillestabard (guild tabard, ett förklädesliknande plagg som visar vilket gille spelaren tillhör). Varken skjorta eller tabard erbjuder något skydd.
Utrustning eller vapen erhålls dels genom att plundra fallna fiender, dels som belöning efter utförda uppdrag. Annan utrustning eller vapen kan köpas dels av andra spelare som tillverkat dem genom förädlingsyrken, dels av försäljare. Utrustningen och vapen som säljs av försäljare i spelet är allmänt sett dåliga och dyra, men vissa försäljare bjuder ut föremål bara till den som uppnått viss status och dessa föremål kan vara mycket användbara och ibland väldigt eftertraktade.
Utrustning och vapen har flera parametrar som kan påverka en spelares förmågor och egenskaper. Grundparametrarna bestämmer hur mycket skydd en rustningsdel ger eller hur mycket skada ett vapen gör och kan dessutom sätta en under gräns för spelarnivå som måste uppnås för att kunna använda föremålet. Tilläggsparametrar kan bestämma till exempel chans för ytterligare eldskada när ett vapen används.
Alla utom de mest grundläggande utrustningarna och vapnen måste bindas ("soulbound") till spelaren för att kunna användas. Då kan enbart den spelare som band vapnet till sig använda det. Vissa binds redan när föremålet plockas upp (särskilt gäller detta i stort sett alla uppdragsbelöningar och kallas "binds on pick up", BoP). Andra föremål binds endast när de placeras i ett för ändamålet avsett fack ("binds on equip", BoE). Ett bundet föremål kan inte ges eller säljas till en annan spelare.
En spelares utrustning ger på högre nivå också attributes, som används för att göra karaktären starkare.
Det pågår i World of Warcraft även handel av i huvudsak tre olika slag:
Direkthandel mellan spelare
Auktionshus (AH)
NPC-handel
I direkthandeln kan spelare köpa föremål (vapen, råmaterial och skydd) eller tjänster (till exempel enchanting, smidesarbete och liknande där köparen tillhandahåller nödvändiga råmaterial) från andra spelare. Huvudstäderna har en, för faktionen, gemensam handelskanal (Trade channel) där spelare kan annonsera tjänster och items. En spelare kan även skicka ett ingame-mail till annan spelare som innehåller en vara. Köparen kan då inte ta emot varan om han inte betalar säljarens angivna summan. Denna typ av handel kallas för CoD.
På auktionshuset bedrivs en handel som till stor del liknar ebay i den mån att spelare kan lägga upp föremål för att auktioneras ut. Den säljande spelaren sätter minimipris och ofta även ett köp nu-pris. De största auktionshusen är specifika för horden och alliansen, men i vissa neutrala städer finns auktionshus som kan användas av båda sidor.
NPC-handel /Vendor används mest för att sälja föremål med låg kvalité (grå) och BoP saker som man inte behöver eftersom dessa sällan kan säljas till andra spelare direkt eller via auktionshus.
Spelarna kan slåss mot varandra i Player versus Player i dueller eller köra Player versus Environment. Dueller kan ske på nästan alla platser i hela spelet, med undantaget för speciella zoner och i huvudstäderna. Större strider förekommer oftast i battlegrounds, speciella slagfällt som är anpassade för spelare med olika nivåer.
Man kan även strida i arenan. Dessa strider utkämpas mellan två lag med två, tre eller fem spelare. Det vinnande laget får mer så kallad arena rating, arena ratingen bestämmer hur många arena points man får varje vecka och med arena pointsen kan spelarna köpa rustningar och vapen. När en spelare uppnår en viss arena rating så får den tillgång till att köpa särskilda vapen och rustningsdelar.
Instanser är en typ av uppdrag där varje grupp som spelar den får en egen kopia av grottan eller området att slåss på. De flesta instanserna är för grupper på flera spelare.
Instanserna har förbättrats och blivit mer avancerade för varje expansion, de klassiska instanserna som "Deadmines" och "Scarlet Monastery" är bara gjorda för att ta sig igenom och slakta allt i sin väg. Men de instanser som har kommit med expansionerna kräver lite mer tänkande och taktik-snack, till exempel "Utgarde Pinnacle" där en boss vid namn "Skadi the Ruthless" hoppar upp på sin drake och bombarderar spelarna med en sorts iskall eld så att spelarna måste stjäla harpuner från motståndare, ladda harpungeväret och skjuta ner hans drake och döda bossen. Blizzards första instans "Deadmines" ligger i åkerlandskapet Westfall och var förr en blomstrande inkomstkälla för alla sorters metaller och ädelmetaller för människornas del, med den sluge Edwin VanCleef har (med hjälp av sin klan "Defias Brotherhood") stulit denna gruva och ditt jobb är att återta gruvan.
Expansioner [redigera]

Efter spelets ursprungliga släpp har åtskilliga instanser tillförts. Maraudon var den första och utkom ungefär samtidigt med den europeiska releasen. Andra tillägg är Dire Maul, Blackwing Lair, Zul'Gurub, The Temple of Ahn'Qiraj, The Ruins Of Ahn'Qiraj och Naxxramas. Fler nya instanser tillkom i expansionen The Burning Crusade. Målet med nya instanser är över svårighetsgrad för att ge högnivåspelare nya utmaningar, både utrustnings- och organisationsmässigt.
