Cookie

Gamereactor uses cookies to ensure that we give you the best browsing experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy with our cookies policy

Svenska
Startsidan
nyheter
Red Dead Redemption 2

New York Times slår fast att Red Dead Redemption 2 är konst

Debatten huruvida data- och TV-spel är att betrakta som konst har rasat länge, och nu kastar sig självaste New York Times in i leken. Där skriver nu redaktören Peter Suderman att de nu betraktar spel som konst och det som fick dem att komma till denna sluts är naturligtvis Red Dead Redemption 2:

"Like the classic westerns and gangster stories it draws from, it can be crude and violent. But it is also richly cinematic and even literary, serving up breathtaking digital vistas reminiscent of John Ford films along with a mix of deftly scripted stories about outlaws, immigrants, hustlers, con artists, lawmen and entrepreneurs, all trying to eke out an existence on the edges of civilization. Red Dead Redemption 2 Is true art."

Suderman menar till och med att det är årets bästa blockbuster, oavsett medietyp. Inte illa pinkat från en tidning som ofta försvarar så kallad finkultur framför allt. Andra kända personer som tyckt till i frågan är bland annat nu avlidne filmkritikern Roger Ebert som år 2010 slog fast att spel aldrig kan vara konst. Vad tycker du om saken, är spel konst?

Red Dead Redemption 2
Detta är konst! Iallafall enligt New York Times.