Cookie

Gamereactor uses cookies to ensure that we give you the best browsing experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy with our cookies policy

Svenska
Gamereactor
nyheter

Barn blir smartare av att spela

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här

* Obligatoriskt att fylla i
HQ

Det finns gott om studier som hävdar att man blir antingen dummare eller smartare av spel, där det sistnämnda alternativet på senare tid har tagit överhanden. Den senaste rapporten i raden som hävdar just detta är från Karolinska Institutet. Det är en studie som baseras på amerikanska tonåringars spelvanor och huruvida de som spelade mer än genomsnittet också utvecklade sin intelligens över genomsnittet och det visade sig alltså stämma.

Man tittade också på hur intelligensen påverkas när man hänger på sociala medier och tittar på TV. Här kunde man dock inte se någon skillnad.

Studien som var uppdelad på två olika tillfällen under två års tid innefattade totalt medverkade 9 000 barn i åldrarna 9 och 10 år. De ägnade i genomsnitt 2,5 timma om dagen åt de olika aktiviteterna och man kunde som sagt se skillnader när det kommer till spel men övriga var utan resultat.

Det skall dock sägas att man inte har undersökt några andra parametrar, så som sömn, fysisk aktivitet, prestation i skolan etcetera. Det är också en begränsad studie då den enbart omfattar amerikanska barn och inte särskiljer olika typer av datorspel. Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet säger att det säkert finns vissa spel som har en effekt på intelligensen och vissa som inte alls har det. Däremot ger resultaten stöd för att skärmtid överlag inte har någon negativ effekt på barns kognitiva förmåga och att datorspelande tvärtom kan bidra till högre intelligens. Detta är också i linje med flera experimentella studier av datorspelande.

Man är dock noga med att påpeka att föräldrar inte skall uppmana sina barn att spela bara i hopp om att de ska bli mer intelligenta.

Hela studien finns att läsa här!

Reportaget från SVT kan ses här!

Barn blir smartare av att spela


Loading next content