Andra zoner har omarbetats eller utvidgats, exempelvis Silithus. Flera oimplementerade instanser är synliga i form av instansportaler som inte kan användas. Även flera utomhuszoner kan anas - en NPC som vaktar en blockerad väg i Eastern Plaguelands har till exempel namnet Adon, en tydlig ordlek på add-on, "expansion". Portaler som än så länge inte kan aktiveras finns också i flera zoner runt om i världen.
The Burning Crusade [redigera]
Vid Blizzards konvent BlizzCon i Anaheim i Kalifornien, USA i Oktober 2005 tillkännagavs den första planerade expansionen till World of Warcraft, "The Burning Crusade". I "The Burning Crusade" öppnas en portal till "Outland", en ny kontinent som orkerna härstammar ifrån. Portalen stängdes under det andra kriget mellan människorna och orkerna i Warcraft II. De främsta av alliansens hjältar tog sig in i Portalen och magikern Khadgar stängde portalen för att hindra fler orkerna från att ta sig till Azeroth. Resterna av expeditionen finns i Outland i form av staden "Honor Hold" och brödraskapet Sons of Lothar. Expansionen utgavs 16 januari 2007 och sålde 2,4 miljoner kopior det första dygnet.[24]
Ny kontinent Outland.
Ny högsta spelarnivå är 70.
Nytt förädlingsyrke (jewelcrafting).
Nya raser (Blood Elves för Horde och Draenei för Alliance).
Nya uppdrag, instancer och raids (instanserna är även uppdelade i två grupper beroende på svårighetsgrad så kallade normal mode och heroic mode. I heroic så är monstrena svårare, men man får bättre föremål).
Nya kläder, rustningar, vapen och föremål (bland annat socketed items).
Nya mounts som man flyger på (Flying Mounts, som endast kan användas i Outland, och senare även Northrend).
De öppnade även Caverns of Time där spelare kan åka tillbaka i tiden och uppleva miljöer från tidigare spel i Warcraft-historien, exempelvis slaget om Mount Hyjal (Battle of Mount Hyjal).
Wrath of the Lich King [redigera]
Vid Blizzards konvent BlizzCon i Anaheim i Kalifornien, USA den 3 augusti 2007 tillkännagavs den andra expansionen till WoW, World of Warcraft: Wrath of the Lich King.[25] Expansionen släpptes den 13 november 2008 klockan 00:01. Bland nyheterna i expansionen kan nämnas:
Ny kontinent Northrend.
Ny högsta spelarnivå är 80.
Nytt förädlingsyrke (inscription - ristningar; tillåter spelaren att göra scrolls och glyphs vilka kan användas för att förbättra magier och attacker).
Ny spelarklass (Death Knight som en spelare kan få tillgång till efter att denne har nått spelarnivå 55).
Nya uppdrag, grottor och instanser.
Nya kläder, rustningar, vapen och föremål.
Ändringsbara frisyrer (patch 3.0.2)
Nya Battlegrounds och nya "dynamiska" Arenor (patch 3.0.2) med eventuella störningsobjekt.
Nytt PvP-område, Lake Wintergrasp, som är PvP även på PvE-servrarna. Där kommer fordon att finnas tillgängliga. Målet är att förstöra motståndarfraktionens bas.[26]
Flygande riddjur kan inte användas i Northrend utan att först köpa Cold Weather Flying till en kostnad av 500 guld på level 68. Förr i tiden så fanns det en tome där man kunde lära sig cold weather flying i level 68, och träna cold weather flying i level 77, fast Tome of Cold Weather Flight har blivit borttaget i Cataclysm, och ändrats till att man kan traina Cold Weather Flying istället för 500 guld på level 68. Precis som i expansionen World of Warcraft: The Burning Crusade finns det nya områden som inte kan nås utan flygande riddjur.
Det skulle även ha kommit nya danser, men de uteblev och ingen info finns tillgänglig om dem.
Cataclysm [redigera]
Vid BlizzCon 2009 blev det officiellt att en tredje expansion, Cataclysm, skulle släppas. I den expansionen har draken Deathwing förstört delar av Azeroth när han tar sig upp ur underjorden för att hämnas för att han har spärrats in.
Funktioner i Cataclysm:
Två nya raser:
Worgen för Alliance.
Goblins för Horde.
Nya zoner:
Twilight Highlands.
Mount Hyjal
Deepholm.
Uldum.
Gilneas.
Kezan.
The Lost Isles.
Sunken City of Vashj'ir
Uppdateringar för vissa klasser:
Warlocks får nytt soulshard-system.
Hunters mana byts mot focus.
Balance druids får ett nytt eclipse-system.
Paladins ett Holy Power-system.
Den nya högsta spelarnivån blir 85 mot tidigare 80.
Gamla zoner blir uppdaterade för att visa Deathwings flykt från underjorden.
Fler raids och dungeons.
Grim Batol.
Blackrock Caverns.
Bastion of Twilight.
The Stonecore.
Baradin Hold.
Halls of Origination.
Throne of the Tides.
The Vortex Pinnacle.
Lost City of the Tol'vir.
The Deadmines (Heroic).
Shadowfang Keep (Heroic).
Nya PVP-zoner.
Twin Peaks.
The Battle of Gilneas.
Rated Battlegrounds.
Ny secondary profession: Archaeology.
Flygande mounts i Azeroth och undervattenmounts i vissa speciella områden.
Nya talents och glyphs.
Achievements och reputation för guilds. the slayer hjälpe till

Medlemsrecensioner36
Samlat betyg: 9.2/10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10