Cookie

Gamereactor uses cookies to ensure that we give you the best browsing experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy with our cookies policy

Svenska
Gamereactor
nyheter

Undersökning: Spel gör inte barn våldsamma

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här

* Obligatoriskt att fylla i
HQ

Som ännu ett led i den långa debatten om spels påverkan på barns beteende visar nu en omfattande brittisk studie att ett sådant samband kan vara obefintligt. Studien, som kan läsas i sin helhet här, utförs av University of Glasgow och följer 11 000 barn födda mellan 2000 och 2002 med syftet att undersöka huruvida TV-tittande eller spelande har något samband med koncentrationssvårigheter, aggressivitet och andra beteendeproblem.

Till skillnad från många amerikanska studier visar denna, en av de mer omfattande undersökningar som gjorts, inte på något tydligt samband mellan spelande och problematiskt beteende. Visst samband påvisades däremot mellan att titta på TV i över tre timmar och en mindre ökning i problematiskt beteende.

Forskarna bakom studien påpekar att vissa av avvikelserna i relation till andra studier som gjorts i ämnet kan bero på den ovanligt unga åldersgruppen hos de undersökta, men resultaten är trots det både tydliga och högst intressanta.

Vad tror ni, påverkar spel barns beteende, och i sådana fall hur mycket?

Undersökning: Spel gör inte barn våldsamma


Loading next content